ไทย

WAGNER EVOBELL 3500

WAGNER Evobell the rotary atomizer

 

The high speed rotary atomizer Evobell 3500 crate a new standard of every spray gun type which focus on surface coating quality, material saving, consistent spray quality and simply service maintenance. 

 

 • High efficiency of spraying

 • Bell flushing system for intermediate cleaning.

 • Quick change system for the whole atomizer unit. With this the paint material can be waiting at the valves.

 • There is no gap in the valve block to change colors precisely.

 • Double valve block support to change color within a few minutes and ready to use.

 • Disassembly and assembly can performed quickly.

 

External Structure

Gun Body

Cover the important internal part. For example, material tube, drive unit and valve block.

Bell Atomizer Set

Include 3 primary part are following below;

Bearing Tube

Air Guides (Cap)

Air Cap which support guide the shroud air flow to cover the spray pattern. Available all bell size.

Distributors

Distributor is looked like to shower. Material paint will be flushed from hole and pass to bell cup. It can use with low to high viscosity materials. Available in different size which depend on bell size.

Bell Cup

The important factor which create the circle shape spray pattern and provide the better finishing quality than ordinary spray gun. Available in 3 different diameters: 36, 50 and 70 mm.

Internal Structure

Air Guide
Bell
Resistant Block
Material Tube
Base Plate
Housing Tube
Valve Block
Distributor
Driver and Bearing Unit

Standard Valve Block (Choosing only 1 type between double valve block) 

1 material feed, 1 material return (dump) และ 1 flushing fluid feed.

Double Valve Block (Choosing only 1 type between standard valve block) 

2 material feed, 2 material return (dump) และ 2 flushing fluid feed.

Material Tubes

It is suitable for all viscosity level.

Related Equipment with Evobell 3500

Adjustment and assembly tools

For assembly and disassembly of the bells and distributors and to adjust the material tube.

Unit Control RBC 1E

Co-Ordinate with Unit Control “RBC 1E”, control automatically the bell speed, control the high voltage, shroud and drive airs. It also control the other process parameters.

Technical Data of EVOBELL 3500

Excellent surface finish

 

 • It is enable to provide the uniform application of paint and also provide homogeneous film thickness.

 • The large speed of up to 70,000 rpm support the optimal spray quality and make spray pattern to be circle shape and cover all surface area.

Application

 • Interior and Exterior automotive components

 • Agricultural and Construction machine components

 • Plastic components

 • Furniture, window frames

 • Bicycles Frame and Part

 • lenses and mirror

 • Plastic Industry

 • Wood and Metal Industry

 • Toy Industry

 • Paper Coating

 • Cable Manufacturing

Processable Paint Material

 

 • Solvent-Based 1K/2K

 • Water-Based 1K/2K

 • UV Paint

 • Sol-Gel

 • Micro Corrosion Protection Paint

Demonstration Video

Video Credit:

 

Company: WSB Finishing Equipment b.v.

Territory: Netherland

URL: http://wsb-benelux.eu/nl/

Back to

Rotary Bell Atomizer

Request

Quotation and Order

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ