ไทย

PLAST COAT 830 

The Compact Plaster Spray

WAGNER Technology for plaster spray

 

Plast Coat is the high performance for concrete spraying application which is suitable for construction workshop, for example the application of thermal insulation composite systems, structural waterproofing, concrete repair and much more.

 

Provide the best spraying performance which make surface to be smoothly, uniformity thickness, time saving and low maintenance expenses because it is simply use and maintenance. 

 

Feature of Plast Coat 1030:

Powerful Motor

the powerful motor achieves and ageing resistant. High torques and guarantees perfect performance.

Simply cleaning

High-quality PD-HD plastic container with a capacity of 45 litres: easy to clean, flexible, weather. The powerful servo motor achieves and ageing resistant.

Simply Move

Compact dimension with tire which help to move simply on site work.

Feeding Pump and Suction System

 

Simple and fast separation of pump and suction system. This ensures fast assembly and easy cleaning.

Spraying Lance

The ergonomic design for user. Simply equip and adjust spraying flow base on material.

Picture of Mortar Spraying

- Red is mortar

- Blue is air pressure

PC 1030 Operation with Full Package

Deliver electric power

Deliver electric power

Mortar Bag

Deliver Mortar

*Mixing mortar unit is the alternative solution. It is not required to use this equipment.

Deliver Mortar

Deliver electric power

Deliver Air Pressure

Deliver Mortar

Spraying Mortar

Details of Plast Coat 1030:

The power to handle large volumes - compact and versatile

  • Compact and lightweight: 58 kg of weight with a delivery height of 20 m and delivery radius of 40 m, materials up to a grain size of 6 mm supported.

  • Easy cleaning for use on building sites: automatic stator extraction and automatic pressure release.

  • For large surfaces and easy transport: integrated 50-litre plastic container, 4 wheels and a low overall height

  • Maintenance-free and robust: brushless DC motor for a high torque

PC 1030 Scope Delivery

  • Basic unit: PC 1030

  • Mortar hose DN25, M/V35, 10M, including air hose and control cable

  • Spraying lance, automatic, include 6 mm nozzle

  • Pump lubricant 500 ml

  • Tool box, premium, without content

  • Cleaning accessories

Screw Pumps

 

A large spiral dispensing pump is used for high viscosity and granular materials such as mortar. The large rotary spindle is driven by rotation around itself to deliver the mortar to the spray gun designed specifically for use.

Technical Data of PC 1030 and related accessories

Plaster Coat Unit PC1030

 

PC1030 are assigned to use spray working only. It can not be using for mixing work with by itself. Black Plastic container obtain the material from mixing unit to feed to spray lance. Please click on below link to see the technical data information of PC 1030

 

Mortar Mixing Material Plast Mix 15

 

WAGNER provide mortar mixing unit as last mix 15 to support the mixing material and feed to PC830. You may see more details in below link;

 

C330 Air Compressor

 

The optional item for compact air compressor which provide air pressure. WAGNER bring this item to use in plaster coat complete set in order to feed air pressure. You may see more details in below link;

 

Plaster Coat Complete Set

 

PC1030 The plaster coat complete set include sprayer unit PC1030, mixing unit: Plast Mix 15 and air compressor C330.

Product Demonstration

Video Credit:

 

Company: Wagner Spraytech (Aust) Pty. Ltd. 

Territory: Australia

URL: www.wagneraustralia.com.au

Back to

Plaster Coat

Request

Quotation and Order

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ