top of page

ENGLISH  

ตัวอย่างโครงสร้างการทำงานของปืนพ่นสีทำเครื่องหมาย

การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

 

ROM ขอยกตัวอย่างโครงสร้างการทำงานของปืนพ่นสีทำเครื่องหมายที่ WALTHER PILOT ได้นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้โดยมีดังนี้

- โครงสร้างการใช้งานแบบปกติ (ต่อกับตัวจ่ายสีโดยตรง)

- โครงสร้างการใช้งานที่มีระบบหมุนเวียนสีสำหรับสีที่แห้งเร็ว

- โครงสร้างการใช้งานที่มีตัวทำความสะอาดหัวพ่นสี (Flushing System)

- โครงสร้างที่นำเอาทั้งระบบหมุนเวียนสีและระบบทำความสะอาดมาอยู่ในโครงสร้างเดียวกัน

1. โครงสร้างการทำงานที่ต่อปืนพ่นสีกับตัวจ่ายสีโดยตรง

 • ระบบพ่นสีขนาดเล็กพร้อมถังแรงอัดที่ใช้ทำจุด 70,000 จุด (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่อจุดที่ 5 มม.) หรือตีเส้นขนาดความความยาวรวมทั้งหมด 4,500 เมตร (ขนาดความกว้าง 5 มม.)

 • ขนาดกะทัดรัดที่ประยุกต์กับกระบวนการผลิตได้ง่าย

 • ใช้งานได้สะดวก ค่าดูแลรักษาต่ำและดูแลได้ไม่ยุ่งยาก

 • สำหรับทำจุดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ถึง 30 มม.

 • วาล์วโซลินอยด์ถูกใช้ควบคุมการเหนี่ยวไกปืน ปืน Walther Pilot สามารถควบคุมการทำงานได้ตามต้องการ

รายการตัวอย่างอุปกรณ์ในแผนภาพ

 

 1. ตำแหน่งปืนพ่นสีสำหรับงานทำเครื่องหมายโดยมีก้านดึงในตัวปืนที่ดึงเพื่อเริ่มใช้งาน (Pilot GA 9010)

 2. ถังแรงอัดขนาด 1,000 มล. ทำจากเหล็กสแตนเลส รับแรงอัดได้สูงสุดที่ 3 บาร์

 3. วาล์วโซลินอยด์ 3 ช่อง 2 ตำแหน่ง, 24 V DC; และมีแรงดันไฟฟ้าแรงสูงอื่น

 4. ท่อแรงอัดอากาศพร้อมกับเกจ์วัดแรงอัดและวาล์วเซฟตี้ เป็นการรวมระบบควบคุมแรงอัดอากาศสำหรับระบบการพ่นสีทำเครื่องหมายให้ง่ายขึ้น (แรงอัดลมส่วนควบคุมและแรงอัดลมส่วนพ่นสำหรับปืนพ่นสีและถังแรงอัด)

 5. ชุดสายสีและสายลม (ยาว 2 ม.) ที่ประกอบไปด้วยข้อต่อสำหรับสายสีและสายลม

2. โครงสร้างการทำงานที่มีระบบหมุนเวียนสี

 • นี่คือระบบที่ใช้กับสีที่มีแห้งเร็วซึ่งต้องมีระบบหมุนเวียนสีเพื่อไม่ให้สีแห้งทิ้งไว้ในระบบการพ่นสี ดังนั้นถึงต้องนำเอาปั๊มไดอะแฟรมเข้ามาใช้ในระบบพ่นสีนี้ด้วย

 • ระบบพ่นสีขนาดเล็กพร้อมถังแรงอัดที่ใช้ทำจุด 70,000 จุด (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่อจุดที่ 5 มม.) หรือตีเส้นขนาดความความยาวรวมทั้งหมด 4,500 เมตร (ขนาดความกว้าง 5 มม.)

 • ใช้งานได้สะดวก ค่าดูแลรักษาต่ำและดูแลได้ไม่ยุ่งยาก

 • สำหรับทำจุดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ถึง 30 มม.

 • วาล์วโซลินอยด์ถูกใช้ควบคุมการเหนี่ยวไกปืน ปืน Walther Pilot สามารถควบคุมการทำงานได้ตามต้องการ

รายการตัวอย่างอุปกรณ์ในแผนภาพ

 

 1. ตำแหน่งปืนพ่นสีสำหรับงานทำเครื่องหมายโดยมีก้านดึงในตัวปืนที่ดึงเพื่อเริ่มใช้งาน (Pilot GA 9010)

 2. ถังแรงอัดขนาด 1,100 มล. ทำจากเหล็กสแตนเลส รับแรงอัดได้สูงสุดที่ 3 บาร์ โดยเป็นทั้งที่ใช้ในงานหมุนเวียนสี

 3. วาล์วโซลินอยด์ 3 ช่อง 2 ตำแหน่ง, 24 V DC; และมีแรงดันไฟฟ้าแรงสูงอื่น

 4. วาล์วโซลินอยด์ 2 ช่อง 2 ตำแหน่ง, 24 V DC; และมีแรงดันไฟฟ้าแรงสูงอื่น

 5. ปั๊มไดอะแฟรม MBP 2812 ของ WALTHER PILOT (สามารถใช้ปั๊มไดอะแฟรม WAGNER ZIP52 รุ่นถ่ายเทของเหลวแทนได้)

 6. ตู้ควบคุมนิวเมติคพร้อมกับเกจ์วัดแรงอัดเพื่อไปต่อกับถังแรงอัด, ปืนพ่นสีทำเครื่องหมายและปั๊มไดอะแฟรม

 7. สายสี (ยาว 2 ม.) ที่ประกอบไปด้วยข้อต่อสำหรับสายสีและสายลม

3. โครงสร้างการทำงานที่มีตัวทำความสะอาดหัวพ่น

 • นี่คือระบบที่ช่วยล้างปืนในระบบในกรณีที่หัวพ่นและฝาครอบมีสีติดค้างอยู่ ระบบนี้ได้เพิ่มวาล์วทำความสะอาดเข้ามาด้วยการฉีดสารทำความสะอาดในบริเวณระหว่างหัวพ่นและฝาครอบ

 • ระบบพ่นสีขนาดเล็กพร้อมถังแรงอัดที่ใช้ทำจุด 210,000 จุด (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่อจุดที่ 5 มม.) หรือตีเส้นขนาดความความยาวรวมทั้งหมด 13,500 เมตร (ขนาดความกว้าง 5 มม.)

 • ใช้งานได้สะดวก ค่าดูแลรักษาต่ำและดูแลได้ไม่ยุ่งยาก

 • สำหรับทำจุดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ถึง 30 มม.

 • วาล์วโซลินอยด์ถูกใช้ควบคุมการเหนี่ยวไกปืน ปืน Walther Pilot สามารถควบคุมการทำงานได้ตามต้องการ

รายการตัวอย่างอุปกรณ์ในแผนภาพ

 

 1. ตำแหน่งปืนพ่นสีสำหรับงานทำเครื่องหมายโดยมีก้านดึงในตัวปืนที่ดึงเพื่อเริ่มใช้งาน (Pilot GA 9010)

 2. วาล์วทำความสะอาดที่เป็นปืนสำหรับใช้ในงานทำความสะอาดโดยเฉพาะ

 3. ถังแรงอัดขนาด 2,500 มล. ทำจากเหล็กสแตนเลส รับแรงอัดได้สูงสุดที่ 3 บาร์ ไม่มีตัวกวนสีสำหรับสีหรือหมึก

 4. ถังแรงอัดขนาด 2,500 มล. ทำจากเหล็กสแตนเลส รับแรงอัดได้สูงสุดที่ 3 บาร์ ไม่มีตัวกวนสีสำหรับสารทำความสะอาด

 5. วาล์วโซลินอยด์ 3 ช่อง 2 ตำแหน่ง, 24 V DC; และมีแรงดันไฟฟ้าแรงสูงอื่น

 6. วาล์วโซลินอยด์ 2 ช่อง 2 ตำแหน่ง, 24 V DC; และมีแรงดันไฟฟ้าแรงสูงอื่น

 7. ตู้ควบคุมนิวเมติคพร้อมกับเกจ์วัดแรงอัดเพื่อไปต่อกับถังแรงอัด, ปืนพ่นสีทำเครื่องหมายและปั๊มไดอะแฟรม

 8. สายสีและสายลมพร้อมข้อต่อ

4. โครงสร้างการทำงานที่มีระบบหมุนเวียนสีและระบบล้างหัวพ่นอยู่ในโครงสร้างเดียวกัน

 • นี่เป็นระบบที่ใช้งานกับสีที่แห้งเร็วโดยมีปั๊มไดอะแฟรมเข้ามาช่วยในเรื่องการหมุนเวียนสีและมีระบบทำความสะอาดหัวพ่นเข้ามาช่วยเพื่อไม่ให้ประสิทธิภาพการฉีดสีลดลง

 • เป็นระบบที่ใช้กับสีที่มีปริมาณสูง ถังแรงอัดต้องมีการบรรจุสีและจ่ายสีให้เพียงพอกับการตีเส้นที่มีความยาวรวมสูงสุด 37,000 ม. (ขนาดกว้าง 5 มม.) และมีถังแรงอัดสำหรับสารทำความสะอาด

 • มีวาล์วทำความสะอาดสำหรับหัวพ่นของปืนพ่นสีทำเครื่องหมาย

 • ใช้งานได้สะดวก ค่าดูแลรักษาต่ำและดูแลได้ไม่ยุ่งยาก

 • วาล์วโซลินอยด์ถูกใช้ควบคุมการเหนี่ยวไกปืน ปืน Walther Pilot สามารถควบคุมการทำงานได้ตามต้องการ

รายการตัวอย่างอุปกรณ์ในแผนภาพ

 

 1. ตำแหน่งปืนพ่นสีสำหรับงานทำเครื่องหมายโดยมีก้านดึงในตัวปืนที่ดึงเพื่อเริ่มใช้งาน (GA 9010)

 2. วาล์วทำความสะอาดที่เป็นปืนสำหรับใช้ในงานทำความสะอาดโดยเฉพาะ

 3. ถังแรงอัดขนาด 6,400 มล. ทำจากเหล็กสแตนเลส รับแรงอัดได้สูงสุดที่ 4 บาร์ ไม่มีตัวกวนสีสำหรับสีหรือหมึก เป็นแบบใช้งานในระบบหมุนเวียน

 4. ถังแรงอัดขนาด 6,400 มล. ทำจากเหล็กสแตนเลส รับแรงอัดได้สูงสุดที่ 4 บาร์ ไม่มีตัวกวนสีสำหรับสารทำความสะอาด

 5. ปั๊มไดอะแฟรม MBP 2812 ของ WALTHER PILOT (สามารถใช้ปั๊มไดอะแฟรม WAGNER ZIP52 รุ่นถ่ายเทของเหลวแทนได้)

 6. วาล์วโซลินอยด์ 3 ช่อง 2 ตำแหน่ง, 24 V DC; และมีแรงดันไฟฟ้าแรงสูงอื่น

 7. วาล์วโซลินอยด์ 2 ช่อง 2 ตำแหน่ง, 24 V DC; และมีแรงดันไฟฟ้าแรงสูงอื่น

 8. ตู้ควบคุมนิวเมติคพร้อมกับเกจ์วัดแรงอัดเพื่อไปต่อกับถังแรงอัด, ปืนพ่นสีทำเครื่องหมายและปั๊มไดอะแฟรม

 9. สายสีและสายลมพร้อมข้อต่อ

5. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่จำเป็น

PIC_APP_Foerdern_069.jpg

ZIP52 แบบถ่ายเทของเหลว

 

ปั๊มไดอะแฟรมที่ใช้งานเฉพาะถ่ายเทของเหลวสำหรับงานที่มีระบบหมุนเวียนสีภายในระบบปืนมาร์คกิ้งโดยจะใช้งานพ่วงกับตัวจ่ายสีหลักเพื่อรองรับทางเดินของสีที่นำมาหมุนเวียน

IMG_7480.jpg

ZIP52 Finishing แบบพ่นสี

 

ปั๊มไดอะแฟรมที่มาพร้อมกับตัวปรับแรงดันปั๊ม แรงดันสีและแรงดันลมโดยจะใช้งานต่อลำเลียงสีตรงกับปืนมาร์คกิ้ง

67932338_3424795750867561_6733876702805491712_n.jpg

ถังแรงดัน

 

ถังจ่ายสีด้วยแรงดันระดับไม่เกิน 6 บาร์สำหรับปืนพ่นสีแรงดันอากาศสามารถใช้กับปืนมาร์คกิ้ง GA 9010 เป็นตัวจ่ายสีตรงเข้ากับปืนพ่นสีโดยตรง

S__29016082.jpg

อุปกรณ์ช่วยลำเลียงสี

 

อุปกรณ์เสริมที่เป็นทางเลือกช่วยให้งานพ่นสีอัตโนมัติมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะระบบมาร์คกิ้งที่จะใช้ตัวช่วยสำหรับระบบพ่นสีแรงดันอากาศ

Resin-Intro.png

สายลำเลียง

 

สายลำเลียงคุณภาพสูงจาก Hakko ที่ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงรองรับการใช้งานกับระบบพ่นสีอัตโนมัติโดยเฉพาะงานพ่นสีที่มีความละเอียดสูงอย่างปืนมาร์คกิ้ง

GA9010 Application Picture - 2.png

ปืนมาร์คกิ้ง GA9010

 

กลับสู่หน้าข้อมูลหลักของ GA 9010

bottom of page