แอร์แคปและหัวพ่น

สำหรับปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต GM5020EAW และ GA5000EAW

ENGLISH  

อุปกรณ์สำคัญที่แสดงประสิทธิภาพการพ่นสี

หัวพ่นและแอร์แคปคืออุปกรณ์ที่จะกำหนดม่านสี การเคลือบผิวและการสิ้นเปลืองของสีได้ในการทำงานเลยทีเดียว การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับชิ้นงานเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการพิจาราณาเป็นอย่างมากดังนั้นขอเสนอข้อมูลอุปกรณ์ในส่วนนี้ด้วยข้อมูลที่ละเอียดแล้วเพื่อให้เข้าใจง่าย จะมีการแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

 • ส่วนของม่านสีแบน (หัวพ่นและแอร์แคปสำหรับม่านสีแบน)

 • ส่วนของม่านสีกลม (หัวพ่นและแอร์แคปสำหรับม่านสีกลม)

1. ส่วนงานพ่นสีม่านสีแบน

2

1

3

4

5

6

ลักษณะการทำงานของการพ่นในรูปแบบม่านสีแบน

องค์ประกอบของการสร้างม่านสี​

 1. สีที่ไหลเข้าหัวพ่น

 2. ลมส่วนควบคุมม่านสี

 3. ลมส่วนพ่นสี

 4. แอร์แคปหรือหัวลมที่ทำหน้าที่สร้างม่านสี

 5. มุมการพ่นสี

 6. ม่านสีแบน

การใช้งานกับม่านสีแบน

​​

ในการพ่นม่านสีแบบนั้น แรงดันสีที่หัวพ่นอยู่ 2 บาร์และแรงดันลมที่พ่นออกมาจะอยู่ทที่ 2.5 - 4.0 บาร์ ซึ่งเป็นระดับแรงดันที่เหมาะสมสำหรับการพ่นม่านสีแบนซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการพ่นทับซ้อนได้และยังสามารถปรับขนาดม่านสีได้โดยขึ้นอยู่กับแอร์แคปและหัวพ่นที่เลือกใช้

คุณสมบัติของม่านสีแบน

​​

 • มีระยะการปรับขนาดม่านสีที่ค่อนข้างกว้าง

 • สร้างฟิล์มสีเคลือบผิวได้บางตามที่ต้องการ

 • สร้างความหนาของผิวฟิลม์สีได้สม่ำเสมอทั่วทั้งชิ้นงาน

 • เป็นหัวพ่นที่ใช้กันมากที่สุดเพราะสามารถรังสรรค์ผลงานออกมาได้ละเอียดและสมบูรณ์แบบมากที่สุด

1.1 แอร์แคป (หัวลม) และหัวพ่นสำหรับม่านสีแบน

แอร์แคปหัวพ่นแบน

แอร์แคป AF5000 สำหรับหัวพ่นแบน

 

แอร์แคปรุ่นนี้ต้องใช้คู่กับหัวพ่นแบนตระกูล AF5000 ด้วยกันเท่านั้นเพราะตัวแอร์แคปจะร้างม่านลมให้ออกมาเป็นทรงใบพัดและทำงานคู่กับตัวหัวพ่นแบนให้สีพ่นออกมาเป็นทรงใบพัดเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามแอร์แคปจะมีอยู่ 2 ประเภทคือแอร์แคปม่านสีเล็กและแอร์แคปแบบม่านสีกว้างโดยจะใช้กับตัวหัวพ่น AF 5000 ในชุดเดียวกัน

หัวพ่น AF5000 สำหรับม่านสีแบน

 

หัวพ่นที่ใช้งานคู่กับแอร์แคป AF5000 และได้มีการทำแบบแยกสีเพื่อให้จำขนาดกับสีได้ง่าย อำนวยความสะดวกในการเลือกใช้งาน รายละเอียดของขนาดหัวพ่นจะอยู่ในตารางด้านล่างดังนี้

2. ส่วนงานพ่นสีม่านสีกลม

1

2

3

4

ลักษณะการทำงานของการพ่นในรูปแบบม่านสีกลม

องค์ประกอบของการสร้างม่านสี​

 1. ลมส่วนพ่นสี

 2. สีที่ไหลเข้าไปยังหัวพ่น

 3. แอร์แคป

 4. ม่านสีกลม

การใช้งานกับม่านสีกลม

​​

ในการพ่นม่านสีกลมนั้น แรงดันสีที่หัวพ่นอยู่ 0.5 - 2.0 บาร์และแรงดันลมที่พ่นออกมาจะอยู่ที่ 2.5 - 4.0 บาร์ ซึ่งเป็นระดับแรงดันที่เหมาะสมสำหรับการพ่นม่านสีกลมซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการพ่นทับซ้อนได้และตัวหัวพ่นมีให้เลือก 2 ขนาดตามความเหมาะสมของชิ้นงาน

คุณสมบัติของม่านสีกลม

​​

 • สร้างฟิล์มสีเคลือบผิวได้บางตามที่ต้องการ

 • สร้างความหนาของผิวฟิลม์สีได้สม่ำเสมอทั่วทั้งชิ้นงาน

 • ม่านสีที่สร้างพื้นที่เคลือบผิวได้กว้างและทั่วถึงซึ่งนิยมใช้กับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่

2.1 แอร์แคป (หัวลม) และหัวพ่นสำหรับม่านสีกลม

แอร์แคป AR5000 สำหรับหัวพ่นกลม

 

แอร์แคป AR5000 จะสร้างมาให้จับคู่กับหัวพ่นโดยตรงโดยจะมีแบ่งเป็น 2 ขนาดดังนี้

AR5000 - D8 (2310557) สำหรับหัวพ่น AR5000 - D8 (2310558)

AR5000 - D12 (2315049) สำหรับหัวพ่น AR5000 - D12 (2315050)

หัวพ่นกลมสำหรับสีสูตรน้ำ AWR5000

 

หัวพ่นกลมจะมีอยู่ 2 ขนาดเท่านั้นโดยทั้ง 2 ขนาดจะใช้แอร์แคปที่เป็นเลขเดียวกัน

หัวพ่น AWR5000 - D8 (2310559) สำหรับรูหัวพ่นขนาด 8 มม.

หัวพ่น AWR5000 - D12 (2315051) สำหรับรูหัวพ่นขนาด 12 มม.

ชุดหัวพ่นกลมแบบปรับได้สำหรับสีสูตรน้ำ EAWRV 5000

 

หัวพ่นกลมรุ่นนี้จะมีอยู่ 2 แบบคือแบบสีหนืดต่ำและสีหนืดสูงตามนี้

หัวพ่น EAWRV 5000 LV สำหรับสีความหนืดต่ำ

หัวพ่น EAWRV 5000 HV สำหรับสีความหนืดสูง

ทั้ง 2 ชุดจะเป็นแบบชุดสมบูรณ์ที่จะมีแอร์แคปมาในตัวตามภาพประกอบ

3. ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต WAGNER ที่ใช้กับหัวพ่นและแอร์แคปรุ่นนี้ได้

ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

WAGNER GM5020EAW

สีสูตรน้ำ

ระบบแรงดันอากาศ

ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

WAGNER GA5000EAW

สีสูตรน้ำ

ระบบแรงดันอากาศ

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ