top of page

ข้อมูลทางเทคนิค
ขาตั้ง รถเข็นและตัวยึดปั๊มพ่นสี

ENGLISH  

ตัวยึดปั๊มพ่นสีให้อยู่กับที่

ตัวยึดต้องมีโครงสร้างที่รองรับน้ำหนักของปั๊มพ่นสีและต้องจัดตำแหน่งการวางของปั๊มได้อย่างเหมาะสม ขาตั้ง รถเข็นหรือตัวยึดปั๊มแบบติดกำแพงที่มีมาตรฐานจะช่วยให้ปั๊มพ่นสีทำได้เต็มประสิทธิภาพและช่วยจัดสรรพื้นที่ห้องพ่นได้ด้วย

Trolley Structure.png

คุณสมบัติของตัวยึดปั๊ม

1. วัสดุที่แข็งแกร่งและทนทานนำมาประกอบ

2. ช่วยยึดปั๊มให้มั่นคง

3. กรณีปั๊มที่ติดล้อจะช่วยเคลื่อนย้ายได้สะดวก

4. ขากั้นล้อไม่ให้เคลื่อนเอง

ตัวยึดปั๊มแรงดันสูงแบบต่าง ๆ

1. แบบขาตั้ง

Stand 4_.png

ขาตั้งปั๊มขนาด 4"

สำหรับปั๊มลูกสูบ

ขาตั้งขนาด 4" สำหรับปั๊มลูกสูบ

สำหรับปั๊มลูกสูบขนาดเล็กสำหรับรุ่น Evomotion 20-30S และ Puma 28-40

Base Frame Cobra 40-25.png

ขาตั้งปั๊ม

สำหรับปั๊มไดอะแฟรม

ขาตั้งสำหรับปั๊มไดอะแฟรม

สำหรับปั๊มไดอะแฟรมโดยจะมีแบ่งตามรหัสดังนี้

  • 322052  สำหรับ Cobra 40-10

  • 2308732 สำหรับ Cobra 40-25

2. แบบรถเข็นติดล้อ

Trolley Cobra.png

รถเข็นขนาด 6"

สำหรับปั๊มลูกสูบรุ่น Leopard

4 Wheel Trolley.png

รถเข็นขนาด 4"

สำหรับปั๊มลูกสูบรุ่น Puma

Trolley PC.png

รถเข็นขนาดใหญ่

สำหรับปั๊มลูกสูบรุ่น Protec

Trolley Cobra.png

รถเข็นสำหรับปั๊มไดอะแฟรม

แรงดันสูงรุ่น Cobra

3. แบบตัวยึดติดกำแพง

Wall Bracket.png

ตัวปั๊มพ่นสีแบบติดกำแพง

ตัวยึดติดกำแพงที่แบ่งตามขนาดปั๊ม

  • ตัวยึดติดกำแพงขนาด 9 นิ้ว สำหรับปั๊มรุ่น Jaguar และ Tiger

  • ตัวยึดติดกำแพงขนาด 4 นิ้ว สำหรับปั๊มรุ่น Evomotion และ Puma

  • ตัวยึดติดกำแพงขนาด 6 นิ้ว สำหรับปั๊มรุ่น Leopard

  • ตัวยึดติดกำแพงสำหรับ Cobra 40-10

กลับไปที่

อุปกรณ์ใช้งานร่วม

bottom of page