ENGLISH  

ตัวอย่างโครงสร้างการทำงานของปืนพ่นสีทำเครื่องหมาย

การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

 

ROM ขอยกตัวอย่างโครงสร้างการทำงานของปืนพ่นสีทำเครื่องหมายที่ WALTHER PILOT ได้นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้โดยมีดังนี้

- โครงสร้างการใช้งานแบบปกติ (ต่อกับตัวจ่ายสีโดยตรง)

- โครงสร้างการใช้งานที่มีระบบหมุนเวียนสีสำหรับสีที่แห้งเร็ว

- โครงสร้างการใช้งานที่มีตัวทำความสะอาดหัวพ่นสี (Flushing System)

- โครงสร้างที่นำเอาทั้งระบบหมุนเวียนสีและระบบทำความสะอาดมาอยู่ในโครงสร้างเดียวกัน

 

1. โครงสร้างการทำงานที่ต่อปืนพ่นสีกับตัวจ่ายสีโดยตรง

 • ระบบพ่นสีขนาดเล็กพร้อมถังแรงอัดที่ใช้ทำจุด 70,000 จุด (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่อจุดที่ 5 มม.) หรือตีเส้นขนาดความความยาวรวมทั้งหมด 4,500 เมตร (ขนาดความกว้าง 5 มม.)

 • ขนาดกะทัดรัดที่ประยุกต์กับกระบวนการผลิตได้ง่าย

 • ใช้งานได้สะดวก ค่าดูแลรักษาต่ำและดูแลได้ไม่ยุ่งยาก

 • สำหรับทำจุดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ถึง 30 มม.

 • วาล์วโซลินอยด์ถูกใช้ควบคุมการเหนี่ยวไกปืน ปืน Walther Pilot สามารถควบคุมการทำงานได้ตามต้องการ

รายการตัวอย่างอุปกรณ์ในแผนภาพ

 

 1. ตำแหน่งปืนพ่นสีสำหรับงานทำเครื่องหมายโดยมีก้านดึงในตัวปืนที่ดึงเพื่อเริ่มใช้งาน (มีทั้งรุ่น Pilot Signier และ Pilot WA200)

 2. ถังแรงอัดขนาด 1,000 มล. ทำจากเหล็กสแตนเลส รับแรงอัดได้สูงสุดที่ 3 บาร์

 3. วาล์วโซลินอยด์ 3 ช่อง 2 ตำแหน่ง, 24 V DC; และมีแรงดันไฟฟ้าแรงสูงอื่น

 4. ท่อแรงอัดอากาศพร้อมกับเกจ์วัดแรงอัดและวาล์วเซฟตี้ เป็นการรวมระบบควบคุมแรงอัดอากาศสำหรับระบบการพ่นสีทำเครื่องหมายให้ง่ายขึ้น (แรงอัดลมส่วนควบคุมและแรงอัดลมส่วนพ่นสำหรับปืนพ่นสีและถังแรงอัด)

 5. ชุดสายสีและสายลม (ยาว 2 ม.) ที่ประกอบไปด้วยข้อต่อสำหรับสายสีและสายลม

2. โครงสร้างการทำงานที่มีระบบหมุนเวียนสี

 • นี่คือระบบที่ใช้กับสีที่มีแห้งเร็วซึ่งต้องมีระบบหมุนเวียนสีเพื่อไม่ให้สีแห้งทิ้งไว้ในระบบการพ่นสี ดังนั้นถึงต้องนำเอาปั๊มไดอะแฟรมเข้ามาใช้ในระบบพ่นสีนี้ด้วย

 • ระบบพ่นสีขนาดเล็กพร้อมถังแรงอัดที่ใช้ทำจุด 70,000 จุด (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่อจุดที่ 5 มม.) หรือตีเส้นขนาดความความยาวรวมทั้งหมด 4,500 เมตร (ขนาดความกว้าง 5 มม.)

 • ใช้งานได้สะดวก ค่าดูแลรักษาต่ำและดูแลได้ไม่ยุ่งยาก

 • สำหรับทำจุดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ถึง 30 มม.

 • วาล์วโซลินอยด์ถูกใช้ควบคุมการเหนี่ยวไกปืน ปืน Walther Pilot สามารถควบคุมการทำงานได้ตามต้องการ

รายการตัวอย่างอุปกรณ์ในแผนภาพ

 

 1. ตำแหน่งปืนพ่นสีสำหรับงานทำเครื่องหมายโดยมีก้านดึงในตัวปืนที่ดึงเพื่อเริ่มใช้งาน (มีทั้งรุ่น Pilot Signier และ Pilot WA200)

 2. ถังแรงอัดขนาด 1,100 มล. ทำจากเหล็กสแตนเลส รับแรงอัดได้สูงสุดที่ 3 บาร์ โดยเป็นทั้งที่ใช้ในงานหมุนเวียนสี

 3. วาล์วโซลินอยด์ 3 ช่อง 2 ตำแหน่ง, 24 V DC; และมีแรงดันไฟฟ้าแรงสูงอื่น

 4. วาล์วโซลินอยด์ 2 ช่อง 2 ตำแหน่ง, 24 V DC; และมีแรงดันไฟฟ้าแรงสูงอื่น

 5. ปั๊มไดอะแฟรม MBP 2812 ของ WALTHER PILOT (สามารถใช้ปั๊มไดอะแฟรม WAGNER ZIP52 รุ่นถ่ายเทของเหลวแทนได้)

 6. ตู้ควบคุมนิวเมติคพร้อมกับเกจ์วัดแรงอัดเพื่อไปต่อกับถังแรงอัด, ปืนพ่นสีทำเครื่องหมายและปั๊มไดอะแฟรม

 7. สายสี (ยาว 2 ม.) ที่ประกอบไปด้วยข้อต่อสำหรับสายสีและสายลม

3. โครงสร้างการทำงานที่มีตัวทำความสะอาดหัวพ่น

 • นี่คือระบบที่ช่วยล้างปืนในระบบในกรณีที่หัวพ่นและฝาครอบมีสีติดค้างอยู่ ระบบนี้ได้เพิ่มวาล์วทำความสะอาดเข้ามาด้วยการฉีดสารทำความสะอาดในบริเวณระหว่างหัวพ่นและฝาครอบ

 • ระบบพ่นสีขนาดเล็กพร้อมถังแรงอัดที่ใช้ทำจุด 210,000 จุด (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่อจุดที่ 5 มม.) หรือตีเส้นขนาดความความยาวรวมทั้งหมด 13,500 เมตร (ขนาดความกว้าง 5 มม.)

 • ใช้งานได้สะดวก ค่าดูแลรักษาต่ำและดูแลได้ไม่ยุ่งยาก

 • สำหรับทำจุดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ถึง 30 มม.

 • วาล์วโซลินอยด์ถูกใช้ควบคุมการเหนี่ยวไกปืน ปืน Walther Pilot สามารถควบคุมการทำงานได้ตามต้องการ

รายการตัวอย่างอุปกรณ์ในแผนภาพ

 

 1. ตำแหน่งปืนพ่นสีสำหรับงานทำเครื่องหมายโดยมีก้านดึงในตัวปืนที่ดึงเพื่อเริ่มใช้งาน (มีทั้งรุ่น Pilot Signier และ Pilot WA200)

 2. วาล์วทำความสะอาดที่เป็นปืนสำหรับใช้ในงานทำความสะอาดโดยเฉพาะ

 3. ถังแรงอัดขนาด 2,500 มล. ทำจากเหล็กสแตนเลส รับแรงอัดได้สูงสุดที่ 3 บาร์ ไม่มีตัวกวนสีสำหรับสีหรือหมึก

 4. ถังแรงอัดขนาด 2,500 มล. ทำจากเหล็กสแตนเลส รับแรงอัดได้สูงสุดที่ 3 บาร์ ไม่มีตัวกวนสีสำหรับสารทำความสะอาด

 5. วาล์วโซลินอยด์ 3 ช่อง 2 ตำแหน่ง, 24 V DC; และมีแรงดันไฟฟ้าแรงสูงอื่น

 6. วาล์วโซลินอยด์ 2 ช่อง 2 ตำแหน่ง, 24 V DC; และมีแรงดันไฟฟ้าแรงสูงอื่น

 7. ตู้ควบคุมนิวเมติคพร้อมกับเกจ์วัดแรงอัดเพื่อไปต่อกับถังแรงอัด, ปืนพ่นสีทำเครื่องหมายและปั๊มไดอะแฟรม

 8. สายสีและสายลมพร้อมข้อต่อ

4. โครงสร้างการทำงานที่มีระบบหมุนเวียนสีและระบบล้างหัวพ่นอยู่ในโครงสร้างเดียวกัน

 • นี่เป็นระบบที่ใช้งานกับสีที่แห้งเร็วโดยมีปั๊มไดอะแฟรมเข้ามาช่วยในเรื่องการหมุนเวียนสีและมีระบบทำความสะอาดหัวพ่นเข้ามาช่วยเพื่อไม่ให้ประสิทธิภาพการฉีดสีลดลง

 • เป็นระบบที่ใช้กับสีที่มีปริมาณสูง ถังแรงอัดต้องมีการบรรจุสีและจ่ายสีให้เพียงพอกับการตีเส้นที่มีความยาวรวมสูงสุด 37,000 ม. (ขนาดกว้าง 5 มม.) และมีถังแรงอัดสำหรับสารทำความสะอาด

 • มีวาล์วทำความสะอาดสำหรับหัวพ่นของปืนพ่นสีทำเครื่องหมาย

 • ใช้งานได้สะดวก ค่าดูแลรักษาต่ำและดูแลได้ไม่ยุ่งยาก

 • วาล์วโซลินอยด์ถูกใช้ควบคุมการเหนี่ยวไกปืน ปืน Walther Pilot สามารถควบคุมการทำงานได้ตามต้องการ

รายการตัวอย่างอุปกรณ์ในแผนภาพ

 

 1. ตำแหน่งปืนพ่นสีสำหรับงานทำเครื่องหมายโดยมีก้านดึงในตัวปืนที่ดึงเพื่อเริ่มใช้งาน (มีทั้งรุ่น Pilot Signier และ Pilot WA200)

 2. วาล์วทำความสะอาดที่เป็นปืนสำหรับใช้ในงานทำความสะอาดโดยเฉพาะ

 3. ถังแรงอัดขนาด 6,400 มล. ทำจากเหล็กสแตนเลส รับแรงอัดได้สูงสุดที่ 4 บาร์ ไม่มีตัวกวนสีสำหรับสีหรือหมึก เป็นแบบใช้งานในระบบหมุนเวียน

 4. ถังแรงอัดขนาด 6,400 มล. ทำจากเหล็กสแตนเลส รับแรงอัดได้สูงสุดที่ 4 บาร์ ไม่มีตัวกวนสีสำหรับสารทำความสะอาด

 5. ปั๊มไดอะแฟรม MBP 2812 ของ WALTHER PILOT (สามารถใช้ปั๊มไดอะแฟรม WAGNER ZIP52 รุ่นถ่ายเทของเหลวแทนได้)

 6. วาล์วโซลินอยด์ 3 ช่อง 2 ตำแหน่ง, 24 V DC; และมีแรงดันไฟฟ้าแรงสูงอื่น

 7. วาล์วโซลินอยด์ 2 ช่อง 2 ตำแหน่ง, 24 V DC; และมีแรงดันไฟฟ้าแรงสูงอื่น

 8. ตู้ควบคุมนิวเมติคพร้อมกับเกจ์วัดแรงอัดเพื่อไปต่อกับถังแรงอัด, ปืนพ่นสีทำเครื่องหมายและปั๊มไดอะแฟรม

 9. สายสีและสายลมพร้อมข้อต่อ

5. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่จำเป็น

ปั๊มไดอะแฟรม ZIP52

 

ปั๊มในรูปแบบถ่ายเทของเหลวอย่างเดียวสามารถนำมาใช้ในการทำหมุนเวียนสีได้

 

ถังแรงดัน

 

ถังแรงดันสำหรับบรรจุสีหรือสารทำความสะอาด มีให้เลือกแบบไม่ต้องติดตั้งตัวกวนภายใน

 

สายสีแรงดันต่ำและสายลม

 

มีสายสีที่สามารถใช้กับหมึกได้และมีสายลมอเนกประสงค์จำหน่ายคู่กับสายสี

 

กลับไปที่หน้า

ปืนพ่นสีทำเครื่องหมาย

ติดต่อขอราคาและสั่งซื้อ

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ