ไทย  

Origin of Logo

First Logo

Behind the Logo

The letter of ROM came from 3 descendants of Mr. Vorapongse, by taking one letters of each call name from 3 descendants to create company name and pronounce that “R - O - M”.  

But in the year 2016, when ROM entire to the online business world. The new logo has been redesigned after the original logo has been used for the past 30 years, but this new design bring the original letter to keep image of 80’s logo but cut the middle circle point between letter to look simple and change the tone of the text, and the logo to sky blue theme, giving the brand to be looked gentle, friendly even though the surface coating business is the heavy industry, the image are usually strong and aggressive. The new ROM logo reflects the image to opposite the whole industry in order to be looked simple but huge different from other logos.

Current Logo

The meaning of Logo

Letter of ROM represent the main principle which keep us to stand in this business for 30 years. Each letter has meaning following as below;

 

R = Reliable and Responsibility

Customers who buy product from ROM can trust that we have a responsibility to give the perfect after sales service and is reliable to reassure customer to use product.

 

O = Optimal

Both products and services are provided to customers must be the best and most appropriate for every customer's need in order to make productivity and operating of customer to be the best.

 

M = Mindful

ROM attentive every step of the work, start from receiving goods from the manufacturer, inspect every goods before delivery, demonstrate product until service repair and Maintenance in after sales service.

Back to

Company Profile

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ