ตู้พ่นสีฝุ่นสำหรับอุปกรณ์พ่นสีฝุ่นด้วยตัวเอง

Powder Manual Booth

ENGLISH  

ตู้พ่นสีฝุ่น WAGNER สำหรับอุปกรณ์พ่นสีด้วยตัวเองไม่ได้จัดการใช้งานพ่นสีแบบเอกเทศอย่างเดียวแต่ยังสามารถนำไปติดตั้งรวมกับระบบพ่นสีอัตโนมัติได้ ตัวตู้พ่นสีฝุ่นแบบพื้นฐานได้เสนอตู้ 2 รูปแบบเพื่อให้ลูกค้านำไปใช้งานกับระบบพ่นสีของลูกค้าได้ ตู้พ่นสีมีหลายแบบโดยตู้แบบ ID อาจะใช้ในงานพ่นสีฝุ่นชิ้นส่วนประเภทเดียว งานเดียวสำหรับงานผลิตที่มีขนาดเล็กหรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบพ่นสีขนาดใหญ่

1. มีความยืดหยุ่น

มีตู้พ่นสีหลายรูปแบบให้เลือกตามงานพ่นสีที่ต้องการตั้งแต่งานขนาดเล็กหรือชิ้นส่วนขนาดใหญ่

2. เปลี่ยนสีได้รวดเร็ว

การใส่ชิ้นงานเข้าไปในตู้ได้ง่ายสะดวกเพื่อให้ขั้นตอนการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ตู้พ่นสีฝุ่นแบบใหม่

การออกแบบให้มีความกะทัดรัดมากยิ่งขึ้น ให้มีขนาดเล็กลงแต่ใช้ทุกพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ ตัวตู้ได้ติดตั้งด้วยเหล็กสแตนเลสที่ทนและต้านรอยขีดข่วนได้ทั้งแผ่น

4. ใช้งานได้สะดวกและมีความปลอดภัย

จากการติดตั้งและตั้งค่าต่าง ๆ ตู้พ่นสีฝุ่น WAGNER ให้การใช้งานทุกส่วนงานเป็นไปอย่างง่ายดายเช่นการระบายและการทำความสะอาด

5. ใช้พลังานให้มีประสิทธิภาพ

ตัวตู้พ่นสีให้การประหยัดพลังงานในเรื่องการหมุนเวียนการใช้แรงดันอากาศ การระบายอากาศจะถูกตีกลับมาที่พื้นที่ทำงานและระบบระบายอากาศจะช่วยไม่ให้มีฝุ่นในสภาพแวดล้อมของการใช้งาน

ตู้พ่นสีแบบแขวนชิ้นงาน Basic 4000

Basic 4000 Suspension Booth

สิ่งที่มากับตู้พ่นสีฝุ่น

 • ตัวตู้พ่นสีฝุ่น

 • มอเตอร์พัด, ไม่ได้ติดตั้งในตัว (ต้องติดตั้งเอง)

 • ผ้าคลุมเก็บเสียง, ไม่ได้ติดตั้งในตัว (ต้องติดตั้งเอง)

 • ม้วนตัวกรอง, ไม่ได้ติดตั้งในตัว (ต้องติดตั้งเอง)

รหัสสั่งซื้อ

 • ตู้พ่นสีฝุ่น Basic 4000 ทางซ้ายต้องเป็นรหัส 3305080

 • ตู้พ่นสีฝุ่น Basic 4000 ทางขวาต้องเป็นรหัส 3306210

ตู้พ่นสีฝุ่นแบบแขวนชิ้นงานเหมาะสำหรับงานพ่นสีชิ้นส่วนขนาดเล็กหรืองานพ่นสีที่ใช้สีน้อยสำหรับระบบควบคุมต้นทุนให้ประสิทธิภาพ ตัวตู้สร้างขึ้นตามข้อกำหนดของมาตรฐาน CE และ ATEX

คุณสมบัติที่โดดเด่นเป็นพิเศษ

 • พื้นที่งานพ่นสีอยู่ที่ 1,420 มม. (กว้าง) x 1,420 มม. (สูง) ให้มีร่องรอยการทำงานให้น้อยที่สุด

 • ขนาดที่เหมาะสมกับงานขนาดกลางไปจนถึงงานพ่นชิ้นส่วนขนาดเล็ก ตัวแขวนชิ้นงานสามารถหมุนรอบเพื่อให้พ่นสีฝุ่นได้รอบชิ้นงาน

 • มีตัวดูดที่ให้อัตราการไหลมากถึง 4,000 ลบ.ม./ชม. ซึ่งเป็นตัวดูดที่ออกแบบให้สมส่วนและไม่มีอาการล้าในการทำงานผ่านเข้าไปที่ชิ้นงานโดยตรง

 • มีการเชื่อมต่อกับกระสอบเก็บกวาดสีฝุ่นที่ฟุ้งกรจายจากการพ่นทับซ้อน (Overspray) ด้านล่างของตู้

ตู้พ่นสีแบบกำแพง Basic 8000

Basic 8000 Spray Wall

สิ่งที่มากับตู้พ่นสีฝุ่น

 • กำแพงด้านหลัง 2 ส่วน

 • มอเตอร์พัดลม, ไม่ได้ติดตั้งในตู้ (ต้องติดตั้งเอง)

 • ตัวกั้น 3 ตัว, ไม่ได้ติดตั้งในตู้ (ต้องติดตั้งเอง)

 • ผ้าคลุมเก็บเสียง ไม่ได้ติดตั้งในตู้ (ต้องติดตั้งเอง)

 • ม้วนตัวกรอง 3 ตัว ไม่ได้ติดตั้งในตู้ (ต้องติดตั้งเอง)

 • ตัวยึดกับพื้น

รหัสสั่งซื้อ

 • ตู้พ่นสีฝุ่น Basic 8000 ทางซ้ายต้องเป็นรหัส 3301920

 • ตู้พ่นสีฝุ่น Basic 8000 ทางขวาต้องเป็นรหัส 3306211

ตู้พ่นสีฝุ่นแบบกำแพงเหมาะสำหรับงานพ่นสีชิ้นส่วนขนาดใหญ่และติดตั้งอุปกรณ์การทำงานสำหรับระบบควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ ตัวตู้สร้างขึ้นตามข้อกำหนดของมาตรฐาน CE และ ATEX

คุณสมบัติที่โดดเด่นเป็นพิเศษ

 • เหมาะสำหรับการทำงานที่เป็นระบบลำเลียงชิ้นงานด้วยตัวเอง (ต้องให้มีพื้นว่างขนาดเล็กถึงจะลำเลียงได้)

 • มีแผ่นกั้นอากาศเอียงสำหรับกำหนดทิศทางการไหลของอากาศ สามารถเข้าถึงชิ้นส่วนได้โดยตรง

 • มีขนาดที่กะทัดรัดสำหรับชิ้นส่วนที่แขวนในตำแหน่งต่ำ

 • มีอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย

ตู้พ่นสีฝุ่น ID แบบทางผ่านสายพานลำเลียงชิ้นงาน

ID Transfer Booth

สิ่งที่มากับตู้พ่นสีฝุ่น

 • ตัวตู้พ่นสีฝุ่น

 • ม้วนตัวกรอง 3 ตัว

 • Deflector Grid

รหัสสั่งซื้อ

 • ตู้พ่นสีฝุ่น ID แบบทางผ่านยาว 3.5 มม. จากพ่นสีฝุ่นไปตัวดูดสีฝุ่นคือรหัส 3063837

 • ตู้พ่นสีฝุ่น ID แบบทางผ่านยาว 2.5 มม. จากพ่นสีฝุ่นไปตัวดูดสีฝุ่นคือ รหัส 3056730

 • ตู้พ่นสีฝุ่น ID แบบทางผ่านยาว 2.5 มม. จากพ่นสีฝุ่นไปที่ทิ้ง รหัส 3056770

ตู้พ่นสีฝุ่น ID สร้างมาสำหรับการนำไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบพ่นสีขนาดใหญ่นั้นคือมีการออกแบบเป็นพิเศษให้มีช่องว่างให้สายพานลำเลียงชิ้นงานลอดผ่านทั้งชิ้นงานใหญ่และชิ้นงานเล็ก

คุณสมบัติที่โดดเด่นเป็นพิเศษ

 • ช่องทางผ่านมีพื้นที่ขนาด 1,530 มม. (สูง) x 500 มม. (กว้าง) เพื่อที่รองรับชิ้นงานขนาดมากสุดถึง 1,000 มม. (H = หน้ายื่น) x 300 มม. (B = หน้ากว้าง)

 • ช่องว่างทั้งขาเข้าและขาออกออกแบบให้ใช้งานร่วมกับระบบพ่นสีอัตโนมัติได้โดยให้มันเป็นทางผ่านสายพานลำเลียงชิ้นงาน

 • ตัวแผ่นที่มาประกอบเป็นตู้ทำจากเหล็ฏสแตนเลสที่ทนและกันรอยขีดข่วนได้

 • มีล้อตรงใต้ตู้สำหรับเคลื่อนย้าย

ตู้พ่นสีฝุ่น ID แบบมีที่กั้น

ID Suspension Booth

สิ่งที่มากับตู้พ่นสีฝุ่น

 • ตัวตู้พ่นสีฝุ่น

 • ม้วนตัวกรอง 3 ตัว

 • Deflector Grid

รหัสสั่งซื้อ

 • ตู้พ่นสีฝุ่น ID สำหรับโหมดหมุนเวียน รหัส 3057190

 • ตู้พ่นสีฝุ่น ID สำหรับโหมดหมุนเวียนและราง รหัส 3082406

 • ตู้พ่นสีฝุ่น ID โหมดงานพ่นสีฝุ่นไปที่ทิ้ง รหัส 3056720

ตู้พ่นสีฝุ่น ID แบบมีที่กั้นออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับงานขนาดเล็กที่พ่นสีฝุ่นหลายสี

คุณสมบัติที่โดดเด่นเป็นพิเศษ

 • พื้นที่พ่นสีขนาด 1,440 มม. (กว้าง) x 1,530 มม. (สูง) สำหรับชิ้นงานที่มีขนาดมากสุดถึง 800 มม. (กว้าง) x 1,200 มม. (สูง)

 • ตัวเกี่ยวชิ้นงานใต้ฝ้าของตู้ได้เชื่อมกับตัวสายดินไว้แล้ว

 • ตัวแผ่นเหล็กที่มาประกอบตู้เป็นเหล็กสแตนเลสที่ทนทานและต้านรอยขีดข่วน

 • มีล้อใต้ตู้สำหรับเคลื่อนย้าย

ตู้พ่นสีฝุ่น ID แบบกำแพง

ID Spray Wall

สิ่งที่มากับตู้พ่นสีฝุ่น

 • ตัวตู้สีฝุ่นแบบกำแพงทั้งตู้

 • ม้วนตัวกรอง 3 ตัว

 • Deflector Grid

รหัสสั่งซื้อ

 • ตู้พ่นสีฝุ่น ID แบบกำแพงจากส่วนพ่นสีไปยังส่วนดูดสีคืน รหัส 3057870

 • ตู้พ่นสีฝุ่น ID แบบกำแพงจากส่วนพ่นสีไปยังส่วนทิ้ง รหัส 3057905

ตู้พ่นสีฝุ่น ID แบบกำแพงเหมาะสำหรับงานพ่นสีชิ้นส่วนขนาดใหญ่ด้วยสีเดียวหรือสำหรับงานที่เปลี่ยนสีถี่มาก

คุณสมบัติที่โดดเด่นเป็นพิเศษ

 • มีที่กั้นเฉียงเพื่อสร้างทิศทางให้กับการไหลของอากาศ

 • ใช้งานร่วมกับระบบพ่นสีอัตโนมัติได้โดยให้มันเป็นทางผ่านสายพานลำเลียงชิ้นงาน

 • ตัวแผ่นเหล็กที่มาประกอบตู้เป็นเหล็กสแตนเลสที่ทนทานและต้านรอยขีดข่วน

 • มีล้อใต้ตู้สำหรับเคลื่อนย้าย

กลับไปที่หน้า

อุปกรณ์พ่นสีฝุ่น

ติดต่อขอราคาและสั่งซื้อ

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ