ไทย

ELECTROSTATIC SPRAY GUN GM5000

Technology that saves color. Enhanced spray performance.

 

An electrostatic spray gun that creates an electric field between the spray gun and the workpiece in order to decrease automatically the operating time, material consuming and enhance spray performance. The GM5000 is the latest generation of WAGNER's electrostatic spray gun that extends the success of its predecessor to lightweight, handle more firmly. There are two models for this series. EA type is Air Spray method and EAC is air assist airless spray gun (AirCoat). Each type is separated into solvent-based and water-based.

 

Corona Charge Type

 

The GM5000 is an electrostatic spray gun by using Corona charge method which uses an electrode create charge and input to paint particle to make it be negative polarity and creates a electric field. Create a wraparound effect in order to bring paint particle attach automatically on workpiece surface. (The electric polarity of paint particle and workpiece are different because electrodes charge the negative polarity into paint particle.)

For details of static spraying. You can see in the article link below.

The movement of paint particle between spray gun and workpiece.

Typical Fluids

 

 • Solvent - and water based material

 • 1K and 2K paint

 • Primer and Top coat

 • Low- /medium- / high solid material

 • Paints and release agent

 • PU and Epoxy material

 • Metallic paint

 • UV paint

Typical Applications

 

 • Metal protection and finishing

 • Wood finishing which it must have inherent moisture inside object.

 • Plastic finishing which must be coated by conductive solvent already.

 • Aerospace industry

 • Automotive components

 • Motorcycle parts

 • Agriculture Equipment

GM5000EA
(AIR SPRAY)
GM5000EAC
(AIR COAT)
VM5000
Control Unit
AQUA COAT for water-based painting by electrostatic spray gun
Automatic Electrostatic Gun
GA5000

Back to 

Liquid Applying

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ