ENGLISH

ROM JOURNAL

เรื่องราวของการพ่นสี

1. การเคลือบผิว

อธิบายขั้นตอนการเคลือบของสีบนผิวชิ้นงาน

2. ชั้นผิวของสีประเภทต่าง ๆ

อธิบายรายละเอียดของสีชั้นต่าง ๆ ตั้งแต่ชั้นรองพื้นจนถึงชั้นนอกสุด

3. การพ่นสีแรงอัดอากาศ (Air Spray)

เทคนิคการพ่นอันแรกสุดที่ยังมีใช้กันแพร่หลายจนถึงทุกวันนี้ บทความนี้จะอธิบายถึงการทำงานของเทคนิคการพ่นด้วยแรงอัดอากาศและประเภทชิ้นงานที่เหมาะสม

4. การพ่นสีไร้อากาศ (Airless Spray)

เทคนิคการพ่นด้วยแรงอัดสูงมากกว่า 40 บาร์ขึ้นไป ช่วยในเรื่องประหยัดสีและลดการฟุ้งกระจาย บทความนี้จะกล่าวถึงพื้นฐานการทำงานของระบบพ่นสีไร้อากาศ ตัวอย่างชิ้นงานที่พ่น

5. การพ่นสีแรงอัดอากาศควบคุมแรงอัดไร้อากาศ (Air assist Airless)

การพ่นสีที่ใช้ข้อดีของการพ่นสีแรงอัดอากาศและพ่นสีไร้อากาศมารวมกันในปืนพ่นสีตัวเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพ่นให้ดียิ่งขึ้น มีอธิบายถึงข้อแตกต่างระหว่างการพ่นสีไร้อากาศทั้งที่ใช้แรงอัดสูงเหมือนกันรวมทั้งความแตกต่างในเรื่องชิ้นงานที่พ่น

6. การพ่นสีไฟฟ้าสถิต

ไฟฟ้าสถิตและการพ่นสีเกี่ยวข้องกันได้อย่างไร บทความนี้มีคำตอบให้และอธิบายถึงประโยชน์ของการใช้ไฟฟ้าสถิตเข้ามาช่วยในเรื่องพ่นสี

7. การพ่นสีด้วยปืนหัวจานหมุนรอบความเร็วสูง

อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างการใช้ปืนหัวจานหมุนกับปืนพ่นสีธรรมดาและภาพตัวอย่างของม่านสีที่ครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่า

8. การเปลี่ยนจากงานพ่นสีน้ำและสีน้ำมันมาเป็นงานพ่นสีฝุ่น

อธิบายความแตกต่างระหว่างงานพ่นสีน้ำและสีน้ำมันกับงานพ่นสีฝุ่น สิ่งที่ต้องเตรียมตัวการมาใช้สีฝุ่น

9. ตัวจ่ายสีประเภทต่าง ๆ

อธิบายตัวจ่ายสีประเภทต่าง ๆ เท่าที่ R.O.M. ได้สิทธิจัดจำหน่ายและให้บริการ นอกจากนี้ยังมีอธิบายตัวขับเคลื่อนของตัวจ่ายสีในแต่ละแบบ

10. ปืนพ่นสีดีกว่าแปรงทาสีตรงไหน

บทความที่จะอธิบายให้เห็นถึงประสิทธิภาพการใช้ปืนพ่นสีที่เหนือกว่าแปรงทาสี โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ระดับงาน D.I.Y. ที่จะเปลี่ยนงานทำสีที่ยุ่งยากให้เป็นงานที่ง่ายขึ้นหรือแม้แต่ผู้รับเหมาที่เคยใช้แปรงทาสีมาตลอดก็สามารถเห็นข้อดีของปืนพ่นสีและหันมาใช้เครื่องพ่นสีแทนได้

Please reload

กลับไปที่

หน้าหลัก

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ