VM5000 CONTROL UNIT

ตู้ควบคุมปืนพ่นสีน้ำมันไฟฟ้าสถิต

ENGLISH  

ตู้ควบคุมปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตสำหรับสีน้ำมันแบบควบคุมด้วยตัวเอง

 

ตู้ควบคุมที่ใช้ปรับค่าไฟฟ้าแรงสูง เปลี่ยนสูตรพ่นสีและควบคุมการทำงานของปืนพ่นสีโดยออกแบบมาสำหรับปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต GM5000EA (แรงดันอากาศ) และ GM5000EAC (อากาศผสมแรงดันสูง) เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับปืนพ่นสีน้ำมันไฟฟ้าสถิตอัตโนมัติหรือปืนพ่นสีสูตรน้ำได้

คุณสมบัติพิเศษของ VM5000

การปรับค่าไฟแรงสูงและกระแสไฟ

 

เพื่อให้ปืนพ่นสีแสดงศักยภาพออกมาได้เต็มที่ การปรับค่าไฟแรงสูงและกระแสไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จำเป็น ค่าวัดทั้งสองค่าต้องปรับให้ตรงกับสีที่ใช้ สภาพแวดล้อมที่ทำงานและชิ้นงาน

ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย ATEX Zone 2

 

ตู้ควบคุมถูกผลิตได้ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้า ATEX Zone 2 จากยุโรปซึ่งตู้ควบคุมนี้สามารถใช้ใกล้กับปืนพ่นสีประจุไฟฟ้าได้

การใช้งานกับปืน

 

ตู้ควบคุมสามารถเก็บข้อมูลค่าติดตั้งระดับไฟแรงสูงและกระแสไฟฟ้าได้ถึง 3 สูตรซึ่งผู้ใช้งานไม่ต้องตั้งค่าใหม่ทุกครั้งเวลาพ่น เพียงแค่กดสูตรที่บันทึกไว้ ตู้ควบคุมจะเรียกค่าที่บันทึกออกมาแล้วใช้งานได้ทันที

การใช้งานกับปืนพ่นสี GM5000EA

1. เชื่อมต่อกับสายสี (สายสีไปต่อกับปั๊มจ่ายสี)

2. เชื่อมต่อกับสายลม (สายลมไปต่อกับปั๊มจ่ายสี)

3. สายไฟหลักของตู้

4. สายกราวน์ (สายดิน)

5. ต่อกับสายไฟของปืนพ่นสี

ระยะเวลาการใช้งาน

 

เพื่อให้ปืนพ่นสีและตู้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพได้ทั้งที่ใช้งานจนล่วงเวลามาแล้ว การดูแลรักษาปืนพ่นสีเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อดูแล ตู้ควบคุมสามารถเช็คเวลาพ่นสีในเวลาที่ต่อกับปืนและตั้งเวลาให้จำกัดการใช้งานได้

การใช้งานตู้ควบคุม

 

แผงหน้าปัดออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ปรับค่าทุกอย่างในตู้ได้ง่ายเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน

ตรวจดูสายดินของปืน

 

ตู้ควบคุมจะช่วยเช็คให้ว่าสายดินยังทำงานกับปืนพ่นสีหรือไม่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าแรงสูงรั่วออกมา ตู้จะสั่งตัดไฟทันที

การใช้งานกับปืนพ่นสี GM5000EAC

1. เชื่อมต่อกับสายสี (สายสีไปต่อกับปั๊มจ่ายสี)

2. เชื่อมต่อกับสายลม (สายลมไปต่อกับปั๊มจ่ายสี)

3. สายไฟหลักของตู้

4. สายกราวน์ (สายดิน)

5. ต่อกับสายไฟของปืนพ่นสี

ข้อมูลทางเทคนิคของ VM5000

มิติของตู้ VM5000 ด้านหน้าและด้านข้าง

แผงควบคุมตู้ VM5000

1

1

1

4

4

6

7

8

9

10

5

2

3

หน้าที่หลักของตู้ควบคุมคือช่วยปรับค่าไฟฟ้าของปืนพ่นสีให้มีค่าที่เหมาะสมตามชิ้นงานที่พ่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน แผงหน้าปัดของ WAGNER ออกแบบให้เข้าใจง่ายและสร้างตัวปรับค่าให้ใช้งานได้ด้วยลูกบิดที่เดียวเท่านั้น แผงควบคุมจะมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้

1. ปุ่มกำหนดสูตรโดยตู้อันนี้จะบันทึกสูตรพ่นสีได้ 3 สูตรโดยในแต่ละสูตรจะมีค่าไฟฟ้าที่ปรับและถูกบันทึกไว้ดังนั้นเมื่อกลับมาใช้งาน ไม่ต้องปรับค่าอะไรเองขอแค่กดปุ่มที่สูตรนี้ก็สามารถพ่นด้วยสูตรเดิมได้ทำให้ชิ้นงานออกมามีความสม่ำเสมอเท่ากันทุกรอบ

2. ปุ่มกำหนดค่าไฟฟ้าแรงสูง (Kv) เมื่อกดปุ่มนี้ไปแล้ว ไฟจะขึ้นข้างปุ่มเพื่อแสดงให้เห็นว่าลูกบิดในตำแหน่งที่ 10 สามารถปรับหมุนค่าไฟฟ้าแรงสูง (Kv) โดยปรับได้ไม่เกิน 80 Kv

3. ปุ่มกำหนดค่ากระแสไฟฟ้า (uA) เมื่อกดปุ่มนี้ไปแล้ว ไฟจะขึ้นข้างปุ่มเพื่อแสดงให้เห็นว่าลูกบิดในตำแหน่งที่ 10 สามารถปรับหมุนค่ากระแสไฟฟ้า (uA) โดยปรับได้ไม่เกิน 100 uA

4. ไฟแสดงค่าไฟฟ้าทั้งหน่วย Kv และ uA ค่าที่ตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็น Kv และ uA เป็นการปรับค่าขีดจำกัดเท่านั้น ทั้ง 2 ค่าจะไม่คงที่และเปลี่ยนขึ้นลงตลอดเวลาในการทำงานโดย Kv จะขึ้นสลับตรงข้ามกับ uA เสมอขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างปืนพ่นสีกับชิ้นงาน

5. สวิทซ์เปิดปิดการทำงานของตู้ควบคุม นี่ไม่ใช่สวิทซ์หลัก เป็นเพียงแค่ปุ่มเปิดปิดความพร้อมการทำงานเท่านั้น สวิทซ์หลักจะอยู่ด้านหลังตู้

6. ไฟเตือนให้นำตู้ควบคุมเข้ากระบวนการซ่อมบำรุงเนื่องจากอะไหล่ในตู้บางชิ้นได้หมดสภาพในการใช้งานแล้ว

7. ไฟเตือนในกรณีที่การเปลี่ยนสูตรพ่นสีจากตัวปืนใช้การไม่ได้

8. ไฟเตือนความผิดปกติ

9. หน้าจอตัวเลขจะมีอยู่ 2 กรณีคือในกรณีที่มีการปรับค่าไฟฟ้า ตัวเลขที่แสดงจะเป็นตัวค่าไฟฟ้าที่แสดงออกมาเป็นดิจิตัลที่ละเอียดกว่าการดูที่หน้าปัด ในกรณีที่ 2 หากตู้มีปัญหามันจะแสดงเป็นรหัสข้อผิดพลาดในแต่ละกรณีด้วยรหัส 3 หลัก

10. ลูกบิดอเนกประสงค์ที่ใช้ในการปรับค่าไฟฟ้าโดยมันจะทำงานคู่กับตำแหน่งที่ 2 และตำแหน่งที่ 3 หากกดปุ่มในตำแหน่งที่ 2 ลูกบิดก็จะปรับแค่ค่า kV ถ้ากดในตำแหน่งทที่ 3 ลูกบิดจะปรับค่า uA

ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตที่นำมาใช้งานร่วมกับตู้ควบคุม VM5000

ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

WAGNER GM5000EA

ระบบแรงดันอากาศ

ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

WAGNER GM5000EAC

อากาศผสมแรงดันสูง

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ