ไทย 

Thailand.png

Related Equipment for Moving Device

1. Z-Axis

Mounted Spray gun unit for a specific position

 

Z-axis is used for moving individual guns in a straight line. Generally, one z-axis is used per gun. In addition, Z-axis is used as a positioning axis for gun groups or other axes because it is used to support spray gun to coat specific position on the workpiece that the normal position can not be done. Z-axis will be used in C-line system for wheel powder coating in order to wrap around the surface completely.

Special Advantages

 

 • Modular system with varying travel distances and loads. Individual configuration depending on the application.

 •  High positioning accuracy. Reproducible settings

 • Compact size. Small space requirements

 • Combination of several axes possible. Simple assembly of a coating robot.

 • Controlled by ProfiTech S

2. Roller set RS 8

Manual slide unit for horizontally positioning the reciprocators and setting the distance of the gun to the workpiece.

Special Advantages

 • Stable U profile frame. Simple, solid technology

 • Base plate with 4 flanged rollers. Highly durable

3. Hose guide type easy V1

The Easy hose guide is a simple system that prevents bending powder and air hoses. In this way, it helps ensure a trouble-free operation of the system. Type H for horizontal, type V for vertical gun arrangements.

Special Advantage

 • Hoses remain freely movable. No risk of kinking.

 • Secure fixation. Very short hose lengths

 • Simple, robust design. Low-priced, long-lasting

4. Hose Guide Easy H

The Easy hose guide is a simple system that prevents bending powder and air hoses. In this way, it helps ensure a trouble-free operation of the system. Type H for horizontal, type V for vertical gun arrangements.

Special Advantage

 • Hoses remain freely movable. No risk of kinking.

 • Secure fixation. Very short hose lengths

 • Simple, robust design. Low-priced, long-lasting

Back to

Moving Device

Request

Quotation and Order

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ