top of page

ข้อมูลทางเทคนิค
ตัวปรับแรงดันสำหรับสีแรงดันสูง

ENGLISH  

จัดระเบียบแรงดันสำหรับการใช้ปืนพ่นสีแรงดันสูงพรัอมกันหลายกระบอกในปั๊มเดียวกัน

ปืนพ่นสีไร้อากาศแรงดันสูงจะได้รับแรงดันจากตัวปั๊มพ่นสีในการจ่ายเข้าไปที่ปืนพ่นสีเพื่อทำการพ่น ในกรณีใช้กับปืนพ่นสีอัตโนมัติหรือแม้กระทั้งปืนพ่นสีแบบควบคุมด้วยตัวเองเพียงแค่กระบอกเดียวจะไม่มีปัญหาในเรื่องแรงดันขาดความต่อเนื่องเพราะมีทางออกเดียว

ในทางกลับกันหากใช้ปืนพ่นสี 2 กระบอกพร้อมกัน (หรือมากกว่า) อาจเกิดความเสี่ยงที่แรงดันที่ส่งเข้าไปที่ตัวปืนพ่นสีในแต่ละกระบอกจะมีไม่เท่ากันทำให้ประสิทธิภาพการพ่นลดลงดังนั้นตัวปรับแรงดันสีจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาด้วยการรักษาระดับแรงดันของปืนให้มีค่าเท่ากันนั้นเอง ตัวปรับสีจะใช้ได้ทั้งกับปืนพ่นสีแบบควบคุมด้วยตัวเองและแบบอัตโนมัติ โดยปกติแล้วจะนิยมใช้ในปืนพ่นสีอัตโนมัติเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเจอปัญหาแบบนี้มากกว่าเพราะมีระยะเวลาการพ่นที่ยาวนานกว่า

ตัวปรับแรงดันเป็นตัวช่วยที่จัดระเบียบแรงดันของปืนพ่นสีอัตโนมัติที่ใช้งานพร้อมกันหลายกระบอกให้ได้แรงดันที่เท่ากัน รักษาประสิทธิภาพการพ่นสีได้เท่าเดิมโดยหลักการคือ 1 ต้วปรับต่อ 1 ปืนพ่นสีแต่ต้องขึ้นอยู่กับสเปคปั๊มพ่นสีด้วยว่าใช้ได้ไม่เกินกี่กระบอก

หลักการทำงานพื้นฐาน

Pressure Regulator Principle.png

ภาพตัวอย่างการทำงานของตัวปรับสี (Upstream)

Mat Regulator Installation.png

ตำแหน่งการติดตั้งตัวปรับสีแรงดันสูง

การทำงานของตัวปรับแรงดันสำหรับสีแรงดันสูง (การจัดระเบียบจากล่างไปบน)

 

ปรับแรงดันขาออกจากระดับล่างไปบน (Upstream) หมายความว่าสปริงดัน (Spring Force) ที่สร้างความสมดุลย์ของกำลังที่มาจากแรงดันขาเข้า โดยสปริงดันจะถูกปรับค่าตามเกลียวปรับที่ตั้งค่าแรงดันขาออก ถ้าแรงดันขาเข้ามากกว่าระดับแรงดันที่สปริงดันได้ตั้งค่าไว้ ตัวปรับจะเปิดออกมาจนกว่าแรงดันที่ตั้งไว้กับสปริงดันและแรงดันขาเข้าจะเท่ากัน

Back Pressure Regulator Principle.png

ภาพตัวอย่างการทำงานของตัวปรับแรงดันต้านกลับ (Downstream)

Mat Regulator Installation.png

ตำแหน่งการติดตั้งตัวปรับแรงดันต้านกลับ

การทำงานของตัวปรับแรงดันต้านกลับสำหรับสีแรงดันสูง (การจัดระเบียบจากบนไปล่าง)

หลักการทำงานจะเหมือนกับตัวปรับแรงดันสีปกติทุกอย่างแต่ทิศทางการไหลของสีอยู่มาทางตรงกันข้ามนั้นคือการปรับแรงดันขาออกจากระดับบนไปล่าง (Downstream) ซึ่งจะมีในงานพ่นสีที่ติดตั้งระบบหมุนเวียนสี (ไหลย้อนกลับเข้าที่เดิม) ตัวสปริงดัน (Spring Force) ในตัวปรับแรงดันต้านกลับที่สร้างความสมดุลย์ของกำลังที่มาจากแรงดันขาเข้า โดยสปริงดันจะถูกปรับค่าตามเกลียวปรับที่ตั้งค่าแรงดันขาออก ถ้าแรงดันขาเข้ามากกว่าระดับแรงดันที่สปริงดันได้ตั้งค่าไว้ ตัวปรับจะเปิดออกมาจนกว่าแรงดันที่ตั้งไว้กับสปริงดันและแรงดันขาเข้าจะเท่ากัน

รายการอุปกรณ์ตัวปรับสีแรงดันสูง

Material Pressure Regulator 10 - 180 Bar.png

ตัวปรับสีแรงดันสูง (เหล็กซิงค์)

ระดับ 10 - 180 บาร์

ตัวปรับสีแรงดันสูงระดับแรงดันที่ 10 - 180 บาร์ (เหล็กซิงค์)

ตัวปรับแบบตั้งค่าด่วยตัวเองที่โดยมีระดับการปรับมาถึง 180 บาร์สำหรับปั๊มที่มีอัตรการไหลอยู่ที่ 0.8 ล./นาที โดยเป็นรุ่นราคาย่อมเยาว์ที่สร้างจากเหล็กซิงค์และมีแผ่นไดอะแฟรมที่ทนการกัดกร่อนได้สูงด้วยวัสดุโพลียูเรเทรนสำหรับสีน้ำมันและมีลูกสูบคอยควบคุม

สำหรับตัวปรับสีระดับนี้จะมีแบ่งเป็น 3 รุ่น

 • T090.00A ตัวปรับสีแรงดันสูง 300/10-60 โดยตัวอุปกรณ์ทนแรงดันได้ถึง 300 บาร์แต่ตั้งค่าแรงดันได้ในระหว่าง 10 - 60 บาร์ เกลียวสีขาเข้าและขาออก F-G 1/4"

 • T090.00B ตัวปรับสีแรงดันสูง 300/30-120 โดยตัวอุปกรณ์ทนแรงดันได้ถึง 300 บาร์แต่ตั้งค่าแรงดันได้ในระหว่าง 30 - 120 บาร์ เกลียวสีขาเข้าและขาออก F-G 1/4"

 • T090.00C ตัวปรับสีแรงดันสูง 300/40-180 โดยตัวอุปกรณ์ทนแรงดันได้ถึง 300 บาร์แต่ตั้งค่าแรงดันได้ในระหว่าง 40 - 180 บาร์ เกลียวสีขาเข้าและขาออก F-G 1/4"

MPR Stainless.png

ตัวปรับสีแรงดันสูง (สแตนเลส)

ระดับ 10 - 120 บาร์

ตัวปรับสีแรงดันสูงระดับแรงดันที่ 10 - 120 บาร์ (สแตนเลส)

ตัวปรับแบบตั้งค่าด่วยตัวเองโดยมีระดับการปรับแรงดันได้มากถึง 120 บาร์สำหรับปั๊มที่มีอัตรการไหลอยู่ที่ 3.1 ล./นาที ตัววัสดุสร้างจากเหล็กสแตนเลสและมีแผ่นไดอะแฟรมที่ทนการกัดกร่อนได้สูงด้วยวัสดุโพลียูเรเทรนสำหรับสีน้ำมันและมีลูกสูบคอยควบคุม

สำหรับตัวปรับสีระดับนี้จะมีแบ่งเป็น 2 รุ่น

 • T092.00AI ตัวปรับสีแรงดันสูง 300/10-60 SST โดยตัวอุปกรณ์ทนแรงดันได้ถึง 300 บาร์แต่ตั้งค่าแรงดันได้ในระหว่าง 10 - 60 บาร์ เกลียวสีขาเข้าและขาออก F-G 1/4"

 • T092.00BI ตัวปรับสีแรงดันสูง 300/30-120 SST โดยตัวอุปกรณ์ทนแรงดันได้ถึง 300 บาร์แต่ตั้งค่าแรงดันได้ในระหว่าง 30 - 120 บาร์ เกลียวสีขาเข้าและขาออก F-G 1/4"

Material Regulator 50 - 200 Bar.png

ตัวปรับสีแรงดันสูง (สแตนเลส)

ระดับ 40 - 200 บาร์

ตัวปรับสีแรงดันสูงระดับแรงดันที่ 40 - 200 บาร์ (สแตนเลส)

ตัวปรับแบบตั้งค่าด่วยตัวเองที่ปรับระดับการใช้แรงดันได้มากถึง 200 บาร์โดยตัววัสดุสร้างจากเหล็กสแตนเลสและลูกสูบที่ใช้ซีลที่ทำจาก PTFE (เทฟลอน)

 • 3209265 ตัวปรับสีแรงดันสูง 40-70 บาร์ SST โดยตัวอุปกรณ์ทนแรงดันได้ถึง 210 บาร์แต่ตั้งค่าแรงดันได้ในระหว่าง 40 - 70 บาร์ เกลียวสีขาเข้าและขาออก F-G 3/8" และให้อัตราการไหลสูงสุดที่ 1,300 ลบ.ซม.

 • 3209434 ตัวปรับสีแรงดันสูง 50-200 บาร์ SST พร้อมมาโนมิเตอร์ โดยตัวอุปกรณ์ทนแรงดันได้ถึง 210 บาร์แต่ตั้งค่าแรงดันได้ในระหว่าง 50 - 200 บาร์ เกลียวสีขาเข้าและขาออก F-G 3/8" และให้อัตราการไหลสูงสุดที่ 1,400 ลบ.ซม.

Material Regulator 50 - 250 Bar.png

ตัวปรับสีแรงดันสูง (สแตนเลส)

ระดับ 50 - 250 บาร์

ตัวปรับสีแรงดันสูงระดับแรงดันที่ 50 - 250 บาร์ (สแตนเลส)

ตัวปรับแบบนิวเมติกที่รองรับแรงดันได้มากถึง 250 บาร์ ปรับแรงดันได้ในระหว่าง 50 - 250 บาร์และรองรับอัตราการไหลสูงสุดที่ 1.0 ล./นาที ตัวซีทและวาล์วบอลสร้างจากเหล็กสแตนเลส ไม่แนะนำให้ใช้กับสีที่มีเนื้อหนาแน่นและเนื้อหยาบและมีแบบเดียวเท่านั้น

 • 3208252 ตัวปรับสีแรงดันสูง 360/50-250 บาร์ SST โดยตัวอุปกรณ์ทนแรงดันได้ถึง 360 บาร์แต่ตั้งค่าแรงดันได้ในระหว่าง 40 - 70 บาร์ เกลียวสีขาเข้าและขาออก F-G 1/4"

Material Pressure Regulator 1 - 200 Bar Full Option.png

ตัวปรับสีแรงดันสูง (สแตนเลส)

ระดับ 1 - 200 บาร์

ตัวปรับสีแรงดันสูงระดับแรงดันที่ 90 - 200 บาร์ (สแตนเลส)

ตัวปรับทำได้ทั้งแบบนิวเมติกและแบบปรับเองที่ปรับระดับการใช้แรงดันได้มากถึง 360 บาร์ ปรับระดับแรงดันได้ตั้งแต่ 90 - 200 บาร์ ชิ้นส่วนทั้งชิ้นทำจากเหล็กสแตนเลสและมีไดอะแฟรมกับซีลที่ทำจาก PTFE (เทฟลอน)

 • 3668024 ตัวปรับสีแรงดันสูง 360/90-200 บาร์ SST โดยตัวอุปกรณ์ทนแรงดันได้ถึง 360 บาร์แต่ตั้งค่าแรงดันได้ในระหว่าง 90 - 200 บาร์ เกลียวสีขาเข้าและขาออก F-G 3/8" พร้อมเกจ์วัด

รายการอุปกรณ์ตัวปรับแรงดันต้านกลับสำหรับสีแรงดันสูง

Back Pressure Regulator 40 - 200 (Manual).png

ตัวปรับสีแรงดันต้านกลับสูง (สแตนเลส)

ระดับ 40 - 200 บาร์

ตัวปรับแรงดันต้านกลับ 40 - 200 บาร์ (สแตนเลส)

ตัวปรับแรงดันต้านกลับที่รองรับการปรับได้ถึง 200 บาร์สำหรับอัตราการไหลที่ 0.9 ล./นาที ชิ้นส่วนทั้งชิ้นทำจากเหล็กสแตนเลสและมีไดอะแฟรมกับซีลที่ทำจาก PTFE (เทฟลอน)

 • 3209123 ตัวปรับสีแรงต้านกลับ 50-200 บาร์ SST โดยตัวอุปกรณ์ทนแรงดันได้ถึง 210 บาร์แต่ตั้งค่าแรงดันได้ในระหว่าง 50 - 200 บาร์ เกลียวสีขาเข้า F-G 1/4" และขาออก F-G 3/8"

 • 3209455 ตัวปรับสีแรงต้านกลับ 50-200 บาร์ SST โดยตัวอุปกรณ์ทนแรงดันได้ถึง 210 บาร์แต่ตั้งค่าแรงดันได้ในระหว่าง 50 - 200 บาร์ เกลียวสีขาเข้า F-G 1/4" และขาออก F-G 3/8" พร้อมเกจ์วัด

Back Pressure Regulator 0 - 200 Bar.png

ตัวปรับสีแรงดันต้านกลับสูง (สแตนเลส)

ระดับ 90 - 200 บาร์

ตัวปรับแรงดันต้านกลับ 90 - 200 บาร์ (สแตนเลส)

ตัวปรับแรงดันต้านกลับแบบปรับเองสำหรับอัตราการไหลที่สูง ชิ้นส่วนทั้งชิ้นทำจากเหล็กสแตนเลสและมีไดอะแฟรมกับซีลที่ทำจาก PTFE (เทฟลอน)

 • 3672040 ตัวปรับสีแรงต้านกลับ 360/90-200 บาร์ SST โดยตัวอุปกรณ์ทนแรงดันได้ถึง 360 บาร์แต่ตั้งค่าแรงดันได้ในระหว่าง 90 - 200 บาร์ เกลียวสีขาเข้า F-G 3/8" และขาออก F-G 3/8"

 • 2302998 ตัวปรับสีแรงต้านกลับ 360/90-200 บาร์ SST โดยตัวอุปกรณ์ทนแรงดันได้ถึง 360 บาร์แต่ตั้งค่าแรงดันได้ในระหว่าง 90 - 200 บาร์ เกลียวสีขาเข้า F-G 3/8" และขาออก F-G 3/8" พร้อมเกจ์วัด

กลับไปที่

อุปกรณ์ใช้งานร่วม

bottom of page