ไทย 

GM4000 AIRCOAT (Air assist Airless)

Unique Technology from WAGNER

 

WAGNER bring the advantage of “spraying control” from Air Spray and the advantage of “quick spraying” from Airless Spray to combine within GM4000AC.

 

 • Spray with high pressure flow together with providing the spray quality.

 • Ergonomic design for handle. Compact lightweight

 • Enable to adjust air pressure in order to create precisely spray pattern.

 • Suitable for work which require spray quality but need to finish in time limit.

Operating Structure of AirCoat Spray Gun

High pressure feeding unit

1
3

Material Container

Air Compressor

4
2

AirCoat Spray Gun

1. Air Compressor feed air to high pressure feeding unit to operate 

2. Air compressor feed air to AirCoat Spray Gun

3. Feeding unit drain material paint from container

4. Feeding unit feed paint to AirCoat spray gun

WAGNER GM4100 AirCoat

Red Air Cap for Low Viscosity

Blue Air Cap for high Viscosity

WAGNER GM4700 AirCoat

Red Air Cap for Low Viscosity

Blue Air Cap for high Viscosity

Round Nozzle ACR

Flat Nozzle ACF 3000

Nozzle for GM4100

 

There are 2 types of nozzle for GM4100 include round jet nozzle and flat jet nozzle which depend on work requirement. 

 

Round Jet Nozzle (ACR)

 

Providing the spray round pattern which have diameter size sine 0.11 mm (R11) to 0.22 mm (R22) 

 

Flat Jet Nozzle (ACF 3000)

 

Give the spray narrow vertical or horizontal pattern. The size are determined by diameter and degree which are following below table;

 

"Flat Jet Nozzle No. include 2 position. For example No. 107 which are 10 degree and diameter 0.07 mm."

How to choose properly nozzle?

 

It depend on work requirement. Too small nozzle will make poor performance spraying, too large nozzle will waste material too much.

 

 

Accessories of AirCoat Spray Gun

How to choose properly nozzle?

 

It depend on work requirement. Too small nozzle will make poor performance spraying, too large nozzle will waste material too much.

Air caps

Red for low viscosity materials. Blue for high viscosity materials. Bronze for easy cleaning and no fan air adjustment.

Nozzle Extension

Extent the spray distance to deliver paint to attach object surface with unapproachable geometries.

Filters 

Cage filters for the GM4700AC and the small edge filters for the GM4100AC.

Gun Flush Box (Optional Equipment)

Optional equipment to facilitate and support health of the user. Gun will be cleaned in flush box. User does not need to touch chemical during cleaning.

Hose Packages

Hose packages are available for 7.5m, 10m, 15m and 20m.

Application

Typical Application

 

 • Wood and furniture industry

 • Corrosion protection

 • General metal industry

Typical Fluids

 

 • Stains, varnishes and lacquers

 • Solvent- and waterbased paints

 • PU and Epoxy materials

 • 2K materials

 • High solid materials

 • UV paints

Compatible feeding unit with GM4000
Cobra
Ice Breaker
Automatic AirCoat Spray Gun

Product Demonstration Video

Video Credit:

 

Company: ROM Intergrade LP

Territory: Thailand

URL: www.romltd.com

Back to

Liquid Manual Applying

Request

Quotation and Order

Back to

Airmix Spray gun

(Architectural Coating Section)

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ