top of page

ข้อมูลทางเทคนิค
ปั๊มพ่นสีแรงดันสูงแบบลูกสูบขนาด 150 ลบ.ซม. - 300 ลบ.ซม.

ENGLISH  

ตารางเทียบระหว่างประเภทของสีกับรุ่นของปั๊มในระดับ 150 ลบ.ซม. - 300 ลบ.ซม.

Paint Application 150-300 (THA).png

สีเขียว: ใช้ได้

สีเหลือง: พอใช้ได้

สีแดง: ใช้ไม่ได้

ประเภทของชิ้นงานที่ปั๊มในระดับ 150 ลบ.ซม. - 300 ลบ.ซม. ใช้ได้

Workpiece Application 150-300 (THA).png

สีเขียว: ใช้ได้

สีเหลือง: พอใช้ได้

สีแดง: ใช้ไม่ได้

การเลือกปั๊มพ่นสีแรงดันสูง

 

การเลือกปั๊มพ่นสีที่เหมาะสมขอให้เริ่มจากประเภทของสีที่ใช้งานเพื่อดูว่าปั๊มพ่นสีตระกูล Ice Breaker สามารถรองรับกับสีและเคมีเหล่านี้ได้หรือไม่โดยเทียบจากรุ่นที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย

เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ารองรับกับสีตามตารางเทียบสีกับปั๊มได้ ขั้นต่อไปให้ดูในส่วนของตารางเทียบหัวพ่นเพื่อเลือกขนาดปั๊มที่เหมาะสมที่สุด สีบางประเภทสามารถใช้ได้ทุกปั๊มดังนั้นตัวตัดสินคือขนาดหัวพ่นที่ปั๊มในแต่ละรุ่นจะมีขีดจำกัดในการรองรับซึ่งปัจจัยในการเลือกปั๊มขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานในกรณีดังนี้

- สเปคของสีที่ใช้งาน

- แผนการใช้ปั๊มพ่นสีในระยะยาว (หมายถึงอาจนำไปใช้กับสีประเภทอื่นในอนาคต)

- รูปแบบการใช้งานกับปืนพ่นสี

ถึงแม้ว่าสเปคสีจะเหมาะสมกับปั๊มพ่นสีในเกณฑ์ขั้นต่ำสุดแต่ผู้ใช้งานอาจจะเลือกปั๊มที่มีสมรรถนะสูงกว่าสเปคของสีเนื่องจากมีการนำไปใช้กับสีที่มีสเปคที่สูงขึ้นในอนาคต สำหรับรายละเอียดขนาดหัวพ่นขอให้ดูในตารางหัวพ่น

ตารางเทียบหัวพ่นสีกับปั๊มจ่ายสีแบบลูกสูบแรงดันสูง (ระดับ 150 ลบ.ซม. - 300 ลบ.ซม.)

Flow Rate Comparative Table (150 - 300) (THA).png

ข้อมูลทางเทคนิคของปั๊มพ่นสีในแต่ละรุ่น

(โปรดคลิ๊กที่รายละเอียดเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

ปั๊มจ่ายสีลูกสูบแรงดันสูง
รุ่น PROTEC 95-150

csm_PIC_EQU_PROTEC_60-240_e1f8975597.jpg

ข้อมูลโดยย่อ:

 • แรงดันสูงสุด: 530 บาร์

 • จังหวะคู่สูงสุดต่อ 1 นาที: 60 ครั้ง

 • อัตราการไหลสูงสุด: 9,000 มล.

 • ขนาดเกลียวข้อต่อสายลมตัวขับเคลื่อน: G1"

 • น้ำหนัก: 59 กก.

 • รองรับขนาดหัวพ่นสูงสุด (ระดับ 100 บาร์): 0.035"

ปั๊มจ่ายสีลูกสูบแรงดันสูง
รุ่น PROTEC 60-240

csm_PIC_EQU_PROTEC_60-240_e1f8975597.jpg

ข้อมูลโดยย่อ:

 • แรงดันสูงสุด: 480 บาร์

 • จังหวะคู่สูงสุดต่อ 1 นาที: 60 ครั้ง

 • อัตราการไหลสูงสุด: 14,400 มล.

 • ขนาดเกลียวข้อต่อสายลมตัวขับเคลื่อน: G1"

 • น้ำหนัก: 60.50 กก.

 • รองรับขนาดหัวพ่นสูงสุด (ระดับ 100 บาร์): 0.052"

ปั๊มจ่ายสีลูกสูบแรงดันสูง
รุ่น PROTEC 72-200

csm_PIC_EQU_PROTEC_60-240_e1f8975597.jpg

ข้อมูลโดยย่อ:

 • แรงดันสูงสุด: 530 บาร์

 • จังหวะคู่สูงสุดต่อ 1 นาที: 60 ครั้ง

 • อัตราการไหลสูงสุด: 12,000 มล.

 • ขนาดเกลียวข้อต่อสายลมตัวขับเคลื่อน: G1"

 • น้ำหนัก: 60 กก.

 • รองรับขนาดหัวพ่นสูงสุด (ระดับ 100 บาร์): 0.052"

ปั๊มจ่ายสีลูกสูบแรงดันสูง
รุ่น TIGER 72-300

PIC_EQU_Tiger-72-300.jpg

ข้อมูลโดยย่อ:

 • แรงดันสูงสุด: 530 บาร์

 • จังหวะคู่สูงสุดต่อ 1 นาที: 40 ครั้ง

 • อัตราการไหลสูงสุด: 12,000 มล.

 • ขนาดเกลียวข้อต่อสายลมตัวขับเคลื่อน: G1"

 • น้ำหนัก: 60.50 กก.

 • รองรับขนาดหัวพ่นสูงสุด (ระดับ 100 บาร์): 0.052"

กลับไปที่

หน้าปั๊มจ่ายสีน้ำและสีน้ำมัน

bottom of page