ไทย 

Thailand.png

Preparation and Feeding Section

Preparation and Feeding System

We haven't talk about feeding only containing and feeding but we include about preparation process. The new generation of powder center include powder sieving equipment which obtain powder from recovery section in order to fresh powder before re-enter to container and feeding process again or the powder delivery system by peristaltic pump which provide the continuously feeding process without manual feeding. In addition, new powder center provide the space available for control unit installation that it combine the feeding section and control section into the same area in order to save working space

In this section, there have presentation of each powder center type and related accessories.

Powder Center with EPG S2 Control Unit

Equipment under Preparation and Feeding System

(Please click at "more details" for further information)

IPS Master Powder Coating Center

A new dimension of system availability, productivity, and user-friendliness with unique technology.

 

This is the newest powder center type of WAGNER. It is not only the preparation and feeding system. It includes the controlling system in this unit.

Powder Management Center WAGNER PXE

The WAGNER PXE powder center fulfills all requirements for the powder supply of an automatic coating system. The PXE comes either as a standard version or as a maximized powder center version which includes an integrated vibrating and fluidizing system to feed directly from powder box.

Powder Management Center WAGNER PXM

The WAGNER PXM powder centers are individually configurable for highly divers applications. They form the core of an automatic powder coating system. Through their flexiblity the WAGNER PXM powder centers fulfill very different requirements and tasks for excellent coating result.

Powder Management Center WAGNER PXS

The WAGNER PXS powder centers are the benchmark for top coating quality with high performance components efficiently integrated into a floor space-saving footprint. The PXS comes as either a stand-alone powder center for retrofits or as an integral control system for all system components including application equipment, moving devices, booth and powder dust collector.

WAGNER Prima Center Stand Alone

The Prima Center stand-alone can accommodate up to 12 powder injectors. It is designed for the powder feed into the paint change system and permits a simple paint change through partially automated cleaning procedures.

Basic Powder Center

The basis powder center is primarily designed for the powder feeding in single-paint systems. It is available as a modular system with various stages of expansion. The basic configuration consists of a fluid tank with suction pipes as required for the number of guns to be suppled. Depending on the particular task, the system can be extended by adding the level sensor, vibration table and sieve equipment modules.

Accessories for preparation and feeding section

All related accessories of preparation and feeding powder system such as powder injector, sieve machine, container and etc.

Request

Quotation and Order

Back to

Automatic Powder Coating System

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ