top of page
lab-217074_1280.jpg

สายเรซิ่นฟลูออรีนยืดหยุ่นสำหรับลำเลียงของเหลวอเนกประสงค์

Multi-Purpose Liquid Transfer Hose Flexible Fluorine Resin Hose Series

ENGLISH  

คุณสมบัติของสายเรซิ่นฟลูออรีน

Characteristics of Flexible Fluorine Resin

Resin-Intro.png

ให้การลำเลียงมีประสิทธิภาพ !

ใยเสริมแรงช่วยให้สายทนแรงดัน !

ขึ้นอยู่กับตัวของเหลวที่นำมาใช้ คุณสามารถเลือกวัสดุได้ทั้งตัวเอธีลีน-เตตระฟลูออโรเอทิลีน (ETFE) หรือโพลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์ (PVDF)

เป็นสุญญากาศ

วัสดุอีลาสโตเมอร์ที่ยืดหยุ่นได้

คุณสมบัติยึดเกาะได้ดีทั้งผิววงในและผิววงนอก

การนำสายเรซิ่นฟลูออรีนไปใช้งาน

สำหรับของเหลวหลากหลายชนิดเช่นสารเคมี ตัวทำละลาย อาหาร เครื่องดื่ม น้ำมันและก๊าซ

ประโยชน์ของสายเรซิ่นฟลูออรีน

1. มีความยืดหยุ่น

เพราะโครงสร้างที่เป็นผิวหลายชั้น สายเรซิ่นฟลูออรีนของ HAKKO มีคุณสมบัติยืดหยุ่นสูงเมื่อไปเทียบกับสายฟลูออรีนแบบผิวชั้นเดียว สายเรซิ่นของ HAKKO มีคุณภาพที่ดีกว่าและใช้งานได้มีประสิทธิภาพสูง

5. ต้นทุนต่ำ

เนื่องจากเป็นโครงสร้างเป็นผิวหลายชั้น เมื่อไปเทียบกับสายเทฟลอนแบบผิวชั้นเดียวแล้ว สายเรซิ่นฟลูออรีนมีราคาถูกกว่า

2. ทนสารเคมี

สายเรซิ่นฟลูออรีนมีคุณสมบัติทนสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะผิวชั้นในทำมาจากเรซิ่นฟลูออรีนที่เป็นวัสดุทนสารเคมีได้หลายชนิด (อย่างไรก็ตามวัสดุอย่างโพลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์อาจไม่ทนต่อสารเคมีบางชนิดเช่นคีโตน

6. ความโปร่งใส

สายเรซิ่นฟลูออรีนมีลักษณะโปร่งใสดังนั้นสามารถตรวจสอบได้ว่าของเหลวมีการไหลอย่างต่อเนื่องภายในสายได้

3. ไม่มีตกค้างตามสาย

สายเรซิ่นฟลูออรีนแสดงถึงคุณสมบัติการไล่น้ำและไม่มีสารตกค้างตามสายได้ ของเหลวที่มีสิทธิตกค้างและยึดเกาะตามผิวภายในของสายจะถูกล้างทำความสะอาดได้ง่าย

7. การยึดเกาะระหว่างชั้นผิวมีประสิทธิภาพสูง

ผิวเรซิ่นฟลูออรีนชั้นในของสายมีคุณสมบัติยึดเกาะในแต่ละชั้นต่าง ๆ ไปจนถึงชั้นนอกดังนั้นมั่นใจได้ว่าเมื่อนำไปติดตั้งกับข้อต่อแล้ว สายชั้นในจะไม่หลุดออกมาแน่น่อน

4. ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะอาหาร

เรซิ่นฟลูออรีนในผิวชั้นในของสายไม่มีสารพิษดังนั้นสายเรซิ่นฟลูออรีนอันนี้ได้รับการยืนยันให้ใช้ได้โดยอ้างอิงจากมาตรฐานสุขลักษณะอาหารเลขที่ 370 (Conformity to N-Heptane). (ประกาศฉบับที่ 370, 1959 ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ - ประเทศญี่ปุ่น) (ในส่วนของไขมันและน้ำมัน)

Problem 3.png

ตัวอย่างปัญหาที่พบในสายเทฟลอนและสายเรซิ่นทั่วไป

Problem - 1.png

สายเทฟลอนที่ใช้อาจจะแข็งเกินไปและหักง่าย

Problem 2.png

สายเรซิ่นมีความยาวไม่พอ

Problem 4.png

สายที่มองทะลุไม่ได้ ไม่โปร่งใสทำให้ตรวจการไหลได้ไม่สะดวก

วัสดุผิวชั้นในของสายหลุดลอกออกมาปนกับของเหลว

สายเทฟลอนแตกหักง่าย สายเรซิ่นฟลูออรีนแก้ปัญหานี้ได้เหมาะสมที่สุด

สายเรซิ่นฟลูออรีนเป็นสายที่ใช้งานได้หลากหลายซึ่งมีคุณสมบัติทนสารเคมี ยืดหยุ่นและมีลักษณะโปร่งใส่ด้วยโครงสร้างเรซิ่นฟลูออรีนแบบผิวหลายชั้น

 • สำหรับลำเลียงสารเคมีทางกายภาพและอุปกรณ์ทดลองสารเคมี

 • สำหรับลำเลียงเครื่องดื่มและอาหาร

 • สำหรับลำเลียงแอลกอฮอลล์ เครื่องสำอางและสารเคมี

สายเรซิ่นฟลูออรีน (ผิวชั้นใน) ทั้งสองแบบขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณ

สำหรับอาหารและป้องกันก๊าซ

ผิวชั้นใน: โพลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์ (PVDF)

รุ่นของสายเรซิ่นฟลูออรีนแบบ PVDF

 • E-PD

 • E-PDB

สารเคมี ตัวทำละลายโดยธรรมชาติและสี

ผิวชั้นใน: เอธีลีน-เตตระฟลูออโรเอทีลีน (ETFE)

รุ่นของสายเรซิ่นฟลูออรีนแบบ ETFE

 • E-SJ

 • E-SJB

 • E-SJSP

 • E-SJV

รุ่นของสายเรซิ่นฟลูออรีนแบบ ETFE ที่มีคุณสมบัติกระจายไฟฟ้าสถิต

 • E-SJD

 • E-SJSD

รายการสายเรซิ่นฟลูออรีน (ETFE) ที่ใช้ตัวทำละลาย

(โปรดคลิ๊ก "รายละเอียดเพิ่มเติม" เพื่อดูเนื้อหาข้อมูลแบบละเอียด)

E-SJUS Real Pic.png

คุณสมบัติเด่นของสาย

 • มีความยืดหยุ่น

 • สามารถป้องกันก๊าซ

 • รับรองสุขลักษณะอาหาร

ของเหลวที่ใช้งานได้

 • สารเคมี

 • หมึก

 • อาหาร

E-SJUS
สายเรซิ่นฟลูออรีน (ETFE) - แบบใสรุ่นอ่อนพิเศษ
Flexible Fluorine (ETFE) Resin Tubing Clear with ultra soft
หมายเหตุ:
E-SJ มีให้เลือก 2 แบบคือรุ่นปกติ E-SJ และรุ่นใหม่ E-SJUS ที่มีความอ่อนและยืดหยุ่นมากกว่ารุ่นปกติเพื่อใช้ติดตั้งที่ในที่แคบได้สะดวกยิ่งขึ้น

e-sj-cbu01.png

คุณสมบัติเด่นของสาย

 • มีความยืดหยุ่น

 • ทนสารเคมี

 • เนื้อหลุดลอกต่ำ

ของเหลวที่ใช้งานได้

 • สารเคมี

 • หมึก

 • อาหาร

E-SJ-CBU

สายเรซิ่นฟลูออรีน (ETFE) - แบบสีฟ้าใสมองทะลุได้

Flexible Fluorine (ETFE) Resin Tubing Clear Blue

E-SJUS Real Picture.png

คุณสมบัติเด่นของสาย

 • ตัดแสงยูวี

 • ทนสารเคมี

 • มีความยืดหยุ่น

ของเหลวที่ใช้งานได้

 • หมึก

 • สียูวี

 • ตัวทำละลาย

E-SJUS-BK
สายเรซิ่นฟลูออรีน (ETFE) - แบบสีดำทึบ
Flexible Fluorine (ETFE) Resin Tubing Black
หมายเหตุ:E-SJ-BK มีให้เลือก 2 แบบคือรุ่นปกติ E-SJ-BK และรุ่นใหม่ E-SJUS-BK ที่มีความอ่อนและยืดหยุ่นมากกว่ารุ่นปกติเพื่อใช้ติดตั้งที่ในที่แคบได้สะดวกยิ่งขึ้น

e-sjv01.png

คุณสมบัติเด่นของสาย

 • มีความยืดหยุ่น

 • ทนสารเคมี

 • แตกหักยาก

ของเหลวที่ใช้งานได้

 • สารเคมี

 • สี

 • ตัวทำละลาย

E-SJV

สายเรซิ่นฟลูออรีน (ETFE) - พีวีซี

Flexible Fluorine (ETFE) Resin Tubing (PVC Type)

e-sjb01.png

คุณสมบัติเด่นของสาย

 • ทนสารเคมี

 • เนื้อหลุดลอกต่ำ

 • ไม่มีของเหลวตกค้าง

ของเหลวที่ใช้งานได้

 • สารเคมี

 • สี

 • ตัวทำละลาย

E-SJB

สายเรซิ่นฟลูออรีน (ETFE) - แบบใส่ใยเสริมแรง

Flexible Fluorine (ETFE) Resin Tubing YarnReinforced hose

e-sjsp01.png

คุณสมบัติเด่นของสาย

 • ทนสารเคมี

 • การดัดงอ

 • สุญญากาศ

ของเหลวที่ใช้งานได้

 • สารเคมี

 • สี

 • ตัวทำละลาย

E-SJSP

สายเรซิ่นฟลูออรีน (ETFE) - แบบติดลวดสปริงเหล็กสแตนเลส

Flexible Fluorine (ETFE) Resin SUS Spring Wire Hose

รายการสายเรซิ่นฟลูออรีน (PVDF) ที่มีคุณสมบัติป้องกันก๊าซและใช้กับอาหาร

(โปรดคลิ๊ก "รายละเอียดเพิ่มเติม" เพื่อดูเนื้อหาข้อมูลแบบละเอียด)

e-pd01.png

คุณสมบัติเด่นของสาย

 • มีความยืดหยุ่น

 • ป้องกันก๊าซ

 • ถูกสุขลักษณะอาหาร

ของเหลวที่ใช้งานได้

 • สารเคมี

 • สี

 • อาหาร

E-PD

สายเรซิ่นฟลูออรีน (PVDF) แบบโปร่งใส

Flexible Fluorine (PVDF) Resin Tubing Clear

e-pdb01-1.png

คุณสมบัติเด่นของสาย

 • ทนสารเคมี

 • มีความยืดหยุ่น

 • แตกหักยาก

ของเหลวที่ใช้งานได้

 • สารเคมี

 • สี

 • อาหาร

E-PDB

สายเรซิ่นฟลูออรีน (PVDF) แบบใส่ใยเสริมแรง

Flexible Fluorine (PVDF) Resin Yarn Reinforced Hose

รายการสายเรซิ่นฟลูออรีน (ETFE) ที่มีคุณสมบัติกระจายไฟฟ้าสถิต

สายเรซิ่นฟลูออรีน (ETFE) ที่มีคุณสมบัติกระจายไฟฟ้าสถิตเป็นสายตัวใหม่ล่าสุดที่ใช้งานลำเลียงถ่ายเทของเหลวที่มีฤิทธิ์ไวไฟได้เหมาะสมที่สุด สายรุ่นนี้มีระดับทนทานสารเคมีและกระจายไฟฟ้าสถิตได้ในระดับสูง

Fire Warning.png

เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสายที่มีคุณสมบัติกระจายไฟฟ้าสถิต สามารถดูลิ้งค์เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติโดยสามารถคลิ๊กลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้

เอกสาร: คุณสมบัติกระจายไฟฟ้าสถิต

flat-2126884_1280.png

กรุณาคลิ๊กที่ไอคอนด้านซ้ายมือเพื่อดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลฉบับ 2 ภาษา

 สำหรับข้อมูลทางเทคนิคของสายแต่ละรุ่นสามารถดูได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

(โปรดคลิ๊ก "รายละเอียดเพิ่มเติม" เพื่อดูเนื้อหาข้อมูลแบบละเอียด)

e-sjd01.png

คุณสมบัติเด่นของสาย

 • ทนสารเคมี

 • สื่อนำไฟฟ้า

 • ตัดแสงยูวี

ของเหลวที่ใช้งานได้

 • สารเคมี

 • สี

 • สารไวไฟ

E-SJD

สายเรซิ่นฟลูออรีน (ETFE) แบบมีคุณสมบัติกระจายไฟฟ้า

Flexible Fluorine (ETFE) Resin Tubing (Dissipative Type)

e-sjsd01-1.png

คุณสมบัติเด่นของสาย

 • ทนสารเคมี

 • สื่อนำไฟฟ้า

 • แตกหักหรือฉีดขาดยาก

ของเหลวที่ใช้งานได้

 • สารเคมี

 • สี

 • สารไวไฟ

E-SJSD

สายเรซิ่นฟลูออรีน (ETFE) ติดลวดเหล็กสแตนเลสพร้อมคุณสมบัติกระจายไฟฟ้า

Flexible Fluorine (ETFE) Resin SUS Spring Wire Hose (Dissipative Type)

รายการสายเรซิ่นฟลูออรีนแบบสวมปลอกข้อต่อโลหะมาด้วย

ข้อต่อโลหะของ Hakko สามารถแก้ลักษณะดังนี้ได้

 • ข้อต่อที่ถูกใช้อาจจะทำให้ของเหลวรั่วหรือข้อต่อหลุดออกมา

 • ของเหลวอาจตกค้างในข้อต่อซึ่งทำให้ข้อต่อสกปรก

 • การมองเห็นภายในต่ำทำให้การตรวจสภาพการไหลของเหลวได้ลำบาก

คุณสมบัติและหน้าที่ของสายติดข้อต่อโลหะ

Main Picture.png

1

2

3

4

5

Furrule Pic 1.png
A: เพราะลักษณะของแกนข้อต่อโลหะทำให้ข้อต่อรุ่น E-ELF กักของเหลวข้างในข้อต่อได้น้อยมากทำให้คุณสามารถถ่ายเทของเหลวที่สะอาดไม่มีสิ่งเจือปน

ตำแหน่งของสายติดข้อต่อโลหะ

 1. แกนข้อต่อเหล็กสแตนเลสหมายเลข 316L

 2. เนื่องจากโครงสร้างของแกนข้อต่อที่ทำให้ของเหลวไม่มีตกค้าง

 3. ผิวชั้นในสายเรซิ่นฟลูออรีนที่กันน้ำได้

 4. สายโปร่งใสที่เป็นคุณสมบัติของเรซิ่นฟลูออรีน

 5. ปลอกข้อต่อเหล็กสแตนเลสหมายเลข 304

คุณลักษณะของสายติดข้อต่อโลหะ

 • ข้อต่อที่ถูกหลักสุขลักษณะ: ข้อต่อโลหะของ Hakko ต่อเข้ากับสายได้พอดีทำให้ไม่ต้องมากังวลเรื่องเหลวรั่วออกมาและข้อต่อจะไม่หลุดออกจากสาย ข้อต่อโลหะช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างดีและเป็นมาตรฐาน

 • ความปลอดภัย: มีการระบุการใช้งานกับระดับอุณภูมิและแรงดันที่เหมาะสมในแต่ละสาย

 • สุขอนามัย: ขอบของแกนมีลักษณะเป็นเรียวเล็กดังนั้นร่องระหว่างสายและขอบแกนมีขนาดเล็กมากทำให้ของเหลวตกค้างสะสมน้อย

 • ความโปร่งใส: คุณสามารถตรวจสอบการไหลของเหลวได้เพราะตัวสายมีลักษณะโปร่งใสมองเห็นทะลุ

 • คุณสมบัติทนต่อสารเคมี: ข้อต่อสวนแกนเป็นเหล็กสแตนเลสหมายเลข SUS316L และผิวชั้นในทำจากวัสดุ PVDF หรือ ETFE ที่มีคุณสมบัติทนสานเคมีได้หลากหลายชนิด

 • ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะอาหาร: ถูกรับรองโดยมาตรฐานสุขอนามัยอาหารเลขที่ 370 (ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ (ประเทศญี่ปุ่น) ในเรื่องสุขอนามัยอาหารเลขที่ 370 ปี พ.ศ. 2502 (Conformity to N-Haptane)

Furrule Pic 2.png
ตัวอย่างการใช้งาน

 สำหรับข้อมูลทางเทคนิคของสายแต่ละรุ่นสามารถดูได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

(โปรดคลิ๊ก "รายละเอียดเพิ่มเติม" เพื่อดูเนื้อหาข้อมูลแบบละเอียด)

e-pdb01.png

คุณสมบัติเด่นของสาย

 • กันแรงดัน

 • ถูกสุขลักษณะอาหาร

 • ใช้กับสารกึ่งตัวนำ

ของเหลวที่ใช้งานได้

 • สารเคมี

 • สี

 • อาหาร

E-PDB-F

สายเรซิ่นฟลูออรีน (PVDF) แบบติดใยเสริมแรงพร้อมข้อต่อโลหะ

Flexible Fluorine (PVDF) Resin Yarn Reinforced hose with Ferrule Fittings

e-sjb-f01.png

คุณสมบัติเด่นของสาย

 • กันแรงดัน

 • ถูกสุขลักษณะอาหาร

 • ทนตัวทำละลาย

ของเหลวที่ใช้งานได้

 • สารเคมี

 • สี

 • อาหาร

E-SJB-F

สายเรซิ่นฟลูออรีน (ETFE) แบบติดใยเสริมแรงพร้อมข้อต่อโลหะ

Flexible Fluorine (ETFE) Resin Yarn Reinforced hose with Ferrule Fittings

e-sjsp-f01.png

คุณสมบัติเด่นของสาย

 • สุญญากาศ

 • ถูกสุขลักษณะอาหาร

 • ทนตัวทำละลาย

ของเหลวที่ใช้งานได้

 • อาหาร

 • สี

 • ตัวทำละลาย

E-SJSP-F

สายเรซิ่นฟลูออรีน (ETFE) แบบติดลวดสปริงสแตนเลสพร้อมข้อต่อโลหะ

Flexible Fluorine (ETFE) Resin SUS Spring Wire hose with Ferrule Fitting

SJSD-F-P.jpg

คุณสมบัติเด่นของสาย

 • ลำเลียงสารไวไฟได้

 • ลำเลียงสารที่ระเหยเร็ว

 • เดินท่อสำหรับวัดไฟฟ้าสถิต

ของเหลวที่ใช้งานได้

 • สารไวไฟ

 • สี

 • ตัวทำละลาย

E-SJSD-F

สายเรซิ่นฟลูออรีน (ETFE) แบบติดลวดสปริงสแตนเลสพร้อมข้อต่อโลหะ

Flexible Fluorine (ETFE) Resin SUS Spring Wire hose with Ferrule Fitting

kashime-PFA00.png

คุณสมบัติเด่นของสาย

 • ถ่ายเทของเหลวได้สะดวก

 • กันการรั่วไหล

 • มีแบบขัดมันด้วยไฟฟ้าให้เลือก

ของเหลวที่ใช้งานได้

 • ของเหลวที่มีฤิทธิ์เป็นกรดที่ข้อต่อทั่วไปไม่สามารถใช้ได้