ENGLISH  

ตัวอย่างโครงสร้างการทำงานของปืนพ่นสีทำเครื่องหมาย

การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

 

ROM ขอยกตัวอย่างโครงสร้างการทำงานของปืนพ่นสีทำเครื่องหมายที่ WALTHER PILOT ได้นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้โดยมีดังนี้

- โครงสร้างการใช้งานแบบปกติ (ต่อกับตัวจ่ายสีโดยตรง)

- โครงสร้างการใช้งานที่มีระบบหมุนเวียนสีสำหรับสีที่แห้งเร็ว

- โครงสร้างการใช้งานที่มีตัวทำความสะอาดหัวพ่นสี (Flushing System)

- โครงสร้างที่นำเอาทั้งระบบหมุนเวียนสีและระบบทำความสะอาดมาอยู่ในโครงสร้างเดียวกัน

 

1. โครงสร้างการทำงานที่ต่อปืนพ่นสีกับตัวจ่ายสีโดยตรง

 • ระบบพ่นสีขนาดเล็กพร้อมถังแรงอัดที่ใช้ทำจุด 70,000 จุด (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่อจุดที่ 5 มม.) หรือตีเส้นขนาดความความยาวรวมทั้งหมด 4,500 เมตร (ขนาดความกว้าง 5 มม.)

 • ขนาดกะทัดรัดที่ประยุกต์กับกระบวนการผลิตได้ง่าย

 • ใช้งานได้สะดวก ค่าดูแลรักษาต่ำและดูแลได้ไม่ยุ่งยาก

 • สำหรับทำจุดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ถึง 30 มม.

 • วาล์วโซลินอยด์ถูกใช้ควบคุมการเหนี่ยวไกปืน ปืน Walther Pilot สามารถควบคุมการทำงานได้ตามต้องการ

รายการตัวอย่างอุปกรณ์ในแผนภาพ

 

 1. ตำแหน่งปืนพ่นสีสำหรับงานทำเครื่องหมายโดยมีก้านดึงในตัวปืนที่ดึงเพื่อเริ่มใช้งาน (มีทั้งรุ่น Pilot Signier และ Pilot WA200)

 2. ถังแรงอัดขนาด 1,000 มล. ทำจากเหล็กสแตนเลส รับแรงอัดได้สูงสุดที่ 3 บาร์

 3. วาล์วโซลินอยด์ 3 ช่อง 2 ตำแหน่ง, 24 V DC; และมีแรงดันไฟฟ้าแรงสูงอื่น

 4. ท่อแรงอัดอากาศพร้อมกับเกจ์วัดแรงอัดและวาล์วเซฟตี้ เป็นการรวมระบบควบคุมแรงอัดอากาศสำหรับระบบการพ่นสีทำเครื่องหมายให้ง่ายขึ้น (แรงอัดลมส่วนควบคุมและแรงอัดลมส่วนพ่นสำหรับปืนพ่นสีและถังแรงอัด)

 5. ชุดสายสีและสายลม (ยาว 2 ม.) ที่ประกอบไปด้วยข้อต่อสำหรับสายสีและสายลม

2. โครงสร้างการทำงานที่มีระบบหมุนเวียนสี

 • นี่คือระบบที่ใช้กับสีที่มีแห้งเร็วซึ่งต้องมีระบบหมุนเวียนสีเพื่อไม่ให้สีแห้งทิ้งไว้ในระบบการพ่นสี ดังนั้นถึงต้องนำเอาปั๊มไดอะแฟรมเข้ามาใช้ในระบบพ่นสีนี้ด้วย

 • ระบบพ่นสีขนาดเล็กพร้อมถังแรงอัดที่ใช้ทำจุด 70,000 จุด (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่อจุดที่ 5 มม.) หรือตีเส้นขนาดความความยาวรวมทั้งหมด 4,500 เมตร (ขนาดความกว้าง 5 มม.)

 • ใช้งานได้สะดวก ค่าดูแลรักษาต่ำและดูแลได้ไม่ยุ่งยาก

 • สำหรับทำจุดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ถึง 30 มม.

 • วาล์วโซลินอยด์ถูกใช้ควบคุมการเหนี่ยวไกปืน ปืน Walther Pilot สามารถควบคุมการทำงานได้ตามต้องการ

รายการตัวอย่างอุปกรณ์ในแผนภาพ

 

 1. ตำแหน่งปืนพ่นสีสำหรับงานทำเครื่องหมายโดยมีก้านดึงในตัวปืนที่ดึงเพื่อเริ่มใช้งาน (มีทั้งรุ่น Pilot Signier และ Pilot WA200)

 2. ถังแรงอัดขนาด 1,100 มล. ทำจากเหล็กสแตนเลส รับแรงอัดได้สูงสุดที่ 3 บาร์ โดยเป็นทั้งที่ใช้ในงานหมุนเวียนสี

 3. วาล์วโซลินอยด์ 3 ช่อง 2 ตำแหน่ง, 24 V DC; และมีแรงดันไฟฟ้าแรงสูงอื่น

 4. วาล์วโซลินอยด์ 2 ช่อง 2 ตำแหน่ง, 24 V DC; และมีแรงดันไฟฟ้าแรงสูงอื่น

 5. ปั๊มไดอะแฟรม MBP 2812 ของ WALTHER PILOT (สามารถใช้ปั๊มไดอะแฟรม WAGNER ZIP52 รุ่นถ่ายเทของเหลวแทนได้)

 6. ตู้ควบคุมนิวเมติคพร้อมกับเกจ์วัดแรงอัดเพื่อไปต่อกับถังแรงอัด, ปืนพ่นสีทำเครื่องหมายและปั๊มไดอะแฟรม

 7. สายสี (ยาว 2 ม.) ที่ประกอบไปด้วยข้อต่อสำหรับสายสีและสายลม

3. โครงสร้างการทำงานที่มีตัวทำความสะอาดหัวพ่น

 • นี่คือระบบที่ช่วยล้างปืนในระบบในกรณีที่หัวพ่นและฝาครอบมีสีติดค้างอยู่ ระบบนี้ได้เพิ่มวาล์วทำความสะอาดเข้ามาด้วยการฉีดสารทำความสะอาดในบริเวณระหว่างหัวพ่นและฝาครอบ

 • ระบบพ่นสีขนาดเล็กพร้อมถังแรงอัดที่ใช้ทำจุด 210,000 จุด (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่อจุดที่ 5 มม.) หรือตีเส้นขนาดความความยาวรวมทั้งหมด 13,500 เมตร (ขนาดความกว้าง 5 มม.)

 • ใช้งานได้สะดวก ค่าดูแลรักษาต่ำและดูแลได้ไม่ยุ่งยาก

 • สำหรับทำจุดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ถึง 30 มม.

 • วาล์วโซลินอยด์ถูกใช้ควบคุมการเหนี่ยวไกปืน ปืน Walther Pilot สามารถควบคุมการทำงานได้ตามต้องการ

รายการตัวอย่างอุปกรณ์ในแผนภาพ

 

 1. ตำแหน่งปืนพ่นสีสำหรับงานทำเครื่องหมายโดยมีก้านดึงในตัวปืนที่ดึงเพื่อเริ่มใช้งาน (มีทั้งรุ่น Pilot Signier และ Pilot WA200)

 2. วาล์วทำความสะอาดที่เป็นปืนสำหรับใช้ในงานทำความสะอาดโดยเฉพาะ

 3. ถังแรงอัดขนาด 2,500 มล. ทำจากเหล็กสแตนเลส รับแรงอัดได้สูงสุดที่ 3 บาร์ ไม่มีตัวกวนสีสำหรับสีหรือหมึก

 4. ถังแรงอัดขนาด 2,500 มล. ทำจากเหล็กสแตนเลส รับแรงอัดได้สูงสุดที่ 3 บาร์ ไม่มีตัวกวนสีสำหรับสารทำความสะอาด

 5. วาล์วโซลินอยด์ 3 ช่อง 2 ตำแหน่ง, 24 V DC; และมีแรงดันไฟฟ้าแรงสูงอื่น

 6. วาล์วโซลินอยด์ 2 ช่อง 2 ตำแหน่ง, 24 V DC; และมีแรงดันไฟฟ้าแรงสูงอื่น

 7. ตู้ควบคุมนิวเมติคพร้อมกับเกจ์วัดแรงอัดเพื่อไปต่อกับถังแรงอัด, ปืนพ่นสีทำเครื่องหมายและปั๊มไดอะแฟรม

 8. สายสีและสายลมพร้อมข้อต่อ

4. โครงสร้างการทำงานที่มีระบบหมุนเวียนสีและระบบล้างหัวพ่นอยู่ในโครงสร้างเดียวกัน

 • นี่เป็นระบบที่ใช้งานกับสีที่แห้งเร็วโดยมีปั๊มไดอะแฟรมเข้ามาช่วยในเรื่องการหมุนเวียนสีและมีระบบทำความสะอาดหัวพ่นเข้ามาช่วยเพื่อไม่ให้ประสิทธิภาพการฉีดสีลดลง

 • เป็นระบบที่ใช้กับสีที่มีปริมาณสูง ถังแรงอัดต้องมีการบรรจุสีและจ่ายสีให้เพียงพอกับการตีเส้นที่มีความยาวรวมสูงสุด 37,000 ม. (ขนาดกว้าง 5 มม.) และมีถังแรงอัดสำหรับสารทำความสะอาด

 • มีวาล์วทำความสะอาดสำหรับหัวพ่นของปืนพ่นสีทำเครื่องหมาย

 • ใช้งานได้สะดวก ค่าดูแลรักษาต่ำและดูแลได้ไม่ยุ่งยาก

 • วาล์วโซลินอยด์ถูกใช้ควบคุมการเหนี่ยวไกปืน ปืน Walther Pilot สามารถควบคุมการทำงานได้ตามต้องการ

รายการตัวอย่างอุปกรณ์ในแผนภาพ

 

 1. ตำแหน่งปืนพ่นสีสำหรับงานทำเครื่องหมายโดยมีก้านดึงในตัวปืนที่ดึงเพื่อเริ่มใช้งาน (มีทั้งรุ่น Pilot Signier และ Pilot WA200)

 2. วาล์วทำความสะอาดที่เป็นปืนสำหรับใช้ในงานทำความสะอาดโดยเฉพาะ

 3. ถังแรงอัดขนาด 6,400 มล. ทำจากเหล็กสแตนเลส รับแรงอัดได้สูงสุดที่ 4 บาร์ ไม่มีตัวกวนสีสำหรับสีหรือหมึก เป็นแบบใช้งานในระบบหมุนเวียน

 4. ถังแรงอัดขนาด 6,400 มล. ทำจากเหล็กสแตนเลส รับแรงอัดได้สูงสุดที่ 4 บาร์ ไม่มีตัวกวนสีสำหรับสารทำความสะอาด

 5. ปั๊มไดอะแฟรม MBP 2812 ของ WALTHER PILOT (สามารถใช้ปั๊มไดอะแฟรม WAGNER ZIP52 รุ่นถ่ายเทของเหลวแทนได้)

 6. วาล์วโซลินอยด์ 3 ช่อง 2 ตำแหน่ง, 24 V DC; และมีแรงดันไฟฟ้าแรงสูงอื่น

 7. วาล์วโซลินอยด์ 2 ช่อง 2 ตำแหน่ง, 24 V DC; และมีแรงดันไฟฟ้าแรงสูงอื่น

 8. ตู้ควบคุมนิวเมติคพร้อมกับเกจ์วัดแรงอัดเพื่อไปต่อกับถังแรงอัด, ปืนพ่นสีทำเครื่องหมายและปั๊มไดอะแฟรม

 9. สายสีและสายลมพร้อมข้อต่อ

5. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่จำเป็น

ปั๊มไดอะแฟรม ZIP52

 

ปั๊มในรูปแบบถ่ายเทของเหลวอย่างเดียวสามารถนำมาใช้ในการทำหมุนเวียนสีได้

 

ถังแรงดัน

 

ถังแรงดันสำหรับบรรจุสีหรือสารทำความสะอาด มีให้เลือกแบบไม่ต้องติดตั้งตัวกวนภายใน

 

สายสีแรงดันต่ำและสายลม

 

มีสายสีที่สามารถใช้กับหมึกได้และมีสายลมอเนกประสงค์จำหน่ายคู่กับสายสี

 

กลับไปที่หน้า

ปืนพ่นสีทำเครื่องหมาย

ติดต่อขอราคาและสั่งซื้อ