top of page

Heater A32EX

เครื่องทำความร้อนสำหรับสีไหล

ENGLISH  

เครื่องทำความร้อนสำหรับสีไหลแบบต่อเนื่องสำหรับงานพ่นสี

สำหรับสเปคงานที่กำหนดต้องใช้สีร้อนพ่น ฮีตเตอร์รุ่น A32EX เป็นตัวทำความร้อนแบบไหลต่อเนื่องที่ใช้วิธีหมุนเวียนซึ่งความร้อนจะช่วยลดความหนืดและเพิ่มการเกาะผิวของสีเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานพ่นสีซึ่งเป็นการช่วยลดการใช้ตัวทำละลายในการลดความหนืดของสี มีกำลังการปล่อยความร้อนอยู่ที่ 3,200 W สามารถนำไปใช้ในที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ วัสดุคุณภาพสูงที่เป็นเหล็กสแตนเลสใช้ได้ทั้งสีน้ำและสีน้ำมัน

เครื่องทำความร้อน A32EX
ตัวอย่างการใช้กับระบบผสมสี 2K
ตัวอย่างการใช้กับปั๊มจ่ายสี
ตัวอย่างการใช้งาน

กลับไปที่

ปั๊มลูกสูบจ่ายสีแรงดันสูง

ติดต่อ

ขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อ

กลับไปที่

อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

bottom of page