ไทย  

PRESSURE TANK for Air Spray Gun

Pressure Tank for Mass Production Factory

 

If the production volume have a mass quantity and use only one color through out the production line and also no need to take time for change color, we suggest to use high quality pressure tank from Walther Pilot which suitable for these kind of spray work. The advantage is enable to use large quantity material paint more than diagram low pressure pump. Free of pulsation to support deliver precisely material paint. Performing continuous spray work longer. It comply to use since low viscosity material to abrasive materials. Compatible both Fine spray and HVLP spray.

Operate with Air Spray Gun

You may see more details of using with air spray gun.

WALTZER PILOT Pressure Tank 20L LDG20

Included Items of Pressure tank

 

 • Pressure Tank

 • Cover with ascending pipe

 • Material outlet ball valve

 • Compressed air inlet valve

 • Compressed air inlet fitting

 • Pressure gauge

 • Safety Valve

WALTZER PILOT Pressure Tank 60L MDG60

Included Items of Pressure tank

 

 • Pressure Tank

 • Compressed air inlet fitting

 • Safety Valve

 • Cover with standard filter cap

 • Ascending Pipe

 • Material Outlet ball valve

 • Conformity Certificate GM2000W

Application

Example Applications

 

    •    Metal protection and finishing

    •    Wood finishing

    •    Plastic finishing

    •    Aerospace industry

    •    Automotive components

    •    Motorcycle parts

    •    Agriculture Equipment

Example of Typical Material

    •    Solvent - and water based material

    •    1K and 2K paint

    •    Primer and Top coat

    •    Low- /medium- / high solid material

    •    Paints and release agent

    •    PU and Epoxy material

    •    Metallic paint

Compatible Air Spray gun with Pressure tank

Manual Gun
Automatic Gun
GM5000 EA

GA5000EA

Back to

Liquid Feeding Unit

Request

Quotation and Order

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ