top of page

ตู้พ่นสีฝุ่นสำหรับอุปกรณ์พ่นสีฝุ่นด้วยตัวเอง

Powder Manual Booth

ENGLISH  

ตู้พ่นสีฝุ่น WAGNER สำหรับอุปกรณ์พ่นสีด้วยตัวเองไม่ได้จัดการใช้งานพ่นสีแบบเอกเทศอย่างเดียวแต่ยังสามารถนำไปติดตั้งรวมกับระบบพ่นสีอัตโนมัติได้ ตัวตู้พ่นสีฝุ่นแบบพื้นฐานได้เสนอตู้ 2 รูปแบบเพื่อให้ลูกค้านำไปใช้งานกับระบบพ่นสีของลูกค้าได้ ตู้พ่นสีมีหลายแบบโดยตู้แบบ ID อาจะใช้ในงานพ่นสีฝุ่นชิ้นส่วนประเภทเดียว งานเดียวสำหรับงานผลิตที่มีขนาดเล็กหรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบพ่นสีขนาดใหญ่

1
2
3
ID Suspension Booth.jpg

1. มีความยืดหยุ่น

มีตู้พ่นสีหลายรูปแบบให้เลือกตามงานพ่นสีที่ต้องการตั้งแต่งานขนาดเล็กหรือชิ้นส่วนขนาดใหญ่

2. เปลี่ยนสีได้รวดเร็ว

การใส่ชิ้นงานเข้าไปในตู้ได้ง่ายสะดวกเพื่อให้ขั้นตอนการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ตู้พ่นสีฝุ่นแบบใหม่

การออกแบบให้มีความกะทัดรัดมากยิ่งขึ้น ให้มีขนาดเล็กลงแต่ใช้ทุกพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ ตัวตู้ได้ติดตั้งด้วยเหล็กสแตนเลสที่ทนและต้านรอยขีดข่วนได้ทั้งแผ่น

4. ใช้งานได้สะดวกและมีความปลอดภัย

จากการติดตั้งและตั้งค่าต่าง ๆ ตู้พ่นสีฝุ่น WAGNER ให้การใช้งานทุกส่วนงานเป็นไปอย่างง่ายดายเช่นการระบายและการทำความสะอาด

5. ใช้พลังานให้มีประสิทธิภาพ

ตัวตู้พ่นสีให้การประหยัดพลังงานในเรื่องการหมุนเวียนการใช้แรงดันอากาศ การระบายอากาศจะถูกตีกลับมาที่พื้นที่ทำงานและระบบระบายอากาศจะช่วยไม่ให้มีฝุ่นในสภาพแวดล้อมของการใช้งาน

4
5

ตู้พ่นสีแบบแขวนชิ้นงาน Basic 4000

Basic 4000 Suspension Booth

Basic 4000.jpg

สิ่งที่มากับตู้พ่นสีฝุ่น

 • ตัวตู้พ่นสีฝุ่น

 • มอเตอร์พัด, ไม่ได้ติดตั้งในตัว (ต้องติดตั้งเอง)

 • ผ้าคลุมเก็บเสียง, ไม่ได้ติดตั้งในตัว (ต้องติดตั้งเอง)

 • ม้วนตัวกรอง, ไม่ได้ติดตั้งในตัว (ต้องติดตั้งเอง)

รหัสสั่งซื้อ

 • ตู้พ่นสีฝุ่น Basic 4000 ทางซ้ายต้องเป็นรหัส 3305080

 • ตู้พ่นสีฝุ่น Basic 4000 ทางขวาต้องเป็นรหัส 3306210

ตู้พ่นสีฝุ่นแบบแขวนชิ้นงานเหมาะสำหรับงานพ่นสีชิ้นส่วนขนาดเล็กหรืองานพ่นสีที่ใช้สีน้อยสำหรับระบบควบคุมต้นทุนให้ประสิทธิภาพ ตัวตู้สร้างขึ้นตามข้อกำหนดของมาตรฐาน CE และ ATEX

คุณสมบัติที่โดดเด่นเป็นพิเศษ

 • พื้นที่งานพ่นสีอยู่ที่ 1,420 มม. (กว้าง) x 1,420 มม. (สูง) ให้มีร่องรอยการทำงานให้น้อยที่สุด

 • ขนาดที่เหมาะสมกับงานขนาดกลางไปจนถึงงานพ่นชิ้นส่วนขนาดเล็ก ตัวแขวนชิ้นงานสามารถหมุนรอบเพื่อให้พ่นสีฝุ่นได้รอบชิ้นงาน

 • มีตัวดูดที่ให้อัตราการไหลมากถึง 4,000 ลบ.ม./ชม. ซึ่งเป็นตัวดูดที่ออกแบบให้สมส่วนและไม่มีอาการล้าในการทำงานผ่านเข้าไปที่ชิ้นงานโดยตรง

 • มีการเชื่อมต่อกับกระสอบเก็บกวาดสีฝุ่นที่ฟุ้งกรจายจากการพ่นทับซ้อน (Overspray) ด้านล่างของตู้

Basic 4000 Spec Thai.png

ตู้พ่นสีแบบกำแพง Basic 8000

Basic 8000 Spray Wall

Basic 8000.jpg

สิ่งที่มากับตู้พ่นสีฝุ่น

 • กำแพงด้านหลัง 2 ส่วน

 • มอเตอร์พัดลม, ไม่ได้ติดตั้งในตู้ (ต้องติดตั้งเอง)

 • ตัวกั้น 3 ตัว, ไม่ได้ติดตั้งในตู้ (ต้องติดตั้งเอง)

 • ผ้าคลุมเก็บเสียง ไม่ได้ติดตั้งในตู้ (ต้องติดตั้งเอง)

 • ม้วนตัวกรอง 3 ตัว ไม่ได้ติดตั้งในตู้ (ต้องติดตั้งเอง)

 • ตัวยึดกับพื้น

รหัสสั่งซื้อ

 • ตู้พ่นสีฝุ่น Basic 8000 ทางซ้ายต้องเป็นรหัส 3301920

 • ตู้พ่นสีฝุ่น Basic 8000 ทางขวาต้องเป็นรหัส 3306211

ตู้พ่นสีฝุ่นแบบกำแพงเหมาะสำหรับงานพ่นสีชิ้นส่วนขนาดใหญ่และติดตั้งอุปกรณ์การทำงานสำหรับระบบควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ ตัวตู้สร้างขึ้นตามข้อกำหนดของมาตรฐาน CE และ ATEX

คุณสมบัติที่โดดเด่นเป็นพิเศษ

 • เหมาะสำหรับการทำงานที่เป็นระบบลำเลียงชิ้นงานด้วยตัวเอง (ต้องให้มีพื้นว่างขนาดเล็กถึงจะลำเลียงได้)

 • มีแผ่นกั้นอากาศเอียงสำหรับกำหนดทิศทางการไหลของอากาศ สามารถเข้าถึงชิ้นส่วนได้โดยตรง

 • มีขนาดที่กะทัดรัดสำหรับชิ้นส่วนที่แขวนในตำแหน่งต่ำ

 • มีอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย

Basic 8000 Spec THA.png

ตู้พ่นสีฝุ่น ID แบบทางผ่านสายพานลำเลียงชิ้นงาน

ID Transfer Booth

ID Transfer Booth.jpg

สิ่งที่มากับตู้พ่นสีฝุ่น

 • ตัวตู้พ่นสีฝุ่น

 • ม้วนตัวกรอง 3 ตัว

 • Deflector Grid

รหัสสั่งซื้อ

 • ตู้พ่นสีฝุ่น ID แบบทางผ่านยาว 3.5 มม. จากพ่นสีฝุ่นไปตัวดูดสีฝุ่นคือรหัส 3063837

 • ตู้พ่นสีฝุ่น ID แบบทางผ่านยาว 2.5 มม. จากพ่นสีฝุ่นไปตัวดูดสีฝุ่นคือ รหัส 3056730

 • ตู้พ่นสีฝุ่น ID แบบทางผ่านยาว 2.5 มม. จากพ่นสีฝุ่นไปที่ทิ้ง รหัส 3056770

ตู้พ่นสีฝุ่น ID สร้างมาสำหรับการนำไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบพ่นสีขนาดใหญ่นั้นคือมีการออกแบบเป็นพิเศษให้มีช่องว่างให้สายพานลำเลียงชิ้นงานลอดผ่านทั้งชิ้นงานใหญ่และชิ้นงานเล็ก

คุณสมบัติที่โดดเด่นเป็นพิเศษ

 • ช่องทางผ่านมีพื้นที่ขนาด 1,530 มม. (สูง) x 500 มม. (กว้าง) เพื่อที่รองรับชิ้นงานขนาดมากสุดถึง 1,000 มม. (H = หน้ายื่น) x 300 มม. (B = หน้ากว้าง)

 • ช่องว่างทั้งขาเข้าและขาออกออกแบบให้ใช้งานร่วมกับระบบพ่นสีอัตโนมัติได้โดยให้มันเป็นทางผ่านสายพานลำเลียงชิ้นงาน

 • ตัวแผ่นที่มาประกอบเป็นตู้ทำจากเหล็ฏสแตนเลสที่ทนและกันรอยขีดข่วนได้

 • มีล้อตรงใต้ตู้สำหรับเคลื่อนย้าย

ID Transfer Booth Spec THA.png

ตู้พ่นสีฝุ่น ID แบบมีที่กั้น

ID Suspension Booth

ID Suspension Booth.jpg

สิ่งที่มากับตู้พ่นสีฝุ่น

 • ตัวตู้พ่นสีฝุ่น

 • ม้วนตัวกรอง 3 ตัว

 • Deflector Grid

รหัสสั่งซื้อ

 • ตู้พ่นสีฝุ่น ID สำหรับโหมดหมุนเวียน รหัส 3057190

 • ตู้พ่นสีฝุ่น ID สำหรับโหมดหมุนเวียนและราง รหัส 3082406

 • ตู้พ่นสีฝุ่น ID โหมดงานพ่นสีฝุ่นไปที่ทิ้ง รหัส 3056720

ตู้พ่นสีฝุ่น ID แบบมีที่กั้นออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับงานขนาดเล็กที่พ่นสีฝุ่นหลายสี

คุณสมบัติที่โดดเด่นเป็นพิเศษ

 • พื้นที่พ่นสีขนาด 1,440 มม. (กว้าง) x 1,530 มม. (สูง) สำหรับชิ้นงานที่มีขนาดมากสุดถึง 800 มม. (กว้าง) x 1,200 มม. (สูง)

 • ตัวเกี่ยวชิ้นงานใต้ฝ้าของตู้ได้เชื่อมกับตัวสายดินไว้แล้ว

 • ตัวแผ่นเหล็กที่มาประกอบตู้เป็นเหล็กสแตนเลสที่ทนทานและต้านรอยขีดข่วน

 • มีล้อใต้ตู้สำหรับเคลื่อนย้าย

ID Suspension Booth Spec THA.png

ตู้พ่นสีฝุ่น ID แบบกำแพง

ID Spray Wall

ID Spray Wall.jpg

สิ่งที่มากับตู้พ่นสีฝุ่น

 • ตัวตู้สีฝุ่นแบบกำแพงทั้งตู้

 • ม้วนตัวกรอง 3 ตัว

 • Deflector Grid

รหัสสั่งซื้อ

 • ตู้พ่นสีฝุ่น ID แบบกำแพงจากส่วนพ่นสีไปยังส่วนดูดสีคืน รหัส 3057870

 • ตู้พ่นสีฝุ่น ID แบบกำแพงจากส่วนพ่นสีไปยังส่วนทิ้ง รหัส 3057905

ตู้พ่นสีฝุ่น ID แบบกำแพงเหมาะสำหรับงานพ่นสีชิ้นส่วนขนาดใหญ่ด้วยสีเดียวหรือสำหรับงานที่เปลี่ยนสีถี่มาก

คุณสมบัติที่โดดเด่นเป็นพิเศษ

 • มีที่กั้นเฉียงเพื่อสร้างทิศทางให้กับการไหลของอากาศ

 • ใช้งานร่วมกับระบบพ่นสีอัตโนมัติได้โดยให้มันเป็นทางผ่านสายพานลำเลียงชิ้นงาน

 • ตัวแผ่นเหล็กที่มาประกอบตู้เป็นเหล็กสแตนเลสที่ทนทานและต้านรอยขีดข่วน

 • มีล้อใต้ตู้สำหรับเคลื่อนย้าย

ID Spray Wall Spec THA.png

กลับไปที่หน้า

อุปกรณ์พ่นสีฝุ่น

ติดต่อขอราคาและสั่งซื้อ

bottom of page