ไทย 

List of Standard accessories and wear part PEA-C4

Thailand.png

1. Wear Part of Flat Nozzle for PEA-C4

Flat Nozzle for PEA-C4 - F1 F2 F3

When the workpiece is complex, for example, deep, niche, groove, corner. Flat nozzle support to make spray pattern similar to fan and the spray pattern cloud will attach workpiece easily.

Flat Nozzle C4

Electrode Holder of Flat Nozzle for PEA-C4

The majority wear part. The powder will be wasted or not it depends on this wear part. If it is fully depreciated and unable to use, it will not release electric charge to powder so it will because that powder will not be attached and coat workpiece automatically. The electrode holder must be matched with the type of nozzle.

Electrode Holder for Flat Nozzle of C4

2. Wear Part of PEA-C4 for round nozzle section

Deflector Cone for PEA-C4 - D20 D28 D38

 

Deflector cone includes 3 sizes from biggest to the smallest following by D38 D28 and D20 respectively. It must be selected depending on workpiece condition. 

Deflector Cone for C4

From Left to Right D20 D28 and D38

respectively

Deflector Cone Sleeve for PEA-C4

Serving the base of the deflector cone, which can be used with all sizes.

Deflector Cone Sleeve C4

Electrode Holder of Round Nozzle for PEA-C4

The majority wear part. The powder will be wasted or not it depends on this wear part. If it is fully depreciated and unable to use, it will not release electric charge to powder so it will because that powder will not be attached and coat workpiece automatically. The electrode holder must be matched with the type of nozzle.

Electrode Holder of Round Nozzle C4

3. Main Spare Part of PEA-C4

Protective Wedge for PEA-C4

The wedge will be installed within the electrode holder. It is used to be a bypass of powder flow and protect the electrode holder to prevent damage from the fraction with powder flow. This is the wear part which is depreciated from normal operating.

Wedge C4

Wedge Tool for C4

This is equipment which is available to remove or insert wedge only. It will be packed together with a new powder manual set. However, if it is lost, it may be purchased separately later. Importantly, it is available for PEA-C4 only.

Wedge Tool for C4

Cap Nut for PEA-C4

Due this outer nut is similar to the PEM-X1 model, so it must be replaced with code 390311 for PEA-C4 only to be worn.

Cap Nut for PEA-C4

4. Accessories for PEA-C4

Corona Star for PEA-C4

Orange peel issue has occurred when the head spray gun is positioned to close workpiece. The powder surface is too thick and the surface layer around workpiece is not the same thickness. This problem can be solved with corona star which partition distant between head spray gun and workpiece in order to have optimal distant.

Corona Star for C4

Angle Adapter

Available for 30 degree 60 degree and 90 degree.

Angle Adapter

Nozzle Extension C4

 

Too short spraying range is no problem. Nozzle extension has the various length for each suitable work.

Nozzle Extension - C4

Back to

Automatic Powder Spray Gun

Request

Quotation and Order

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ