top of page

ENGLISH  

Plastic Booth Cube Series

ห้องพ่นสีฝุ่นพลาสติกตระกูล Cube

ห้องพ่นสีฝุ่นพลาสติกที่ประหยัดเนื้อที่การติดตั้งมากที่สุด

Cube Booth.png

ห้องพ่นสีฝุ่นพลาสติกตระกูล Cube

Plastic Powder Booth Cube Series

ห้องพ่นสี S-Cube เป็นห้องพ่นสีที่ออกแบบให้มีความกะทัดรัดพร้อมกับติดตั้งตัวทำความสะอาดห้องพ่นอัตโนมัติดังนั้นมันจึงให้ความเชื่อมั่นในการให้ผลลัพท์การทำความสะอาดห้องพ่นสีและการทำงานพ่นสีที่มีประสิทธิภาพสูงไปพร้อมกันเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต

ห้องพ่นสี S-Cube ช่วยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบพ่นสีฝุ่นอัตโนมัติให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับชิ้นงานได้หลากหลายที่สามารถถูกพ่นออกมาด้วยประสิทธิภาพสูงสุดแม้กระทั้งชิ้นงานขนาดใหญ่ที่ถูกแขวนเป็นแนวนอนเช่นแผ่นอลูมิเนียมหรือเฟอร์นิเจอร์เหล็ก

  • นำมาแทนที่การทำความสะอาดห้องพ่นสีฝุ่นแบบทำด้วยตัวเองที่ช่วยประหยัดเวลาได้มากถึง 100%

  • ให้ผลผลิตที่สูงขึ้นและใช้ปริมาณสีฝุ่นน้อยลงเนื่องจากระยะเวลาการเปลี่ยนสีฝุ่นอยู่ที่ประมาณ 5 - 6 นาทีและฟื้นฟูปัญหาการพ่นทับซ้อนได้มากถึง 95%

  • ให้คุณภาพงานพ่นสีฝุ่นสูงอย่างต่อเนื่องเพราะกระบวนการทำความสะอาดที่รวดเร็วและไว้ใจได้ ลดการปนเปื้อนที่เกิดขึ้นในระหว่างการเปลี่ยนสีฝุ่น

คุณสมบัติพิเศษ

​​​ประหยัดเวลาและใช้งานง่าย

  • การเปลี่ยนสีจะเริ่มต้นขึ้นมาอย่างอัตโนมัติด้วยการอ่านเลขรหัสบนเพลทด้วยเซลส์ถ่ายภาพ แผงควบคุมการทำงานแบบเบ็ดเสร็จ (จากตู้บริหารการจัดการสีฝุ่นหรือ Powder Center) ที่ช่วยให้ขั้นตอนการปรับค่าทำได้ง่าย

ตัวเลือกการควบคุมที่ยืดหยุ่นได้

  • รองรับการพ่นสีฝุ่นชิ้นงานได้หลากหลาย ขนาดชิ้นงานมากถึง 2,400 x 700 มม.

ให้การทำความสะอาดสีฝุ่นได้ดีที่สุด

  • ช่องติดตั้งปืนพ่นสีและทางลำเลียงชิ้นงานจะถูกหยุดการทำงานอัตโนมัติในระหว่างการทำความสะอาดห้องพ่นสี

  • พื้นห้องพ่นสีจะถูกทำความสะอาดอัตโนมัติเริ่มจากตรงกลางไปด้านข้าง

  • การทำความสะอาดปืนพ่นสีอัตโนมัติด้วยแผงเป่าลมเฉพาะ

เพิ่มคุณภาพงานพ่นสี

  • ท่อดูดคู่ที่ให้กระแสแรงดันอากาศคุณภาพดีไหลเวียนภายในห้องพ่นสีด้วยความเร็วต่ำสุดในบริเวณพ่นสีฝุ่น แนวคิดการออกแบบนี้ช่วยให้ความเชื่อมั่นในเรื่องการถ่ายเทประสิทธิภาพและการพ่นสีให้มีความหนาเท่ากันเป็นเนื้อเดียวได้เต็มที่

C-Line-wPXS-Covered.jpg

ห้องพ่นสี Cube ที่ติดตั้งในระบบ C-Line

Screen Shot 2562-05-26 at 20.59.44.png

ภายในห้องพ่นสีฝุ่นพลาสติก Cube

ข้อมูลทางเทคนิคของห้องพ่นสีฝุ่นตระกูล Cube

Cube Spec THA.png

ลิ้งค์สำหรับข้อมูลทางเทคนิคส่วนที่ทำงานร่วมกับห้องพ่นสีฝุ่นพลาสติก Cube

Prozesssicherheit_neu.jpg

ปืนพ่นสีฝุ่นอัตโนมัติ

PIC_EQU_VU-HU-dynamic.jpg

แขนกลสำหรับยึดปืนพ่นสีฝุ่นอัตโนมัติ

Completed Cover - 2.png

ระบบพ่นสีฝุ่นอัตโนมัติแบบเบ็ดเสร็จ

PIC_EQU_SuperCenter_004.jpg

ตู้บริหารจัดการสีฝุ่น (Powder Center)

ติดต่อขอราคาและสั่งซื้อ

กลับไปที่หน้า

ระบบพ่นสีฝุ่นอัตโนมัติ

bottom of page