top of page

ENGLISH  

PLAST MAX the All in one plaster spray pack

เครื่องพ่นและผสมปูนฉาบในเครื่องเดียว

ทุกอย่างอยู่ในเครื่องเดียวสำหรับงานพ่นปูนฉาบ

 

  • เครื่องพ่นปูนฉาบ Plast Max ที่ทำหน้าที่ได้ทั้งผสมปูนฉาบ จ่ายปูนและพ่นปูนได้ในเครื่องเดียว

  • ใช้งานง่ายด้วยแผงควบคุมที่ปรับความเร็วของตัวอินเวอร์เตอร์และอัตราการพ่นปูนฉาบให้มีประสิทธิภาพการใช้งานที่ทรงพลัง

  • เคลื่อนย้ายได้สะดวกและทำความสะอาดได้ง่ายไม่ยุ่งยาก ตัวห้องเครื่องผสมและตัวกวนปูนสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้สะดวก

  • ดูแลรักษาง่ายและทนทาน ปั๊มน้ำลาดเอียงที่ฉีดน้ำด้วยตัวเองทำจากเหล็กสแตนเลสและใบพัดทำจากทองเหลือง

  • ปั๊มลมตัวหลัก (อัตราการดูด 250 ลิตร ต่อ 1 นาที): ให้แรงอัดอากาศที่ไม่มีฝุ่นและน้ำมันมาเจือปนเพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง

 

เครื่องพ่นปูนฉาบเบ็ดเสร็จ PLAST MAX

โครงสร้างของเครื่องพ่นปูนฉาบแบบเบ็ดเสร็จ

PLAST MAX

รายการส่วนประกอบ

1. มอเตอร์ไฟฟ้าและตัวส่งกำลัง (Transmission)

2. ตะแกรงป้องกัน

3. ถังใส่ปูนมอร์ตาร์ (วัตถุดิบหลัก)

4. คันโยกปรับมุมเอียง

5. ที่จ่ายปูนขาออก (ติดกับหัวพ่นปูน)

6. เครื่องมือทำความสะอาดสำหรับข้อต่อสายน้ำ

7. เครื่องมือทำความสะอาดสำหรับห้องผสม

8. โครงยึดล้อ

9. ปั๊มลม

10. แผงควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า

11. ตัววัดน้ำ

12. ตัวปรับปริมาณน้ำ

13. เบรค

14. ปั๊มเพิ่มกำลังแรงดัน

15. ข้อต่อสายน้ำ

16. ข้อต่อทำความสะอาดสำหรับสายลำเลียงปูนฉาบ (Mortar)

17. ข้อต่อสายลม

ภาพรวมการทำงานของเครื่องพ่นปูนฉาบ Plast Max

การใช้งานเริ่มต้นที่แผงควบคุม (รายการที่ 10) ทำหน้าควบคุมอัตราการผสม อัตราการพ่นและการควบคุมอื่น ๆ ที่สำคัญทั้งหมด เมื่อได้ค่าที่เหมาะสมแล้ว ขั้นตอนการทำงานอย่างคร่าว ๆ มีดังต่อไปนี้

1. เทวัตถุดิบปูนมอร์ตาร์ลงไปในถัง (รายการที่ 3) โดยแผงป้องกัน (รายการที่ 2) จะช่วยไม่ให้มือของผู้ใช้งานเข้าไปห้องผสมปูน

2. เครื่อง Plast Mix ที่ต่อกับสายน้ำ (รายการที่ 15) แล้วปั๊มน้ำในตัวจะฉีดน้ำและทำการผสมลงไปในเครื่องด้วยตัวเอง

3. ปูนจะผสมตามค่าที่ตั้งไว้ในแผงควบคุม (รายการที่ 10)

4. ปูนฉาบที่ผสมเสร็จจะส่งผ่านที่จ่ายปูนขาออก (รายการที่ 5) ไปยังหัวพ่นปูนฉาบ 

หัวพ่นปูนฉาบที่เสียบเข้ากับที่จ่ายปูนขาออก (รายการที่ 5)

ข้อมูลทางเทคนิคของ PLAST MAX

ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งาน

กลับไปที่

งานพ่นปูนฉาบ

ติดต่อ

ขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อ

bottom of page