ไทย

POWDER FINISHING MANUAL SET

ONE SET FOR ALL ABOUT POWDER COATING

 

Manual Powder Sets include powder gun, control unit, powder injector and trolley with fluid bed plate. Everything about powder coating are packed in this set and ready to use immediately. It's suitable for mass production factory or using in re-coating after automatical coating process in case material powder grain can not attach object surface because automatic powder gun can not spray some area. (For example, stale corner or cranny part)

 

The primary advantage for this manual set that it's not necessary to use container. Just put down the powder material box into fluid bed plate and bring powder injector pipe to insert in box. It support to reduce material consumption expenses and no need to waste time for pour powder material into container.

However, if user need to use container. WAGNER provide 60 litre stainless steel container to use with this manual set. It's separated sale from manual set.

Basic Operating Structure of Powder Coating

Air Compressor

EPG Control Unit

Injector

1. Feed air pressure to EPG Unit

2. Feed electric power to EPG

3. Feed air pressure to injector

Air Pressure

Electric Power

Powder Material

Power Supply

4. Control unit feed electric power and air pressure to spray gun 

5. Injector drain powder from box

6. Feed powder material to spray gun

Powder Spray Gun

Powder box

Manual Powder Set, Accessories and Spare Part

(Please click "more details" for further information)

Manual Powder Set

We introduce 2 types of the manual set which are set with 60-liter hopper and set with direct feeding from powder box. Customer can consider choosing the most optimize powder manual set for their requirement.

Main Equipment

Information of PEM-X1 Spray Gun, Prima Sprint X Control unit and powder injector are rearranged and represented with more details which include the dimension and enhance technical data to show clearly the advantages of equipment

Accessories and Part

New illustrator of accessories which shows clearly and also include wear part which needs to change in usual maintenance service to ensure that customer can buy correctly the genuine part.

Manual Powder Booth

Powder booth for manual powder set which includes small size for the small workshop or powder manual booth for being installed as part of the whole powder coating system.

Example of using powder manual set
Example of using powder manual set and position of powder set in painting area.
Example of using powder manual set in large painting booth.

Demonstration Video Link

Video Credit:

 

Company: J. Wagner GmbH

Territory: Germany (Headquarter)

URL: www.wagner-group.com

Back to

Powder Coating

Request

Quotation and Order

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ