ไทย 

Thailand.png

Surface Layer Check LC1000

Layer Check LC1000

The Layer Check LC1000 enables a non-contact measurement of the coating thickness of powder and liquid paint directly after application. This leads to reduced costs, optimized quality and process reliability.

Liquid Coating

 

Even with a liquid coating, measurements can be carried out before the material dries. This means consistent coating results, material and time savings and quality that is always second to none.

Powder Coating

 

With powder coating, the layer thickness can be determined in good time before the curing process and readjusted as required. This allows material savings of up to 30% and also increased productivity.

Procedure of Layer Check

Procedure

  1. Release of the thermal flash impulse

  2. Measurement of the infrared rays

  3. Determination of the cooling curve

  4. Calculation of the layer thickness based on the characteristic cooling curve.

Non-contact and non-destructive measurement

Patented technology (Advanced thermal optics) for non-contact and non-destructive layer thickness measurement at a distance of up to 50 cm from the workpiece. The measuring distance and measuring angle and vary.

Prompt corrections possible

Even with coatings that are still wet or have not yet been cured, the layer thickness can be determined and corrected if necessary.

Measurement during the coating process

For uninterrupted production, the measurement can be carried out while workpieces are moving through the coating system.

Workpieces with complex geometires

The layer check LC1000 determines the layer thickness easily, even on workpieces with crooked surfaces, on insides and edges.

Different Materials

Measurement of the layer thickness on metal, plastic, MDF, CFRP, glass and many other materials

Suitable for nealy all paints

Suitable for your specific requirements with a one-off calibration

Type of area application

  • Metal coatings, such as for the automotive and transport industry, white goods and much more

  • Plastic material

  • MDF panels

  • Corrosion Protection

  • Metal Construction

Technical Data of LC1000

LC1000 Standard Type

LC1000 Robot Type

Back to

Subsidiary Unit

Request

Quotation and Order

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ