PIC_APP_Applizieren_153-2.jpg

ENGLISH  

LIQUID SPRAY MANUAL APPLYING

ปืนพ่นสีน้ำและสีน้ำมันแบบควบคุมด้วยตัวเอง

ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

WAGNER GM5000 and GM5020W Series

ข้อมูลจำเพาะ

ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตแบบชาร์จประจุไฟฟ้า GM5000 และ GM5020 มีทั้งระบบใช้แรงดันอากาศ (AirSpray) และ อากาศผสมแรงดันสูง (Aircoat) เป็นปืนพ่นสีที่นิมใช้ในโรงงานอุตสหกรรมต่าง ๆ เพราะประหยัดสีมากที่สุด มีระบบเหนี่ยวนำไฟฟ้าทำให้สีถูกขั้วไฟฟ้าดูดเข้าหาชิ้นงานเอง ลดต้นทุนสีได้มาก ใช้ได้ทั้งงานโลหะและ งานไม้

ปืนพ่นสีอากาศผสมแรงดันสูง (Air Coat)

WAGNER GM4000 Series

ข้อมูลจำเพาะ

การรวมระบบพ่นสีแบบใช้แรงอัดอากาศควบคุมแรงอัดไร้อากาศทำให้ออกมาเป็นปืนพ่นสี AIR COAT ของ WAGNER ที่ทำให้ตัวสีไม่ฟุ้งกระจายมากนักแต่มีอัตราการพ่นที่รวดเร็วให้ผิวสีเกาะชิ้นงานได้เรียบเนียนสม่ำเสมอ เหมาะกับงานผลิตที่มีจำนวนน้อยกว่าหรืองานตามสั่ง

ปืนพ่นสีไร้อากาศ (Air Less)

WAGNER AG Series

ข้อมูลจำเพาะ

ปืนพ่นสีแรงอัดสูงที่ไม่มีอากาศเข้ามาในสีที่พ่นออกช่วยสีที่เกาะผิวชิ้นงานเรียบเนียน ไม่มีฟองอากาศปนกับเนื้อสี ใช้เวลาพ่นน้อยแต่ได้ประสิทธิภาพ ใช้ได้กับงานพ่นสีในโรงงานหรือการใช้กับเครื่องพ่นสีกลุ่มงานพ่นสีบริเวณก่อสร้างได้

ปืนพ่นสีแรงดันอากาศ (Air Spray)

WALTHER PILOT Series

ข้อมูลจำเพาะ

สำหรับงานพ่นสีที่ต้องใช้แรงอัดต่ำถึงกลางในการพ่น การใช้ปืนพ่นสีแบบใช้อากาศเหมาะที่สุดที่จะพ่นในแรงอัดระดับนี้ได้ซึ่งเหมาะกับงานที่ผิวไม่เรียบสม่ำเสมอ มีซอกมุมเช่นพ่นตัวถังรถยนต์ในอู่รถหรือชิ้นงานขนาดเล็กและโดนแรงอัดสูงไม่ได้ 

กลับไปที่

งานพ่นสีน้ำและสีน้ำมัน