ไทย 

Thailand.png

Powder Application Controlling System

Centralized Control System

 

The latest powder application control system of WAGNER is created in order to be controlled at the central unit only. One monitor can control all system of powder coating such as powder spraying control, moving device control and related system. The new controlling system such as SprayPack E, Profitech S, and Profitech M are operated at center control panel only.

 

Excellent reliability and high precision for optimal coating results that's what WAGNER control technology stands for. It is the ideal basis for advanced and powerful automation solutions in powder coating. Regardless of what your application may be, we have the right solution for you.

 

Even though the newest controlling system intended to be operated in the central unit. WAGNER also provide the standalone control unit which is compatible with both WAGNER original system or custom made the system as the alternative choice for powder coating system designation.

Example of ProfiTech M Control Set

Powder Application Controlling Set and Subsidiary Unit
(Please click "More Details" for further information
SprayPack E

The SprayPack E, and automatic control unit, is the ideal entry into automatic series production thanks to its modular design and user-friendliness.

SprayPack E Center Control System

ProfiTech M

Quality you can rely on. The ProfiTech M control system from WAGNER gives you a clear overview of all your coating processes.

Profitech M the Center Control Unit

ProfiTech S

With ProfiTech S, you have the complete powder coating system under control. Even complex or specific requirement, the function is user-friendly. The coating data can be transfer and backup outside system.

Profitech S the Center Control Unit

Subsidiary Unit

Subsidiary Control unit which are available both standalone unit and co-operated unit under the whole system. We also provide the related accessories for this system.

Technical Data of Subsidiary Control Unit

Back to

Powder Automatic Coating

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ