VM5020WA CONTROL UNIT

ตู้ควบคุมปืนพ่นสีสูตรน้ำไฟฟ้าสถิต

ENGLISH  

ตู้ควบคุมปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตสำหรับสีสูตรน้ำแบบอัตโนมัติ

 

ตู้ควบคุมที่ใช้ปรับค่าไฟฟ้าแรงสูง เปลี่ยนสูตรพ่นสีและควบคุมการทำงานของปืนพ่นสีโดยออกแบบมาสำหรับปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต GA5000EAW (แรงดันอากาศ) และ GA5000EACW (อากาศผสมแรงดันสูง) ในส่วนของปืนพ่นสีแบบอัตโนมัติเท่านั้น  ไม่สามารถนำไปใช้กับปืนพ่นสีน้ำมันได้และไม่สามารถนำไปใช้กับปืนพ่นสีสูตรน้ำที่เป็นแบบควบคุมด้วยตัวเองเพราะต้องใช้รุ่น VM5020W แทน

สำหรับการใช้งานนั้นตัวตู้ควบคุมจะถูกนำไปติดตั้งที่ด้านบนของผิวภายนอกตู้พลาสติก Aqua Coat เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการทำงานของปืนพ่นสีได้สะดวกและเป็นตู้ควบคุมที่ออกแบบให้ใช้กับสีสูตรน้ำ

คุณสมบัติพิเศษของ VM5020WA

การปรับค่าไฟแรงสูงและกระแสไฟ

 

เพื่อให้ปืนพ่นสีแสดงศักยภาพออกมาได้เต็มที่ การปรับค่าไฟแรงสูงและกระแสไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จำเป็น ค่าวัดทั้งสองค่าต้องปรับให้ตรงกับสีที่ใช้ สภาพแวดล้อมที่ทำงานและชิ้นงาน

ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย ATEX Zone 2

 

ตู้ควบคุมถูกผลิตได้ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้า ATEX Zone 2 จากยุโรปซึ่งตู้ควบคุมนี้สามารถใช้ใกล้กับปืนพ่นสีประจุไฟฟ้าได้

การใช้งานกับปืน

 

ตู้ควบคุมสามารถเก็บข้อมูลค่าติดตั้งระดับไฟแรงสูงและกระแสไฟฟ้าได้ถึง 3 สูตรซึ่งผู้ใช้งานไม่ต้องตั้งค่าใหม่ทุกครั้งเวลาพ่น เพียงแค่กดสูตรที่บันทึกไว้ ตู้ควบคุมจะเรียกค่าที่บันทึกออกมาแล้วใช้งานได้ทันที

ระยะเวลาการใช้งาน

 

เพื่อให้ปืนพ่นสีและตู้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพได้ทั้งที่ใช้งานจนล่วงเวลามาแล้ว การดูแลรักษาปืนพ่นสีเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อดูแล ตู้ควบคุมสามารถเช็คเวลาพ่นสีในเวลาที่ต่อกับปืนและตั้งเวลาให้จำกัดการใช้งานได้

การใช้งานตู้ควบคุม

 

แผงหน้าปัดออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ปรับค่าทุกอย่างในตู้ได้ง่ายเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน

ตรวจดูสายดินของปืน

 

ตู้ควบคุมจะช่วยเช็คให้ว่าสายดินยังทำงานกับปืนพ่นสีหรือไม่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าแรงสูงรั่วออกมา ตู้จะสั่งตัดไฟทันที

ข้อมูลทางเทคนิคของ VM5020WA

มิติของตู้ VM5020WA ด้านหน้าและด้านข้าง

ตำแหน่งการวางตู้ VM5020WA บนตู้พลาสติก Aqua Coat

แผงควบคุมตู้ VM5020WA

หน้าที่หลักของตู้ควบคุมคือช่วยปรับค่าไฟฟ้าของปืนพ่นสีให้มีค่าที่เหมาะสมตามชิ้นงานที่พ่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน เนื้่องจากการพ่นสีสูตรน้ำไฟฟ้าสถิตต้องใช้อุปกรณ์ที่ภายใต้ระบบที่เรียกว่า AquaCoat ทำให้แผงหน้าปัดได้เพิ่มส่วนที่เกี่ยวข้องกัลปั๊มจ่ายสี

1. สวิทซ์เปิดปิดการทำงานของตู้ควบคุม สวิทซ์หลักที่ทำหน้าที่เปิดปิดตู้ควบคุมการทำงาน

2. ลูกบิดอเนกประสงค์ที่ใช้ในการปรับค่าปืนพ่นสี เกลียวลูกบิดสามารถหมุนได้มากถึง 32 ตำแหน่งและสามารถใช้ปรับได้ทั้งค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและค่าต่าง ๆ บนแผงควบคุมขึ้นอยู่กับว่าไฟสัญญาณขึ้นที่ตำแหน่งไหน ทุก ๆ ค่าที่ปรับจะส่งผลกระทบไปที่ตัวปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

3. ปุ่มให้ตู้ควบคุมพร้อมใช้งาน เป็นปุ่มที่ทำให้ตู้ควบคุมพร้อมใช้งาน

4. ไฟสัญญาณแสดงปุ่มพร้อมใช้งาน (Standby) หลังจากกดปุ่ม (3) แล้ว ไฟเขียวจะขึ้นเพื่อยืนยันการใช้งาน

5. ปุ่มกำหนดค่ากระแสไฟฟ้า (uA) เมื่อกดปุ่มนี้ไปแล้ว ไฟจะขึ้นข้างปุ่มเพื่อแสดงให้เห็นว่าลูกบิดในตำแหน่งที่ 10 สามารถปรับหมุนค่ากระแสไฟฟ้า (uA) โดยปรับได้ไม่เกิน 100 uA

6. ไฟสัญญาณแสดงปุ่มพร้อมใช้งาน (uA) หลังจากกดปุ่ม (4) แล้ว ไฟเขียวจะขึ้นซึ่งหมายความว่าลูกบิดจะปรับค่ากระแสไฟฟ้าได้

7. ปุ่มกำหนดค่าไฟฟ้าแรงสูง (Kv) เมื่อกดปุ่มนี้ไปแล้ว ไฟจะขึ้นข้างปุ่มเพื่อแสดงให้เห็นว่าลูกบิดในตำแหน่งที่ 10 สามารถปรับหมุนค่าไฟฟ้าแรงสูง (Kv) โดยปรับได้ไม่เกิน 80 Kv

8. ไฟสัญญาณแสดงปุ่มพร้อมใช้งาน (Kv) หลังจากกดปุ่ม (7) แล้ว ไฟเขียวจะขึ้นซึ่งหมายความว่าลูกบิดจะปรับค่าแรงดันไฟฟ้าได้

9. ลูกบิดปรับแรงดันของปั๊มจ่ายสี เนื่องจากไม่สามารถเข้าไปปรับแรงดันของปั๊มจ่ายสีได้สะดวกนักเพราะตัวปั๊มอยู่ภายในตู้พลาสติก AquaCoat เลยต้องมาปรับที่ตู้ควบคุมแทน

10. ลูกบิดปรับแรงดันสี (ทางเลือก) ปรับแรงดันสีที่พ่นออกมาโดยปรับได้ระหว่าง 0 - 10 บาร์

11. ลูกบิดปรับแรงดันลมของปืนพ่นสี ปรับแรงดันลมของปืนพ่นสีโดยปรับได้ระหว่าง 0 - 10 บาร์

12. เกจ์วัดแรงดันลมของปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต แสดงมาตรวัดแรงดันลมโดยมีระดับแรงดันลมตั้งแต่ 0 - 10 บาร์

13. เกจ์วัดแรงดันสีของปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต แสดงมาตรวัดแรงดันสีโดยมีระดับแรงดันตั้งแต่ 0 - 10 บาร์ (ทางเลือกสำหรับการปรับแรงดันสีที่ตู้ควบคุม)

14. เกจ์วัดแรงดันของปั๊มจ่ายสี แสดงมาตรวัดแรงดันโดยมีระดับแรงดันตั้งแต่ 0 - 10 บาร์

15. ปุ่มเลือกการใช้งานสูตรที่ 1 หากกดปุ่มนี้ไปตู้ควบคุมจะใช้สูตรพ่นสีที่ 1 การปรับค่าหรือแก้ไขค่าต่าง ๆ จะถูกบันทึกเข้าสูตรที่ 1

16. ไฟสัญญาณแสดงปุ่มใช้สูตรที่ 1 หากกดปุ่ม (15) ไฟจะขึ้นเพื่อยืนยันว่าขณะนี้ตู้กำลังใช้สูตรที่ 1

17. ปุ่มเลือกการใช้งานสูตรที่ 2 หากกดปุ่มนี้ไปตู้ควบคุมจะใช้สูตรพ่นสีที่ 2 การปรับค่าหรือแก้ไขค่าต่าง ๆ จะถูกบันทึกเข้าสูตรที่ 2

18. ไฟสัญญาณแสดงปุ่มใช้สูตรที่ 2 หากกดปุ่ม (17) ไฟจะขึ้นเพื่อยืนยันว่าขณะนี้ตู้กำลังใช้สูตรที่ 2

19. ปุ่มเลือกการใช้งานสูตรที่ 3 หากกดปุ่มนี้ไปตู้ควบคุมจะใช้สูตรพ่นสีที่ 3 การปรับค่าหรือแก้ไขค่าต่าง ๆ จะถูกบันทึกเข้าสูตรที่ 3

20. ไฟสัญญาณแสดงปุ่มใช้สูตรที่ 3 หากกดปุ่ม (19) ไฟจะขึ้นเพื่อยืนยันว่าขณะนี้ตู้กำลังใช้สูตรที่ 3

21. ไฟแสดงค่าไฟฟ้าหน่วย Kv ค่าที่ตั้งไว้จะเป็นการปรับค่าขีดจำกัดเท่านั้น ไฟจะแสดงถึงค่าจำกัดของหน่วย Kv สำหรับแรงดันไฟฟ้า

22. ไฟแสดงค่าไฟฟ้าหน่วย uA เหมือนกับ (21) แต่จะเป็นของหน่วย uA สำหรับกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นการแสดงค่าขีดจำกัดที่ตั้งไว้เช่นกัน อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นค่า Kv หรือ uA ทั้ง 2 ค่าจะไม่คงที่และเปลี่ยนขึ้นลงตลอดเวลาในการทำงานโดย Kv จะขึ้นสลับตรงข้ามกับ uA เสมอขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างปืนพ่นสีกับชิ้นงาน

23. ไฟแสดงสถานะของประตูตู้พลาสติก หากตู้ AquaCoat ปิดแสดงว่าระบบพร้อมทำงานโดยจะขึ้นเป็นไฟเขียว

24. ไฟแสดงสถานะผิดปกติของตู้ควบคุม หากตัวตู้ควบคุมมีความผิดปกติ ไฟจะขึ้นมาทันที

25. ปุ่มเข้าสู่โหมดการซ่อมบำรุง กดปุ่มตรงนี้เพื่อเข้ากระบวนการซ่อมบำรุง ตรวจสภาพ

27. หน้าจอตัวเลขจะมีอยู่ 2 กรณีคือในกรณีที่มีการปรับค่าไฟฟ้า ตัวเลขที่แสดงจะเป็นตัวค่าไฟฟ้าที่แสดงออกมาเป็นดิจิตัลที่ละเอียดกว่าการดูที่หน้าปัด ในกรณีที่ 2 หากตู้มีปัญหามันจะแสดงเป็นรหัสข้อผิดพลาดในแต่ละกรณีด้วยรหัส 3 หลัก

ปืนพ่นสีสูตรน้ำไฟฟ้าสถิตที่นำมาใช้งานร่วมกับตู้ควบคุม VM5020WA

ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

WAGNER GA5000EAW

ระบบแรงดันอากาศ

ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

WAGNER GA5000EACW

ระบบอากาศผสมแรงดันสูง

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ