top of page

ENGLISH  

ปืนตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

High-Voltage Test for Electrostatic Spray Gun

High Voltage Tester.jpg

เพื่อความแม่นยำในเรื่องการดูแลรักษาปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

ตัวทดสอบแรงดันไฟฟ้าแรงสูงเพื่อวัดค่าแรงดันไฟฟ้าให้ได้แม่นยำที่สุด

  • รองรับทั้งปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตสีน้ำมัน สีน้ำและสีฝุ่น

  • เพื่อให้ความแม่นยำในการวัดและช่วยให้ขั้นตอนการดูแลรักษาทำได้ง่ายและเชื่อถือได้มากขึ้น

กลับไปที่หน้า

อุปกรณ์ใช้งานร่วมของปืนพ่นสีฝุ่น

(แบบควบคุมด้วยตัวเอง)

ติดต่อขอราคาและสั่งซื้อ

กลับไปที่หน้า

อุปกรณ์ใช้งานร่วมของปืนพ่นสีฝุ่น

(แบบอัตโนมัติ)

bottom of page