ไทย 

Metallic Powder Nozzle F5

Thailand.png

F5 Powder Nozzle for Metallic

The new F5 metallic nozzles of WAGNER for manual and automatic guns enable a significant quality increase in the use of difficult effect and metallic powder coatings.

F5 nozzle for Metallic Powder Coating

 

The new nozzles were specially developed for the WAGNER PEM-X1 manual gun and PEA-C4 automatic gun. Their special internal geometry prevents powder deposits on the inside of the nozzle when using highly pigmented metallic paints in a wide variety of areas, such as metal furniture, household appliances, motorcycles or in the automotive industry.

 

  • Less rework by avoiding powder deposits

  • High application efficiency, optimized electrodeposition and uniform powder cloud

  • เFast and reliable color change thanks to low effort for cleaning the guns

Significant productivity increase

 

The nozzles minimize powder deposits and thus increase the surface quality. This also leads to considerable savings due to a reduced reject rate or rework, and thus contributes to a sustainable production process.

Example of attachment on powder gun

X-nozzles for the coating of complex workpiece shapes

In addition to the flat jet nozzle, X-design nozzles (with crossed slot) are available especially for coating hard-to-reach areas on the workpiece. They can be used for robot applications as well as for manual re-coating. There are variants especially for metallic applications (F5-X nozzle) and conventional powder coatings (X nozzle).

Your advantages of the X-nozzles:

  • Simple motion sequences for the coating of complex geometries

  • Always optimal alignment to difficult corners and edges

  • Short coating time and high efficiency

Flexible application

The X1 F5 nozzle, 5 cm longer than the standard nozzle can also be used as a short nozzle extension, which is extremely practical when coating smaller cabinets for example.

X Nozzle C4 F1-X

X Nozzle X1 F5-X

X Nozzle C4 F5-X

Flow simulations for a comparison of powder deposits

Conventional nozzles

 

Powder deposits are clearly visible on the wedge on the inside of the nozzle.

New F5 nozzles

 

The CFD simulation shows a significant reduction in powder deposits

Back to

Accessories

(Manual Type)

Request

Quotation and Order

Back to

Accessories

(Automatic Type)

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ