top of page

อุปกรณ์ใช้งานร่วม

ส่วนงานลำเลียงสี ลมและไฟฟ้าเข้าปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต GM5020EAW

ENGLISH  

GM5000EA Hose Package.jpg

สายลำเลียงเป็นส่ิงที่ขาดไม่ได้ในปืนพ่นสีโดยเฉพาะสายที่มีประสิทธิภาพสูงและได้มาตรฐานจะช่วยให้ประสิทธิภาพการพ่นสีดีขึ้น ไม่ทำให้งานสะดุด สายที่นำมาใช้ต้องเป็นสายที่ได้มาตรฐานและสำหรับใช้งานกับปืนประเภทนี้ สำหรับชุดสายที่นำมาใช้ทั้งหมดเป็นของ WAGNER ที่ทำขึ้นมาเพื่อรองรับระบบ AquaCoat โดยเฉพาะสายลำเลียงสีสูตรน้ำนั้นจะต้องทำหน้าที่เชื่อมการลำเลียงสีจากภายในตู้พลาสติกไปยังปืนพ่นสีที่อยู่ด้านนอก

ชุดสายลำเลียงสำหรับปืนพ่นสี GM5020EAW

1. ชุดสายลำเลียงปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตสำหรับสีสูตรน้ำ

Hose Pump Site.png

สายสีเทา: สายลำเลียงสีสูตรน้ำ

สายสีฟ้า: สายลม

ลักษณะของสายในด้านที่ต่อกับปั๊มจ่ายสี

Hose Gun site.png

ภาพประกอบของชุดสายลำเลียงสำหรับแสดงตำแหน่งของสายแต่ละประเภท

องค์ประกอบของชุดสายลำเลียง

1. สายลำเลียงสีสูตรน้ำ WAGNER EAW Hose

2. สายลม WAGNER Air Hose

3. สายไฟ WAGNER Gun cable GM5000E

หมายเหตุ

*ปลายปลอกกันความร้อนและละลายของสายพับงอเข้าด้านในได้ไม่เกิน 5 ซม.

**สวมปลอกกันสายและรัดด้วยตัวรัดสายทั้ง 2 ข้างโดยรัดครั้งเดียวที่สายสี

***สอดชุดสายเข้าไปในปลอกกันสายและให้ใช้เทปกาวรัดชุดสายด้านในโดยทิ้งระยะห่างระหว่างเทปรัดกับปลายปอกประมาณ 1 ม. โดยดูตัวอย่างที่จุด E

ระยะตำแหน่งของสายสี (ทุกขนาดความยาวของสายสี)

A*: 200 มม. ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน +- 2 มม.

B*: 171 มม. ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน +- 2 มม.

C: 300 มม. ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน +- 10 มม.

D: 20 มม. ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน +- 10 มม.

E: 1,500 มม. ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน + 100 มม.

F*: 182 มม. ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน +- 1 มม.

หมายเหตุ

*ให้ใช้สายเมตรหรือตัววัดสำหรับตำแหน่ง A B และ F

1. สายสีสูตรน้ำที่ใช้งานกับ GM5020EAW

ข้อมูลทางเทคนิคของสาย:

ขนาดวงในมาตรฐาน: 6 มม. หรือ 3 มม.​ (ต้องเลือกอย่างใดอย่างนึง

วัสดุของสายลำเลียง: FEP หรือ ฟลูออริเนเตด เอทีลีน โพรพีลีน (Fluorinated Ethylene Propylene) ซึ่งมันคือเอธานอลโพรพีลีนที่ฟลูออไรด์เข้ามาเป้นส่วนประกอบ

ระดับแรงดันที่ทนได้: 20 บาร์

การใช้งานของสาย:

ตัวสายจะแบ่งเป็น 4 แบบโดยใช้ความยาวของสายสีสูตรน้ำเป็นเกณฑ์แบ่งซึ่งจะมีความยาวตั้งแต่ 7.5 ม. 10 ม. 15 ม. และ 20 ม. โดยทุกความขนาดความยาวของสายจะใช้ขนาดวงในเท่ากันแต่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง 6 มม. หรือ 3 มม.

สายสีทุกขนาดจะมาพร้อมกับข้อต่อที่ใช้ต่อกับปืนพ่นสีและปั๊มพ่นสีได้ทันที

2. สายลมที่ใช้งานกับ GM5020EAW

ข้อมูลทางเทคนิคของสาย:

ขนาดวงในมาตรฐาน: 8 มม. สำหรับสายทุกชุด

การใช้งานของสาย:

ใช้สายลมขนาดเดียวกับทุกชุดทั้งหมดตั้งแต่ชุดเริ่มต้น 7.5 ม. จนถึง 20 ม. และไม่ว่าจะจะเลือกใช้สายสีขนาด 6 มม. หรือ 3 มม. สายลมที่ใช้งานร่วมจะเป็นขนาด 8 มม. เสมอโดยตัวสายลมจะมาพร้อมกับชุดสายลำเลียงทุกขนาด

สายสีทุกขนาดจะมาพร้อมกับข้อต่อที่ใช้ต่อกับปืนพ่นสีและปั๊มพ่นสีได้ทันที

3. สายไฟ GM5000E สำหรับปืนไฟฟ้าสถิต

รายละเอียดสายไฟ:

สายไฟมาตรฐานของ WAGNER ที่เชื่อมสัญญาณควบคุม โอนถ่ายข้อมูลและให้พลังงานไฟฟ้าระหว่างปืนพ่นสีไฟ้ฟ้าสถิต GM5020EAW และ GM5020EACW (รุ่นแรงดันสูง) กับตู้ควบคุม VM5020W โดยจะมีแบ่งเป็น 4 ขนาดตามรายละเอียดดังนี้

รหัส 2339156 สายไฟ GM5000E ขนาด 7.5 ม.

สำหรับชุดสายลำเลียงขนาดความยาว 7.5 ม.

รหัส 2339157 สายไฟ GM5000E ขนาด 10 ม.

สำหรับชุดสายลำเลียงขนาดความยาว 10 ม.

รหัส 2339158 สายไฟ GM5000E ขนาด 15 ม.

สำหรับชุดสายลำเลียงขนาดความยาว 15 ม.

รหัส 2339159 สายไฟ GM5000E ขนาด 20 ม.

สำหรับชุดสายลำเลียงขนาดความยาว 20 ม.

Gun Cable Picture.png

ตารางสรุปขนาดและความยาวของสายสี สายลมและสายไฟในแต่ละชุด

Standard Hose Set.png
  1. ชุดสายลำเลียงที่ติดกับตัวปืนพ่นสี

  2. สายสีสูตรน้ำ WAGNER EAW Hose

  3. สายลม WAGNER

  4. สายไฟ WAGNER Gun Cable GM5000E

  5. ปลอกหุ้มสาย

EAW Hose Package THA.png

กลับไปที่ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตสีสูตรน้ำ GM5020EAW

PIC_EQU_GM5000EA-FS-Left.jpg
bottom of page