ไทย 

Operating Example of Marking Spray Gun

Apply with other related equipment

 

ROM provide the example of using marking spray gun which is presented by WALTHER PILOT are following as below; 

- Ordinary Structure (Connect directly feeding unit)

- Operating Structure which include recirculation system for quick dry material

- Operating structure which include flushing system

- Operating structure which combine the recirculation system and flushing system within the same structure.

 

1. Ordinary Structure of Marking Spray gun

 • Small spray system with miniature material pressure tanks, to apply about 70,000 dots (dots 5 mm in diameter) or 4,500 meters of lines (5 mm wide).

 • Compact design for simple integration into the process

 • Simple operation, low maintenance

 • For dots of from 3 to 30 mm in diameter

 • A solenoid valve is used to trigger the spray gun. WALTHER PILOT can also deliver the controls, upon request.

List of Equipment Example

 

 1. Marking spray gun with pull rod for manual activation (pull rod is available for Pilot signier and Pilot WA 200)

 2. Material pressure tank 1,100 ml, stainless steel, max. 3 bar, recirculating version

 3. Solenoid valve, 3-port, 2 position, 24 V DC; other voltages available

 4. Solenoid valve, 2-port, 2 position, 24 V DC; other voltages available

 5. MBP 2812 diaphragm pump (For diaphragm pump, WAGNER ZIP52 can use with this process.)

 6. Pneumatic control cabinet with pressure gauge to connect one pressure tank, one marking gun, one diaphragm pump.

 7. Hose kit (2 meters), include fittings for both the air and material hoses.

2. Operating Structure with recirculation system

 • This system is preferred for using with dry quickly material so it must keep material in circulation system and double diaphragm pump must be involved this process.

 • Small spray system with miniature material pressure tanks, to apply about 70,000 dots (dots 5 mm in diameter) or 4,500 meters of lines (5 mm wide).

 • Simple operation, low maintenance

 • For dots of from 3 to 30 mm in diameter

 • A solenoid valve is used to trigger the spray gun. WALTHER PILOT can also deliver the controls, upon request.

List of Equipment Example

 

 1. Marking spray gun with pull rod for manual activation (pull rod is available for Pilot signier and Pilot WA 200)

 2. Material pressure tank 1,100 ml, stainless steel, max. 3 bar, recirculating version

 3. Solenoid valve, 3-port, 2 position, 24 V DC; other voltages available

 4. Solenoid valve, 2-port, 2 position, 24 V DC; other voltages available

 5. MBP 2812 diaphragm pump (For diaphragm pump, WAGNER ZIP52 can use with this process.)

 6. Pneumatic control cabinet with pressure gauge to connect one pressure tank, one marking gun, one diaphragm pump.

 7. Hose kit (2 meters), include fittings for both the air and material hoses.

3. Operating structure with flushing syste

 • This system are always used whenever the nozzle and air cap are exposed to extreme material build-up so the system is fitted with an additional flushing valve. After the spray cycle a mix of air and cleaning agent is pressed into the circular gap between the nozzle and air cap.

 • Small spray system with miniature material pressure tanks, to apply about 210,000 dots (dots 5 mm in diameter) or 13,500 meters of lines (5 mm wide).

 • Simple operation, low maintenance

 • For dots of from 3 to 30 mm in diameter

 • A solenoid valve is used to trigger the spray gun. WALTHER PILOT can also deliver the controls, upon request.

List of Equipment Example

 

 1. Marking spray gun with pull rod for manual activation (pull rod is available for Pilot signier and Pilot WA 200)

 2. Flushing valve by spray gun with flushing version.

 3. Material pressure tank 2,500 ml, stainless steel, max. 3 bar, without agitator for paint/ink.

 4. Material pressure tank 2,500 ml, stainless steel, max. 3 bar, without agitator for cleaning agent.

 5. Solenoid valve, 3-port, 2 position, 24 V DC; other voltages available

 6. Solenoid valve, 2-port, 2 position, 24 V DC; other voltages available

 7. Pneumatic control cabinet with pressure gauge to connect one pressure tank, one marking gun, one diaphragm pump.

 8. Paint hose and air hose with fitting.

4. The combination of recirculation and flushing system under the same operating structure.

 • This system is designed to process materials which will settle out or dry quickly. A double diaphragm pump is used to keep thesis materials in circulation. A supplementary flushing feature prevents performance losses de to material build-up collecting at the nozzle and air head.

 • This is a spray system for larger quantities of materials, with a material pressure tank sufficient to apply about 37,000 meters of lines (5 mm wide) and an additional material pressure tank for the cleaning agent.

 • With flushing valve to clean the nozzle on the marking gun.

 • Simple operation, low maintenance

 • A solenoid valve is used to trigger the spray gun. WALTHER PILOT can also deliver the controls, upon request.

List of Equipment Example

 

 1. Marking spray gun with pull rod for manual activation (pull rod is available for Pilot signier and Pilot WA 200)

 2. Flushing valve by spray gun with flushing version.

 3. Material pressure tank 6,400 ml, stainless steel, max. 4 bar, without agitator for paint, recirculating version.

 4. Material pressure tank 6,400 ml, stainless steel, max. 4 bar, without agitator for cleaning agent.

 5. MBP 2812 diaphragm pump (For diaphragm pump, WAGNER ZIP52 can use with this process.)

 6. Solenoid valve, 3-port, 2 position, 24 V DC; other voltages available

 7. Solenoid valve, 2-port, 2 position, 24 V DC; other voltages available

 8. Pneumatic control cabinet with pressure gauge to connect one pressure tank, one marking gun, one diaphragm pump.

 9. Paint hose and air hose with fitting.

5. Other Relaled Equipment

Double Diaphragm Pump Unit ZIP52

 

ZIP52 (Liquid Transplant version) is available to use in marking system for recirculation purpose only)

 

Pressure Tank

 

Pressure tank for storage material of cleaning agent and feed to marking spray gun.

 

Low pressure material hose and air hose

 

We also have low pressure material hose for paint and ink and air hose which is available to use with marking spray gun.

 

Back to

Marking Spray Gun

Request

Quotation and Order

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ