top of page
PIC_APP_Applizieren_163.jpg

GM5000 EA (AIR SPRAY)

ปืนพ่นสีน้ำมันไฟฟ้าสถิตในรูปแบบแรงดันอากาศ

ENGLISH  

สำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ใช้สีในจำนวนมหาศาล ด้วยคุณสมบัติของปืนพ่นสีตัวนี้ช่วยประหยัดปริมาณการใช้สีได้ในจำนวนที่เป็นสาระสำคัญ

GM5000EA ด้านหน้า

GM5000EA ด้านหลัง

การประสานพลังร่วมกันระหว่างไฟฟ้าสถิตและการพ่นสีแบบแรงดันอากาศ

 

หากจะบอกว่าระบบพ่นสีที่ที่สุดและครอบคลุมทุกชิ้นงานมากที่สุดคือการพ่นแบบแรงดันอากาศ (Air Spray) ไม่ได้เกินความจริงแต่อย่างใด ลักษณะการพ่นที่ใช้ลมเป็นแรงผลักให้สีออกมาและตัวลมนี่แหละที่ทำให้สีฟุ้งกระจายออกมาได้กว้างที่สุด ทำให้ชิ้นงานที่มีความซับซ้อนอย่างชิ้นส่วนขนาดเล็กในยานพาหนะ อากาศยาน บานประตูและอื่น ๆ ที่มีซอกมุมซับซ้อนทำให้การพ่นสีแบบแรงดันอากาศเป็นตัวเลือกแรก ๆ ในการพิจาราณาและเพื่อกำจัดปัญหาในระหว่างการพ่นด้วยแรงดันอากาศไม่ว่าจะเป็นการสิ้นเปลืองสีจากการฟุ้งกระจายแบบไร้จุดหมายหรือโอกาสเกิดการพ่นทับซ้อนสูงมาก การนำเทคโนโลยีไฟฟ้าสถตเข้ามาใช้ร่วมกันเป็นการแก้ปัญหาให้ถูกจุด

อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าไฟฟ้าสถิตคือการเหนี่ยวนำสีเข้าไปเคลือบชิ้นงานอัตโนมัติ การใช้ปืนพ่นสีแบบแรงดันอากาศร่วมกับคุณสมบัติเหนี่ยวนำสีทำให้ประสิทธิภาพการพ่นสีสูงขึ้นและช่วยประหยัดสีในจำนวนมหาศาล

1

2

3

Aircap.png

แอร์แคป (หัวลม)

 

พื้นฐานการทำงานของการพ่นสีแรงดันอากาศคือแรงดัอากาศที่จะพ่นผ่านตัวแอรแคปซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สร้างม่านสีออกมาได้โดยตัวแอร์แคปจะมีทั้งสำหรับหัวพ่นแบนและหัวพ่นกลม สำหรับรายละเอียดให้ไปดูเพิ่มเติมในหมวดอุปกรณ์เสริม

Electrode.png

หัวพ่นและส่วนพ่นสี

 

ส่วนพ่นสีช่วยลดระยะเวลาการเปลี่ยนอะไรได้โดยที่ตัวปืนสามารถถอดเปลี่ยนหัวพ่นโดยไม่ต้องปล่อยแรงดันออกหรือทำการชำระล้างหัวพ่น (Flushig) ก่อนดำเนินการ รายละเอียดสำหรับหัวพ่นให้ไปดูเพิ่มเติมในส่วนอุปกรณ์ใช้งานร่วม

Product Move.png

การปรับม่านสี

 

ม่านสีจะถูกปรับขนาดได้สะดวกและแม่นยำเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการพ่นที่เหมาะสมในกรณีที่สีถูกลำเลียงเข้ามามีการปรับค่าอัตราการไหลที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

ตำแหน่งอุปกรณสำคัญของปืนพ่นสี GM5000EA

ข้อมูลทางเทคนิคของปืนพ่นสีน้ำมันไฟฟ้าสถิติ GM5000 EA

GM5000EA SPEC THA (2020).png

ขนาดมิติของปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต GM5000EA

Gun Dimension GM5000EA (F).png
DIM GM5000EA THA.png
Gun Dimension GM5000EA (R).png
DIM GM5000EA THA (Round).png

อัตราการพ่นสีของ GM5000EA (อ้างอิงจากหัวพ่นกลม)

Flow Rate in THA.png

หัวพ่นกลม EARV 5000

Round Nozzle Flow Rate Graph 2.png
Round Nozzle Flow Rate Graph 2.png

หัวพ่นกลม AR 5000 ขนาดรู 12 มม. (D12)

หัวพ่นกลม AR 5000 ขนาดรู 8 มม. (D8)

หมายเหตุ

อัตรา กรัม/นาที = มล./นาที

อัตราการพ่นสีของ GM5000EA (อ้างอิงจากหัวพ่นแบน)

Flat Jet Flow Rate THA.png

เงื่อนไขการใช้หัวพ่นแบน

ระดับความหนืดที่ 22 วินาที DIN CUP 4 (หรือ 21 วินาที NK-2 ของถ้วย ANEST IWATA)

สายสียาว 7.5 ม. และวงในของสายสีที่ 6 มม.

หมายเหตุ

อัตรา กรัม/นาที = มล./นาที

ข้อมูลค่าต้านทานของสีและลักษณะงานที่เหมาะสม

ค่าต้านทานของสีที่เหมาะสม

ค่าต้านทานของสีที่ใช้งานได้ดีที่สุดต้องมีอัตราที่ 150 กิโลโอห์มขึ้นไป ซึ่งมีผลทำให้ประจุไฟฟ้าสามารถถูกอัดและเข้าไปเหนี่ยวนำสีเข้าชิ้นงานได้โดยอัตโนมัติ ยกเว้นสีเมทัลลิคที่มีเกล็ดโลหะทำให้ค่าต้านทานต่ำต้องใช้ตัวช่วยอย่างหัวขดลำเลียงสี

ลักษณะงานที่ใช้กับปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต GM5000EA

 • ชิ้นส่วนยานยนต์ ยานพาหนะขนาดเล็กและขนาดกลาง

 • งานเฟอร์นิเจอร์ไม้ (ไม้โกงกางหรือไม้ที่มีค่าความชื้นภายใน) ที่มีความซับซ้อนสูง

 • งานอลูมิเนียม งานโลหะที่มีขนาดชิ้นงานถึงขนาดกลาง

 • งานพ่นพลาสติกหรือแก้ว (ที่ต้องเคลือบน้ำยาฉนวนล่อไฟฟ้ามาแล้วเท่านั้น)

 • ชิ้นส่วนเฉพาะทางเช่นล้อแม็กซ์

 • ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ห้องพ่นสีที่นำมาใช้งานต้องมีการวางระบบกราวน์และมีข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน

Alloys

ชิ้นงานที่มีความซับซ้อนสูงอย่างล้อแม็กซ์

GM5000 Safety Area.png

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ห้องพ่นสีที่ใช้งานกับปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

ห้องพ่นสีที่ได้มาตรฐานสำหรับปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตควรต้องจัดวางในรูปแบบของลักษณะนี้เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานตลอดการผลิต

ชุดสำหรับคนพ่นสี

ให้ใช้ชุดพ่นสีที่ได้มาตรฐานทั่วไป โดยเฉพาะถุงมือและรองเท้าควรใช้วัสดุที่กระจายไฟฟ้าสถิตออกไปได้

องค์ประกอบของห้องพ่นที่ได้มาตรฐาน

 1. สายไฟ

 2. ตู้ควบคุมการทำงานของปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

 3. สายกราวน์ (สายดิน)

 4. ปั๊มจ่ายสีหรือถังแรงดัน (ต้องเป็นตัวจ่ายสีที่ต้องใช้ในระบบพ่นสีแรงดันอากาศเท่านั้นเช่นปั๊มจ่ายสีไดอะแฟรม WAGNER ZIP52 หรือถังแรงดันเหล็ก ANEST IWATA ตระกูล PT และถังสแตนเลส ANEST IWATA ตระกูล COT)

 5. ถังบรรจุสีสำหรับรองรับสีไหลย้อนกลับ

 6. พื้นห้องพ่นที่สามารถกระจายไฟฟ้าสถิตออกไปได้

 7. พื้นในส่วนบริเวณพ่นสี

 8. ค่าต้านทานไฟฟ้าในส่วนสายดินสูงสุดไม่เกินกว่า 1 เมก้าโอห์มซึ่งส่วนนี้ทำหน้าที่ส่งกราวน์ไปยังที่แขวนชิ้นงาน

 9. ชิ้นงานที่ถูกแขวน

 10. สายพานลำเลียงชิ้นงาน

ความหนืดของสีที่ GM5000EA รองรับได้

สำหรับความหนืดของสีนั้นจะอ้างอิงตัวน้ำยาแลคเกอร์เป็นหลักและค่าที่แนะนำจะอ้างอิงการวัดด้วยถ้วยวัดความหนืดแบบ DIN Cup 4 ซึ่งเป็นถ้วยวัดความหนืดที่มีขนาดความกว้างของรูสีไหลอยู่ที่ 4 มม.

ความหนืดที่เหมาะสมจะอยู่ที่ระหว่าง 15 และ 30 วินาที DIN ซึ่งอ้างอิงจากตารางที่ลิ้งค์ด้านล่างโดยใช้คอลัมภ์ DIN CUP 4MM เป็นหลัก (หมายเหตุ: DIN4 คือมาตรวัดความหนืดของสีที่เป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมในประเทศเยอรมันซึ่งจะใช้หน่วยวัดเป็นวินาทีโดยนับจากระยะเวลาการไหลของสีจากถ้วย เพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้น ตารางด้านล่างจะเป็นการเทียบกับหน่วยวัดมาตรฐานของหน่วยอื่น ๆ)

เอกสาร: ตารางความหนืดของสี

flat-2126884_1280.png

กรุณาคลิ๊กที่ไอคอนด้านซ้ายมือเพื่อดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลฉบับ 2 ภาษา

คำแนะนำการดูตารางสำหรับปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต GM5000EA

ค่าความหนืดอยู่ที่ระหว่าง 15 และ 30 วินาที DIN Cup 4 นั้นหมายความว่าหากใช้ค่ามาตรฐานอื่นนอกจากนี้ให้อ้างอิงตัวเลขที่อยู่ในแถวที่ 5 ถึงแถวที่ 12 ตามตารางด้านซ้าย ดังนั้นค่าความหนืดตามมาตรฐานที่อยู่ในแถวเดียวกันก็ใช้ได้ ยกตัวอย่างหากคุณใช้ถ้วยวัดความหนืด ANEST IWATA NK-2 ค่าที่เหมาะสมจะอยู่ระหว่างที่ 11 วินาที NK-2 ถึง 31 วินาที NK-2 เป็นต้น

ตัวอย่างชิ้นงานที่ใช้กับปืนพ่นสี GM5000 EA

ตัวอย่างชิ้นงานที่ใช้ปืน GM5000EA พ่น

 

จากภาพประกอบ ชิ้นงานมีลักษณะเล็ก มีร่อง มีซอก มีร่องเป็นแผงเช่น แว่นตา เฟรมจักรยาน สปริงและล้อแม็กซ์ ชิ้นงานแบบนี้ต้องใช้การพ่นที่ใช้อากาศอัดเพื่อใช้การฟุ้งกระจายส่งสีเข้าไปเกาะชิ้นงาน เมื่อรวมกับประจุไฟฟ้าที่มีปรากฏการณ์เคลือบรอบแล้ว ทำให้สีเข้าชิ้นงานได้ รวดเร็ว ช่วยให้ประหยัดทั้งสีและเวลา

วีดีโอสาธิตการใช้งานปืนพ่นสี GM5000EA

camera-2008489_1280.png

คลิ๊กที่ไอคอนด้านซ้ายเพื่อชมวีดีโอ

map-42871_1280.png

คลิ๊กที่ไอคอนด้านซ้ายเพื่อชมข้อมูลจากต้นฉบับ

Video Credit:

Company: ROM INTERTRADE

Territory: Thailand

URL for WAGNER Original Content: https://www.wagner-group.com/en/industry/products/liquid-coating/product/gm-5000ea/

อุปกรณ์ใช้งานร่วมของปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต GM5000EA

(โปรดคลิ๊กที่ปุ่ม "รายละเอียด" เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

VM5000 New Pic.jpg

ตู้ควบคุมไฟฟ้า VM5000

 

ตู้ไฟสำหรับใช้งานกับปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตสูตรสีน้ำมันเท่านั้นโดยจะรองรับการใช้งานร่วมกับปืนรุ่น GM5000EA (แรงดันอากาศ) และ GM5000EAC (อากาศผสมแรงดันสูง) โดยมีหน้าที่หลักคือปรับค่าไฟฟ้าที่ใช้ในปืนพ่นสีได้ทั้งค่าแรงดันไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้า ไม่สามารถใช้กับรุ่นอัตโนมัติและปืนสำหรับสีสูตรน้ำ

Finishing Quality.png

หัวพ่นและแอร์แคป (แรงดันอากาศ)

 

ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับหัวพ่นและแอร์แคปที่ใช้งานกับรุ่น GM5000EA เท่านั้นโดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนหัวพ่นแบนและหัวพ่นกลม

Coil Tube Assy.jpg
Hose Cover.png

ชุดสายและสายขดพิเศษ

 

ชุดสายจะประกอบไปด้วยสายสีที่ออกแบบมาสำหรับปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต สายลมและสายไฟที่ใช้งานกับปืนพ่นสี GM5000EA เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีสายขดพิเศษ WAGNER Spiral Hose สำหรับใช้งานกับสีที่มีคุณสมบัติความต้านทานต่ำและเป็นตัวนำไฟฟ้าสูงเช่นสีเมทัลลิค

wagner-paint-resistance-meter-rs-500.jpg

ตัววัดค่าต้านทานของสี

 

ถ้าไม่แน่ใจว่าสีของคุณจะใช้ได้กับปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตได้หรือไม่ WAGNER มีตัวช่วยอย่างตัววัดค่าต้านทานของสีรุ่น WAGNER RS500 ที่แสดงค่าต้านทานตั้งหลัก ohm Kohm จนไปถึง Mohm เลยทีเดียว

ตัวจ่ายสีที่เหมาะสมสำหรับปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต GM5000EA

(โปรดคลิ๊กที่ปุ่ม "รายละเอียด" เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

IMG_7480.jpg

ปั๊มไดอะแฟรม

 • WAGNER ZIP52 Finishing

 • WAGNER DD10

S__93929503.jpg
2K Comfort Internal.png

ถังแรงดัน

 • ANEST IWATA PT

 • ANEST IWATA COT

ระบบผสมสี 2K

 • WAGNER Twin Control

 • WAGNER 2K Smart

 • WAGNER 2K Comfort

กลับไปที่

หน้าปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

ติดต่อ

ขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อ

bottom of page