ไทย

MULTI PURPOSE SMALL FINISHING GUN

Everyone can do finishing

New technology which minimize finishing work scale for your house, versatility, simply use and providing result as like as professional painter. There have 2 spraying system both air spray and airless. 

W550 Fine Spray

Demonstration Video Link

Video Credit:

Company: Wagner Spraytech (Aust) Pty. Ltd.

Territory: Australia

URL: http://www.wagneraustralia.com.au

WAGNER W550 is the small finishing gun which are driven by electric power, generate air by itself and suitable for small finishing or decoration work. 

W180P Gun Set

*The accessories are separated sold.

Demonstration Video Link

Video Credit:

Company: Wagner Spraytech (Aust) Pty. Ltd.

Territory: Australia

URL: http://www.wagneraustralia.com.au

This is the mini-scale airless spray gun for personal use. With airless system, material paint will be sprayed by pressure without air bubble so it support to reduce spread rate in material flow. It's available to use with water based, solven based, enamel,cleaning agent, varnish and etc. Regular in general paint spraying and also use in bakery work in order to spray chocolate and syrup.

Back to

D.I.Y. Painting

Request

Quotation and Order

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ