top of page

อุปกรณ์ใช้งานร่วม

ส่วนงานลำเลียงสี ลมและไฟฟ้าเข้าปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต GM5000EA

ENGLISH  

GM5000EA Hose Package.jpg

สายลำเลียงเป็นส่ิงที่ขาดไม่ได้ในปืนพ่นสีโดยเฉพาะสายที่มีประสิทธิภาพสูงและได้มาตรฐานจะช่วยให้ประสิทธิภาพการพ่นสีดีขึ้น ไม่ทำให้งานสะดุด สายที่นำมาใช้ต้องเป็นสายที่ได้มาตรฐานและสำหรับใช้งานกับปืนประเภทนี้ อุปกรณ์กลุ่มนี้จะแบ่งเป็น 2 รายการคือ

  1. ชุดสายลำเลียงที่ประกอบไปด้วยสายสี สายลมและสายไฟที่ใช้เชื่อมต่อกับตู้ควบคุมการทำงาน VM5000

  2. สายขดพิเศษสำหรับสีเมทัลลิคและสีที่มีค่าต้านทานต่ำ

สำหรับตัวสายสีและสายลม ทาง ROM ได้ใช้สายลำเลียง Hakko Eightron จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาประกอบการใช้งานกับปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตสำหรับสีน้ำมันด้วยความที่เป็นสายที่ได้มาตรฐานชั้นระดับโลกและมีความทนทานตลอดอายุการใช้งาน

ชุดสายลำเลียงสำหรับปืนพ่นสี GM5000EA

1. ชุดสายลำเลียงปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตสำหรับสีน้ำมัน

Gun Hose Set.png

ภาพประกอบของชุดสายลำเลียงสำหรับแสดงตำแหน่งของสายแต่ละประเภทเท่านั้น สินค้าจริงจะแตกต่างกับในภาพ

องค์ประกอบของชุดสายลำเลียง

1. สายสี

2. สายลม

3. สายไฟ WAGNER Gun cable GM5000E

ระยะตำแหน่งของสายสี (ทุกขนาดความยาวของสายสี)

A: 29 มม. ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน +- 2 มม.

B: 47 มม. ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน +- 2 มม.

C: 300 มม. ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน +- 10 มม.

D: 20 มม. ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน +- 10 มม.

E: 1,500 มม. ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน + 100 มม.

1. สายสีของชุดสายลำเลียงปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

คุณสมบัติของสาย Hakko E-SV (ข้อมูลโดยย่อ):

สายลำเลียงตัวทำละลายและสีน้ำมันที่ทำจากวัสดุ 3 ชั้นและมีคาดดำที่เป็นโพลียูเรเทนสื่อนำสำหรับดูดไฟฟ้าสถิตลงสายดิน

การใช้ Hakko E-SV กับชุดสายลำเลียง:

สายลำเลียงทุกชุดจะใช้สายสี E-SV ในขนาดเดียวกันนั้นคือขนาดวงใน 6.5 มม. ทั้งหมดไม่ว่าจะใช้ยาวขนาด 7.5 ม. 10 ม. 15 ม. และ 20 ม.

(โปรดคลิ๊ก "รายละเอียด" ด้านล่างเพื่อดูข้อมูลทางเทคนิคของสาย)

e-sv01.png

2. สายลมของชุดสายลำเลียงปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

คุณสมบัติของสาย Hakko E-AFC (ข้อมูลโดยย่อ):

สายลมสีฟ้าที่ประกอบไปด้วยวัสดุอย่างโพลียูเรเทนและมีสายชั้นในที่เป็นโพลียูเรเทนสื่อนำสำหรับป้องกันไฟฟ้าสถิตในการทำงาน

การใช้ Hakko E-AFC กับชุดสายลำเลียง:

ใช้ขนาดเดียวคือ Hakko E-AFC วงใน 6.5 มม. x วงนอก 8.9 มม. ได้กับทุกชุด(ดูรายละเอียดในลิ้งค์ด้านล่าง)

e-afc01.png

3. สายไฟ GM5000E สำหรับปืนไฟฟ้าสถิต

รายละเอียดสายไฟ:

สายไฟมาตรฐานของ WAGNER ที่เชื่อมสัญญาณควบคุม โอนถ่ายข้อมูลและให้พลังงานไฟฟ้าระหว่างปืนพ่นสีไฟ้ฟ้าสถิต GM5000EA และ GM5000EAC (รุ่นแรงดันสูง) กับตู้ควบคุม VM5000 โดยจะมีแบ่งเป็น 4 ขนาดตามรายละเอียดดังนี้

รหัส 2339157 สายไฟ GM5000E ขนาด 10 ม.

สำหรับชุดสายลำเลียงขนาดความยาว 7.5 ม.

รหัส 2339158 สายไฟ GM5000E ขนาด 15 ม.

สำหรับชุดสายลำเลียงขนาดความยาว 10 ม.

รหัส 2339159 สายไฟ GM5000E ขนาด 20 ม.

สำหรับชุดสายลำเลียงขนาดความยาว 15 ม.

รหัส 2339160 สายไฟ GM5000E ขนาด 25 ม.

สำหรับชุดสายลำเลียงขนาดความยาว 20 ม.

Gun Cable Picture.png

4. ข้อต่อสายสีและสายลม

e-fsg_e-fbg04.png

E-FBG-6.5-G1/4

รายละเอียดข้อต่อ:

รองรับขนาดสายลำเลียงขนาดวงใน 6.5 มม. x วงนอก 9.5 มม. โดยจะใช้ได้กับสายสี E-SV-6.5 และ สายลม E-AFC-6.5 สำหรับชุดสาย 7.5 ม. และ 10 ม. โปรดคลิ๊กด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

S__18743306.jpg

ภาพการใช้ข้อต่อ E-FBG-6.5-G1/4 กับปืนพ่นสีน้ำมันไฟฟ้าสถิต GM5000EA

ใช้เชื่อมต่อกับสายสี E-SV-6.5 และสายลม E-AFC-6.5

ตารางสรุปขนาดและความยาวของสายสี สายลมและสายไฟในแต่ละชุด

Standard Hose Set.png
  1. ชุดสายลำเลียงที่ติดกับตัวปืนพ่นสี

  2. สายสีน้ำมัน

  3. สายลม

  4. สายไฟ WAGNER Gun Cable GM5000E

  5. ปลอกหุ้มสาย (ยกเว้นแบบอัตโนมัติจะไม่มีการใช้งานปลอกหุ้มสาย)

Hose Set GM5000EA (Revise) THA.png

2. ชุดสายขดสำหรับสีที่มีค่าต้านทานต่ำ

Coil Tube Assy.jpg

สายขดลำเลียง Spiral Hose:

สายลำเลียงนี้มีคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยให้ใช้งานกับสีที่มีค่าต้านทานต่ำได้โดยเฉพาะสีเมทัลลิค

เนื่องจากสีที่มวลใหญ่เช่นสีเมทัลลิคจะมีสื่อนำไฟฟ้าสูงทำให้ค่าต้านทานไฟฟ้าต่ำไม่สามารถชาร์จประจุไฟฟ้าเข้าสีได้เต็มที่ดังนั้นทางแก้คือการนำสายขดที่มีทางลำเลียงลักษณะหมุนวนรอบที่มีความยาวรวมอยู่ที่ 216 มม. ช่วยสกัดประสิทธิภาพของสื่อนำไฟฟ้าในมวลสีเมทัลลิคให้อ่อนลงจนสามารถชาร์จประจุไฟฟ้าเข้าไปได้

และสายนี้สามารถนำไปใช้คู่กับสายลำเลียงธรรมดาได้ดังนั้นเป็นสาเหตุที่ปัจจุบันนี้ไม่มีปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตรุ่น LowR เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คำเตือน: ถึงแม้จะใช้กับสีที่มีค่าต้านทานต่ำได้แต่อย่างไรก็ตามหากตัวปืนยังเป็นรุ่น GM5000EA ไม่สามารถใช้กับสีสูตรน้ำได้

Spiral Tube Manuall.png

สายขดพิเศษ Spiral Hose

รหัส 2355046

S__17424388_edited.jpg

ตำแหน่งของสายขดพิเศษในปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต GM5000EA

3. ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต WAGNER ที่ใช้กับสายลำเลียงแบบนี้ได้

PIC_EQU_GM5000EA-FS-Left.jpg

ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

WAGNER GM5000EA

ระบบแรงดันอากาศ

bottom of page