top of page

ENGLISH  

Related Equipment for Moving Device

อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแขนกล

1. แขนยึดปืนพ่นสีฝุ่นแกนลึก (Z-Axis)

Z Axis.jpg

แท่นยึดปืนพ่นสีตำแหน่งเฉพาะ

แกน Z จะถูกใช้กับตัวปืนพ่นสีที่เคลื่อนไหวเป็นอิสระจากแขนกลอื่น ๆ เป็นเส้นตรง โดยทั่วไปแกน Z จะใช้ได้แค่ปืนพ่นสีกระบอกเดียวเท่านั้น นอกจากนี้แกน Z จะถูกตั้งในตำแหน่งที่เหมือนกับกลุ่มปืนพ่นสีที่ติดกับแกนอื่นเพราะเป็นตัวที่ช่วยให้ปืนพ่นสีพ่นในตำแหน่งชิ้นงานที่ปืนพ่นสีจากตำแหน่งปกติเข้าไปพ่นไม่ได้ แกน Z จะนำมาใช้ในระบบ C-Line ในงานพ่นสีล้อแม็กซ์เพื่อให้ครอบคลุมพื้นผิวทุกจุด

Z axis THA.png

คุณสมบัติพิเศษ

 • ระบบการทำงานแยกส่วนด้วยระยะการเคลื่อนไหวและการโหลดน้ำหนักที่หลากหลาย สามารถปรับค่าได้ตามรูปแบบการใช้งาน

 • การวางตำแหน่งที่มีความแม่นยำสูง สามารถวางในตำแหน่งเดิมได้ทุกครั้ง

 • ขนาดโครงสร้างที่กะทัดรัดใช้เนื้อที่วางน้อย

 • ใช้งานร่วมกับแกนยึดปืนได้หลายแกนได้ ติดตั้งกับแขนกลพ่นสีได้ง่าย

 • ควบคุมโดย Profitech S

2. ชุดรางเลื่อน RS 8

Roller Set RS8.jpg

ตัวสไลด์แบบควบคุมได้เองสำหรับการวางตำแหน่งแนวนอนของแขนกลและปรับระยะห่างระหว่างปืนพ่นสีกับชิ้นงาน

คุณสมบัติพิเศษ

 • เฟรมตัวยูที่มั่นคงด้วยเทคโนโลยีวัสดุที่แข็งแกร่ง

 • ฐานรองด้วยแผงล้อเลื่อน 4 ตัวที่อายุใช้งานนาน

Roller THA.png

3. แท่นเก็บสาย Easy V1

Hose Guide Easy V1.jpg

แท่นเก็บสายเป็นระบบง่าย ๆ ที่ช่วยไม่ให้สายสีฝุ่นและสายลมเกิดการงอภายในระหว่างการใช้งาน ด้วยวิธีนี้มันช่วยให้ไร้ปัญหาในการทำงานของระบบโดยจะมีแบ่งรุ่น V สำหรับแขนกลแนวดิ่งและรุ่น H สำหรับฐานยึดปืนแนวนอน

คุณสมบัติพิเศษ

 • สายสีฝุ่นและสายลมยังเคลื่อนไหวได้อิสระ ไร้ความเสี่ยงในการบิดงอ

 • เก็บสายได้อย่างปลอดภัยแม้แต่สายที่มีระยะสั้นมาก

 • แท่นทนทานสูง ราคาต่ำและใช้งานได้นาน

4. แท่นเก็บสาย Easy H

Hose Guide Easy H.jpg

แท่นเก็บสายเป็นระบบง่าย ๆ ที่ช่วยไม่ให้สายสีฝุ่นและสายลมเกิดการงอภายในระหว่างการใช้งาน ด้วยวิธีนี้มันช่วยให้ไร้ปัญหาในการทำงานของระบบโดยจะมีแบ่งรุ่น V สำหรับแขนกลแนวดิ่งและรุ่น H สำหรับฐานยึดปืนแนวนอน

คุณสมบัติพิเศษ

 • สายสีฝุ่นและสายลมยังเคลื่อนไหวได้อิสระ ไร้ความเสี่ยงในการบิดงอ

 • เก็บสายได้อย่างปลอดภัยแม้แต่สายที่มีระยะสั้นมาก

 • แท่นทนทานสูง ราคาต่ำและใช้งานได้นาน

กลับไปที่หน้า

แขนกลยึดปืนพ่นสีฝุ่น

ติดต่อขอราคาและสั่งซื้อ

bottom of page