ENGLISH  

DIAPHARGM Transfer Pump

ปั๊มถ่ายเทของเหลวระบบไดอะแฟรมคู่

ปั๊มไดอะแฟรมสำหรับงานถ่ายเทของเหลว

ปั๊มไดอะแฟรมสำหรับถ่ายเทของเหลวเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ระบบพ่นสีขนาดใหญ่ต้องมีด้วยจุดประสงค์ดังกล่าวดังนี้

 1. ช่วยลำเลียงสีที่มาจากถังสีขนาดใหญ่และส่งต่อไปยังปั๊มจ่ายสีอีกตัวเนื่องจากตำแหน่งของถังสีกับปั๊มที่จ่ายให้ระบบพ่นสีไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้จึงต้องใช้ปั๊มถ่ายเทของเหลวมาช่วย

 2. ทำหน้าที่หมุนเวียนในระบบพ่นสีเพื่อให้มีการไหลเวียนต่อเนื่องในระบบเช่นสีที่มีฤิทธิ์แห้งไวและแข็งตัวสูง ต้องใช้ปั๊มไดอะแฟรมมาหมุนเวียนในระบบพ่นสีเพื่อให้มีการไหลเวียนตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการแข็งตัวนในระบบ

 3. ทำหน้าที่หมุนเวียนของตัวทำละลายในระบบพ่นสีเพื่อทำความสะอาดหัวพ่นของปืนพ่นสีอัตโนมัติภายในระบบพ่นสีเพื่อทำความสะอาดหัวพ่นของปืนพ่นสีอัตโนมัติภายในระบบเนื่องจากระบบพ่นสีแบบนี้จะทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานดังนั้นจะช่วยทำงานได้ต่อเนื่องไม่สะดุด

ดังนั้นปั๊มได้อะแฟรมประเภทนี้จะต้องมีคุณสมบัติที่ใช้งานได้นาน ทนทานและรองรับการทำงานเป็นเวลาหลาย ๆ ชั่วโมง ควรเลือกปั๊มไดออะแฟรมให้ตรงกับคุณสมบัติของสีและระบบที่ใช้งานเพื่อให้ได้ประสิทธิสูงสุด

พื้นฐานการทำงานของปั๊มไดอะแฟรม

แผนผังการทำงานของ ZIP52

โดยปั๊มไดอะแฟรมของ WAGNER ทุกรุ่นจะทำงานในลักษณะเดียวกัน

ส่วนประกอบพื้นฐานในตัวปั๊ม

 

 1. ที่บรรจุสีเข้าปั๊ม

 2. แผ่นไดอะแฟรม

 3. ที่อัดอากาศ

 4. วาล์วหมุนควบคุมสี

 5. วาล์วสีขาเข้า (รับสีจากถังสี)

 6. วาล์วสีขาออก (จ่ายเข้าปืน)

การทำงานของปั๊มไดอะแฟรม

 

 1. ตัวไดอะแฟรมคู่ทั้ง 2 ฝั่ง (2) ขยับจากด้านซ้ายไปขวาและไปกลับเพื่ออัดอากาศ (3) ให้ปั๊มทำงาน

 2. วาล์วหมุน (4) ทำหน้าที่เอาแรงอัดอากาศจากจุดที่ตัวไดอะแฟรมขยับไปสัมผัสกับสีที่ดูดเข้ามาจากถังบรรจุแล้ว (1)

 3. สีที่ถูกดูดเข้ามาจากการสัมผัสและอัดโดยอากาศและจะถูกจ่ายผ่านวาล์วสีขาเข้า (5) และจ่ายส่งต่อไปยังวาล์วสีขาออก (6) เพื่อจ่ายไปยังปืนพ่นสี

ตัวอย่างการใช้ปั๊มถ่ายเทของเหลว

หมุนเวียนสีเพื่อให้สีไหลได้ต่อเนื่อง

การใช้ปั๊มไดอะแฟรมร่วมกับถังแรงดันโดยตัวปืนพ่นสีจะต่อกับถังแรงดันและปั๊มไดอะแฟรมแล้ว สีจะไหลจากถังแรงดันไปยังปืนพ่นสีและมีบางส่วนไหลผ่านปืนไปยังปั๊มไดอะแฟรมที่ส่งสีกลับไปที่ถังแรงดันอีก

การหมุนเวียนแบบนี้จะช่วยไม่ให้สีค้างในสายสีในตอนที่ไม่ได้พ่นสี หากนำไปใช้กับสีที่แห้งเร็วและแข็วตัวจะทำให้สีตันและสร้างความเสียหายกับปืนพ่นสีได้ดังนั้นนี่เป็นวิธีการช่วยให้สีไหลได้ต่อเนื่อง

ตัวอย่างการใช้หมุนเวียนสีให้ไหลต่อเนื่อง

หมุนเวียนตัวทำละลาย

ตัวปั๊มไดอะแฟรมจะต่อกับถังแรงดันที่มีตัวทำละลายไว้และจะถ่ายตัวทำละลายจากถังแรงดันไปยังปืนพ่นสีเพื่อทำการล้างภายในตัวปืนพ่นสีในระหว่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้หมุนเวียนตัวทำละลาย

การใช้งานกับสารเคมีตัวอื่น

บางอุตสหกรรมเช่นโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์จะใช้ปั๊มแบบนี้ในการถ่ายเทของเหลวจำพวกกาวที่ใช้ในการสร้างบรรจุภัณฑ์หรือโรงงานผลิตน้ำยาเคมีใช้ปั๊มในการลำเลียงน้ำยาเข้าสู่บรรจุภัณฑ์หรือโรงงานผลิตเครื่องหนังที่ใช้ลำเลียงน้ำยาแลคเกอร์ ดังนั้นปั๊มไดอะแฟรมลักษณะนี้สามารถใช้งานได้หลากหลายอุตสหกรรม แต่อย่างไรก็ตามการตรวจสอบตัวเคมีกับสมรรถนะของปั๊มถ่ายเทของเหลวเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้การได้

ปั๊มไดอะแฟรม UNICA

 

ปั๊มขนาดเล็กที่สุดในบรรดาปั๊มไดอะแฟรมทั้งหมดของ WAGNER แต่ความพิเศษอยู่การรองรับแรงดัน ถึงอัตราการถ่ายเทของเหลวที่เหมาะสมที่สุดจะอยู่ที่ 8 ลิตรต่อนาทีแต่สามารถรองรับแรงดันได้ถึง 27 บาร์ซึ่งมากที่สุดในบรรดาปั๊มไดอะแฟรมแรงดันต่ำทั้งหมด

ปั๊มไดอะแฟรมตระกูล ZIP

 

ปั๊มขนาดกลางที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย มีความทนทานสูงและดูแลรักษาง่ายที่สุดในบรรดาปั๊มไดอะแฟรมทั้งหมดโดยจะมี 3 รุ่นให้เลือกตั้งแต่รุ่นที่เน้นประหยัดสีในอัตรา 28 ลิตรต่อนาที รุ่นทั่วไป 52 ลิตรต่อนาทีและรุ่นใหญ่สุดของของ ZIP จะได้ที่ 80 ลิตรต่อนาที

ปั๊มไดอะแฟรม PM500

 

ปั๊มขนาดใหญ่ที่มีอัตราการถ่ายเทของเหลวที่ 80 ลิตรต่อนาทีแต่ปั๊มรุ่นนี้สร้างมาเป็นพิเศษสำหรับงานถ่ายเทของเหลวประเภทแลคเกอร์เช่นแลคเกอร์ที่ใช้เคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง เป็นปั๊มสำหรับงานเฉพาะและมีการดูแลรักษาที่ซับซ้อนกว่ารุ่น ZIP พอสมควร

ปั๊มไดอะแฟรม ZIP182

 

ปั๊มขนาดใหญ่ที่สุดที่มีอัตราการการถ่ายเทสูงสุดที่ 182 ลิตรต่อนาที เป็นปั๊ม ZIP รุ่นพิเศษที่มีการใช้งานและการดูแลรักษาแตกต่างจาก ZIP รุ่นปกติ สำหรับงานที่ต้องการการจ่ายปริมาณสีในระดับ 100 ลิตรต่อนาทีขึ้นไป

กลับไปที่

หน้าปั๊มจ่ายสีน้ำและสีน้ำมัน

ติดต่อ

ขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อ

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ