ไทย

2K MIXING UNIT

WAGNER 2K Mixing Unit

2K are a material paints which are an combination of 2 material chemistry parts of. The word component in 2K paint determines that part 1 is paint and part 2 is hardener.

The second material itself makes the paint more viscous and hardens faster because of its catalytic effect, it has the advantage that the film will stick to the object surface better than ordinary paint and more resistant to pollution. However, those of mixing equipment are not designed to mix with 2K paint may cause problems such as hardening of the pigment in the device, causing damage.

WAGNER's 2K mixing system is basically designed to be equipped with 3 piston pumps. The two main pumps are for paint and hardener, which are referred to as A and B. Clear to identify. And  the last pumps is using for solvent feeding to circulate cleaning pump A and pump B.

2K Mixing by Digital system

Digital 2K mixing system is precisely and uniformly mixed throughout the work, keeping the quality of the work. Therefore, the 2K color mixing system which are offered by ROM, whether Twin Control or Flex Control Smart, uses an electronic control cabinet. Electronics are the setting and control.

Ensure that the 2K mixing system by WAGNER equipment ensures accurate and consistent dispensing.

Overview of 2K Mixing system

Material A

(Paint)

Solvent

Power Supply

Air Compressor

1
1
2
3
4
5

Material B

(Hardener)

6

Disposal Container

Spray Gun

1. Power supply feed electric power to mixing unit. Air compressor feed air pressure to mixing unit.

2. A represent the material paint. Feed paint to A pump in mixing unit.

3. B represent the hardener. Feed hardener to B pump in mixing unit.

4. Cleaning agent will be feed to 3rd pump for circulate cleaning.

5. Mixed 2K paint will be feed to spray gun.

6. Used cleaning agent will be disposed into disposal container.

TWIN CONTROL Mixing Pump

Mixing system by using 3 high pressure piston pump. 1st pump for material A (Paint) 2nd pump for material B (hardener) and 3rd pump for flushing unit to mix 2K material by electronic controller which input constantly the mixing ratio and memorize the mixing recipe.

Work Objective: For work which require 2K material or more and use regularly in the same ratio.

FLEX CONTROL SMART Mixing Pump

The Smart mixing system which develop one step from Twin Control by using with various type of feeding unit (piston pump, gear pump and etc) to mix 2K material and operate by computer. In other hand, computer can memorize recipe and also import or export data between PC computer. 

Work Objective: For work which require 2K material or more and use regulary in the same ratio.

Please reload

Back to

Liquid Industrial Coating

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ