อุปกรณ์ใช้งานร่วม

ส่วนงานลำเลียงสี ลมและไฟฟ้าเข้าปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต GM5000EA

ENGLISH  

สายลำเลียงเป็นส่ิงที่ขาดไม่ได้ในปืนพ่นสีโดยเฉพาะสายที่มีประสิทธิภาพสูงและได้มาตรฐานจะช่วยให้ประสิทธิภาพการพ่นสีดีขึ้น ไม่ทำให้งานสะดุด สายที่นำมาใช้ต้องเป็นสายที่ได้มาตรฐานและสำหรับใช้งานกับปืนประเภทนี้ อุปกรณ์กลุ่มนี้จะแบ่งเป็น 2 รายการคือ

  1. ชุดสายลำเลียงที่ประกอบไปด้วยสายสี สายลมและสายไฟที่ใช้เชื่อมต่อกับตู้ควบคุมการทำงาน VM5000

  2. สายขดพิเศษสำหรับสีเมทัลลิคและสีที่มีค่าต้านทานต่ำ

สำหรับตัวสายสีและสายลม ทาง ROM ได้ใช้สายลำเลียง Hakko Eightron จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาประกอบการใช้งานกับปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตสำหรับสีน้ำมันด้วยความที่เป็นสายที่ได้มาตรฐานชั้นระดับโลกและมีความทนทานตลอดอายุการใช้งาน

ชุดสายลำเลียงสำหรับปืนพ่นสี GM5000EA

1. ชุดสายลำเลียงปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตสำหรับสีน้ำมัน

ภาพประกอบของชุดสายลำเลียงสำหรับแสดงตำแหน่งของสายแต่ละประเภทเท่านั้น สินค้าจริงจะแตกต่างกับในภาพ

องค์ประกอบของชุดสายลำเลียง

1. สายสี

2. สายลม

3. สายไฟ WAGNER Gun cable GM5000E

ระยะตำแหน่งของสายสี (ทุกขนาดความยาวของสายสี)

A: 29 มม. ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน +- 2 มม.

B: 47 มม. ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน +- 2 มม.

C: 300 มม. ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน +- 10 มม.

D: 20 มม. ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน +- 10 มม.

E: 1,500 มม. ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน + 100 มม.

1. สายสีของชุดสายลำเลียงปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

คุณสมบัติของสาย Hakko E-SV (ข้อมูลโดยย่อ):

สายลำเลียงตัวทำละลายและสีน้ำมันที่ทำจากวัสดุ 3 ชั้นและมีคาดดำที่เป็นโพลียูเรเทนสื่อนำสำหรับดูดไฟฟ้าสถิตลงสายดิน

การใช้ Hakko E-SV กับชุดสายลำเลียง:

สายลำเลียงทุกชุดจะใช้สายสี E-SV ในขนาดเดียวกันนั้นคือขนาดวงใน 6.5 มม. ทั้งหมดไม่ว่าจะใช้ยาวขนาด 7.5 ม. 10 ม. 15 ม. และ 20 ม.

(โปรดคลิ๊ก "รายละเอียด" ด้านล่างเพื่อดูข้อมูลทางเทคนิคของสาย)

2. สายลมของชุดสายลำเลียงปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

คุณสมบัติของสาย Hakko E-AFC (ข้อมูลโดยย่อ):

สายลมสีฟ้าที่ประกอบไปด้วยวัสดุอย่างโพลียูเรเทนและมีสายชั้นในที่เป็นโพลียูเรเทนสื่อนำสำหรับป้องกันไฟฟ้าสถิตในการทำงาน

การใช้ Hakko E-AFC กับชุดสายลำเลียง:

ใช้ขนาดเดียวคือ Hakko E-AFC วงใน 6.5 มม. x วงนอก 8.9 มม. ได้กับทุกชุด(ดูรายละเอียดในลิ้งค์ด้านล่าง)

3. สายไฟ GM5000E สำหรับปืนไฟฟ้าสถิต

รายละเอียดสายไฟ:

สายไฟมาตรฐานของ WAGNER ที่เชื่อมสัญญาณควบคุม โอนถ่ายข้อมูลและให้พลังงานไฟฟ้าระหว่างปืนพ่นสีไฟ้ฟ้าสถิต GM5000EA และ GM5000EAC (รุ่นแรงดันสูง) กับตู้ควบคุม VM5000 โดยจะมีแบ่งเป็น 4 ขนาดตามรายละเอียดดังนี้

รหัส 2339157 สายไฟ GM5000E ขนาด 10 ม.

สำหรับชุดสายลำเลียงขนาดความยาว 7.5 ม.

รหัส 2339158 สายไฟ GM5000E ขนาด 15 ม.

สำหรับชุดสายลำเลียงขนาดความยาว 10 ม.

รหัส 2339159 สายไฟ GM5000E ขนาด 20 ม.

สำหรับชุดสายลำเลียงขนาดความยาว 15 ม.

รหัส 2339160 สายไฟ GM5000E ขนาด 25 ม.

สำหรับชุดสายลำเลียงขนาดความยาว 20 ม.

4. ข้อต่อสายสีและสายลม

E-FBG-6.5-G1/4

รายละเอียดข้อต่อ:

รองรับขนาดสายลำเลียงขนาดวงใน 6.5 มม. x วงนอก 9.5 มม. โดยจะใช้ได้กับสายสี E-SV-6.5 และ สายลม E-AFC-6.5 สำหรับชุดสาย 7.5 ม. และ 10 ม. โปรดคลิ๊กด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพการใช้ข้อต่อ E-FBG-6.5-G1/4 กับปืนพ่นสีน้ำมันไฟฟ้าสถิต GM5000EA

ใช้เชื่อมต่อกับสายสี E-SV-6.5 และสายลม E-AFC-6.5

ตารางสรุปขนาดและความยาวของสายสี สายลมและสายไฟในแต่ละชุด

  1. ชุดสายลำเลียงที่ติดกับตัวปืนพ่นสี

  2. สายสีน้ำมัน

  3. สายลม

  4. สายไฟ WAGNER Gun Cable GM5000E

  5. ปลอกหุ้มสาย (ยกเว้นแบบอัตโนมัติจะไม่มีการใช้งานปลอกหุ้มสาย)

2. ชุดสายขดสำหรับสีที่มีค่าต้านทานต่ำ

สายขดลำเลียง Spiral Hose:

สายลำเลียงนี้มีคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยให้ใช้งานกับสีที่มีค่าต้านทานต่ำได้โดยเฉพาะสีเมทัลลิค

เนื่องจากสีที่มวลใหญ่เช่นสีเมทัลลิคจะมีสื่อนำไฟฟ้าสูงทำให้ค่าต้านทานไฟฟ้าต่ำไม่สามารถชาร์จประจุไฟฟ้าเข้าสีได้เต็มที่ดังนั้นทางแก้คือการนำสายขดที่มีทางลำเลียงลักษณะหมุนวนรอบที่มีความยาวรวมอยู่ที่ 216 มม. ช่วยสกัดประสิทธิภาพของสื่อนำไฟฟ้าในมวลสีเมทัลลิคให้อ่อนลงจนสามารถชาร์จประจุไฟฟ้าเข้าไปได้

และสายนี้สามารถนำไปใช้คู่กับสายลำเลียงธรรมดาได้ดังนั้นเป็นสาเหตุที่ปัจจุบันนี้ไม่มีปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตรุ่น LowR เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คำเตือน: ถึงแม้จะใช้กับสีที่มีค่าต้านทานต่ำได้แต่อย่างไรก็ตามหากตัวปืนยังเป็นรุ่น GM5000EA ไม่สามารถใช้กับสีสูตรน้ำได้

สายขดพิเศษ Spiral Hose

รหัส 2355046

ตำแหน่งของสายขดพิเศษในปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต GM5000EA

3. ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต WAGNER ที่ใช้กับสายลำเลียงแบบนี้ได้

ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

WAGNER GM5000EA

ระบบแรงดันอากาศ

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ