ไทย

ROM JOURNAL

The surface coating stories.

1. Surface Coating

Explain about the surface coating process (or in other words "film formation")

2. Surface Coating Layer

Explain about the surface level of each layer

3. Air Spray Method

The original spraying method. This journal will explain the operating of air spray method and applicable work.

4. Airless Spray Method

This spray technique provide pressure more than 40 bar which support reduce material paint consuming and reduce atomization rate. This journal explain the operating process of airless and applicable work.

5. AirCoat Spray Method (Air assist Airless)

This method bring the advantages of air spray method and airless spray method to combine in the same applying unit to increase more performance of spraying. This journal explain the different between airless spray and aircoat spray (air assist airless) and different in applicable work.

6. Spraying with electrostatic

How electrostatic and spraying are related? This journal give an answer and explain the benefit of electrostatic which support the spraying.

7. Spraying by high speed rotational bell atomizer

Explain the different between using with rotational bell atomizer and ordinary spray gun and show the example of spray pattern which cover more surface area.

8. Changing from liquid coating to be powder coating

Explain the different between liquid coating and powder coating and also explain the requirement of preparation for powder coating.

9. Feeding unit type

Explain the type of feeding unit up to R.O.M. has right to distributed and service. It include the explanation of driver unit in each type.

10. Why paint spraying is better than paint brushing?

This journal explain the performance of paint spray gun which has performance higher than brush. Especially, it will support D.I.Y. user to change the difficult work to be simply work and also support contractor who use paint brush to see the advantages of paint spray gun and turn to use it.

Please reload

Back to

Main Page

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ