top of page

ENGLISH

ROM JOURNAL

เรื่องราวของการพ่นสี

1. การเคลือบผิว

อธิบายขั้นตอนการเคลือบของสีบนผิวชิ้นงาน

2. ชั้นผิวของสีประเภทต่าง ๆ

อธิบายรายละเอียดของสีชั้นต่าง ๆ ตั้งแต่ชั้นรองพื้นจนถึงชั้นนอกสุด

3. การพ่นสีแรงอัดอากาศ (Air Spray)

เทคนิคการพ่นอันแรกสุดที่ยังมีใช้กันแพร่หลายจนถึงทุกวันนี้ บทความนี้จะอธิบายถึงการทำงานของเทคนิคการพ่นด้วยแรงอัดอากาศและประเภทชิ้นงานที่เหมาะสม

4. การพ่นสีไร้อากาศ (Airless Spray)

เทคนิคการพ่นด้วยแรงอัดสูงมากกว่า 40 บาร์ขึ้นไป ช่วยในเรื่องประหยัดสีและลดการฟุ้งกระจาย บทความนี้จะกล่าวถึงพื้นฐานการทำงานของระบบพ่นสีไร้อากาศ ตัวอย่างชิ้นงานที่พ่น

5. การพ่นสีแรงอัดอากาศควบคุมแรงอัดไร้อากาศ (Air assist Airless)

การพ่นสีที่ใช้ข้อดีของการพ่นสีแรงอัดอากาศและพ่นสีไร้อากาศมารวมกันในปืนพ่นสีตัวเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพ่นให้ดียิ่งขึ้น มีอธิบายถึงข้อแตกต่างระหว่างการพ่นสีไร้อากาศทั้งที่ใช้แรงอัดสูงเหมือนกันรวมทั้งความแตกต่างในเรื่องชิ้นงานที่พ่น

6. การพ่นสีไฟฟ้าสถิต

ไฟฟ้าสถิตและการพ่นสีเกี่ยวข้องกันได้อย่างไร บทความนี้มีคำตอบให้และอธิบายถึงประโยชน์ของการใช้ไฟฟ้าสถิตเข้ามาช่วยในเรื่องพ่นสี

7. การพ่นสีด้วยปืนหัวจานหมุนรอบความเร็วสูง

อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างการใช้ปืนหัวจานหมุนกับปืนพ่นสีธรรมดาและภาพตัวอย่างของม่านสีที่ครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่า

8. การเปลี่ยนจากงานพ่นสีน้ำและสีน้ำมันมาเป็นงานพ่นสีฝุ่น

อธิบายความแตกต่างระหว่างงานพ่นสีน้ำและสีน้ำมันกับงานพ่นสีฝุ่น สิ่งที่ต้องเตรียมตัวการมาใช้สีฝุ่น

9. ตัวจ่ายสีประเภทต่าง ๆ

อธิบายตัวจ่ายสีประเภทต่าง ๆ เท่าที่ R.O.M. ได้สิทธิจัดจำหน่ายและให้บริการ นอกจากนี้ยังมีอธิบายตัวขับเคลื่อนของตัวจ่ายสีในแต่ละแบบ

10. ปืนพ่นสีดีกว่าแปรงทาสีตรงไหน

บทความที่จะอธิบายให้เห็นถึงประสิทธิภาพการใช้ปืนพ่นสีที่เหนือกว่าแปรงทาสี โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ระดับงาน D.I.Y. ที่จะเปลี่ยนงานทำสีที่ยุ่งยากให้เป็นงานที่ง่ายขึ้นหรือแม้แต่ผู้รับเหมาที่เคยใช้แปรงทาสีมาตลอดก็สามารถเห็นข้อดีของปืนพ่นสีและหันมาใช้เครื่องพ่นสีแทนได้

Please reload

กลับไปที่

หน้าหลัก

bottom of page