top of page

ข้อมูลทางเทคนิค
ปั๊มพ่นสีแรงดันสูงแบบลูกสูบขนาด 40 ลบ.ซม. - 150 ลบ.ซม.

ENGLISH  

ตารางเทียบระหว่างประเภทของสีกับรุ่นของปั๊มในระดับ 40 ลบ.ซม. - 150 ลบ.ซม.

Piston Pump Application (THA).png

สีเขียว: ใช้ได้

สีเหลือง: พอใช้ได้

สีแดง: ใช้ไม่ได้

การเลือกปั๊มพ่นสีแรงดันสูง

 

การเลือกปั๊มพ่นสีที่เหมาะสมขอให้เริ่มจากประเภทของสีที่ใช้งานเพื่อดูว่าปั๊มพ่นสีตระกูล Ice Breaker สามารถรองรับกับสีและเคมีเหล่านี้ได้หรือไม่โดยเทียบจากรุ่นที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย

เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ารองรับกับสีตามตารางเทียบสีกับปั๊มได้ ขั้นต่อไปให้ดูในส่วนของตารางเทียบหัวพ่นเพื่อเลือกขนาดปั๊มที่เหมาะสมที่สุด สีบางประเภทสามารถใช้ได้ทุกปั๊มดังนั้นตัวตัดสินคือขนาดหัวพ่นที่ปั๊มในแต่ละรุ่นจะมีขีดจำกัดในการรองรับซึ่งปัจจัยในการเลือกปั๊มขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานในกรณีดังนี้

- สเปคของสีที่ใช้งาน

- แผนการใช้ปั๊มพ่นสีในระยะยาว (หมายถึงอาจนำไปใช้กับสีประเภทอื่นในอนาคต)

- รูปแบบการใช้งานกับปืนพ่นสี

ถึงแม้ว่าสเปคสีจะเหมาะสมกับปั๊มพ่นสีในเกณฑ์ขั้นต่ำสุดแต่ผู้ใช้งานอาจจะเลือกปั๊มที่มีสมรรถนะสูงกว่าสเปคของสีเนื่องจากมีการนำไปใช้กับสีที่มีสเปคที่สูงขึ้นในอนาคต สำหรับรายละเอียดขนาดหัวพ่นขอให้ดูในตารางหัวพ่น

ตารางเทียบหัวพ่นสีกับปั๊มจ่ายสีแบบลูกสูบแรงดันสูง (ระดับ 40 ลบ.ซม. - 150 ลบ.ซม.)

Flow Rate Comparative Table (0 - 150) (THA).png

ข้อมูลทางเทคนิคของปั๊มพ่นสีในแต่ละรุ่น

(โปรดคลิ๊กที่รายละเอียดเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

ปั๊มจ่ายสีลูกสูบแรงดันสูง
รุ่น EVOMOTION 20-30S

PIC_EQU_EM-20-30.jpg

ข้อมูลโดยย่อ:

 • แรงดันสูงสุด: 160 บาร์

 • จังหวะคู่สูงสุดต่อ 1 นาที: 60 ครั้ง

 • อัตราการไหลสูงสุด: 1,800 มล.

 • ขนาดเกลียวข้อต่อสายลมตัวขับเคลื่อน: 8 มม.

 • น้ำหนัก: 17 กก.

 • รองรับขนาดหัวพ่นสูงสุด (ระดับ 100 บาร์): 0.019"

 • ปั๊มขนาดเล็กพิเศษ

ปั๊มจ่ายสีลูกสูบแรงดันสูง
รุ่น LEOPARD 35-70

PIC_EQU_Leopard-35-70.jpg

ข้อมูลโดยย่อ:

 • แรงดันสูงสุด: 250 บาร์

 • จังหวะคู่สูงสุดต่อ 1 นาที: 60 ครั้ง

 • อัตราการไหลสูงสุด: 4,200 มล.

 • ขนาดเกลียวข้อต่อสายลมตัวขับเคลื่อน: G1/2"

 • น้ำหนัก: 26 กก.

 • รองรับขนาดหัวพ่นสูงสุด (ระดับ 100 บาร์): 0.031"

ปั๊มจ่ายสีลูกสูบแรงดันสูง
รุ่น LEOPARD 35-150

PIC_EQU_Leopard-35-150.jpg

ข้อมูลโดยย่อ:

 • แรงดันสูงสุด: 270 บาร์

 • จังหวะคู่สูงสุดต่อ 1 นาที: 60 ครั้ง

 • อัตราการไหลสูงสุด: 9,000 มล.

 • ขนาดเกลียวข้อต่อสายลมตัวขับเคลื่อน: G1/2"

 • น้ำหนัก: 36 กก.

 • รองรับขนาดหัวพ่นสูงสุด (ระดับ 100 บาร์): 0.043"

ปั๊มจ่ายสีลูกสูบแรงดันสูง
รุ่น PUMA 28-40

PIC_EQU_Puma-28-40.jpg

ข้อมูลโดยย่อ:

 • แรงดันสูงสุด: 224 บาร์

 • จังหวะคู่สูงสุดต่อ 1 นาที: 60 ครั้ง

 • อัตราการไหลสูงสุด: 2,400 มล.

 • ขนาดเกลียวข้อต่อสายลมตัวขับเคลื่อน: G1/2"

 • น้ำหนัก: 16 กก.

 • รองรับขนาดหัวพ่นสูงสุด (ระดับ 100 บาร์): 0.023"

ปั๊มจ่ายสีลูกสูบแรงดันสูง
รุ่น PUMA 21-110

Puma 15-150.jpg

ข้อมูลโดยย่อ:

 • แรงดันสูงสุด: 168 บาร์

 • จังหวะคู่สูงสุดต่อ 1 นาที: 60 ครั้ง

 • อัตราการไหลสูงสุด: 6,600 มล.

 • ขนาดเกลียวข้อต่อสายลมตัวขับเคลื่อน: G1/2"

 • น้ำหนัก: 28 กก.

 • รองรับขนาดหัวพ่นสูงสุด (ระดับ 100 บาร์): 0.031"

ปั๊มจ่ายสีลูกสูบแรงดันสูง
รุ่น JAGUAR 75-150

PIC_EQU_Jaguar-75-150.jpg

ข้อมูลโดยย่อ:

 • แรงดันสูงสุด: 530 บาร์

 • จังหวะคู่สูงสุดต่อ 1 นาที: 60 ครั้ง

 • อัตราการไหลสูงสุด: 9,000 มล.

 • ขนาดเกลียวข้อต่อสายลมตัวขับเคลื่อน: G1"

 • น้ำหนัก: 53 กก.

 • รองรับขนาดหัวพ่นสูงสุด (ระดับ 100 บาร์): 0.043"

กลับไปที่

หน้าปั๊มจ่ายสีน้ำและสีน้ำมัน

bottom of page