top of page

PROTEC 72-200
(สำหรับงานพ่นสีไร้อากาศเท่านั้น)

ENGLISH  

95-150.png
72-200 Pic.png
ตัวอย่างการใช้งานกับปั๊ม 72-200

วัสดุของชิ้นส่วนที่สัมผัสกับสี

  • เหล็กสแตนเลส

  • โครเมี่ยมแข็ง

  • ทังค์สเตน คาร์ไบด์

  • พอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีนหรือเทฟลอน (PTFE)

  • โพลีเอทิลีน (PE)

อุปกรณ์ที่มากับตัวปั๊ม

  • ตัวปรับแรงดันอากาศ

  • สายดิน

PROTEC 72-200 แบบตัวปั๊มอย่างเดียว

ข้อมูลทางเทคนิค 72-200

72-200 Tech THA.png

ขนาดมิติของปั๊มพ่นสี 72-200

Large Piston Pump Dimension (92-500 - 72-200).png
Wall Mount (92-500 - 72-200).png
72-200 DIM THA.png

กราฟแสดงอัตราการจ่ายสีของ 72-200

72-200 Flow Rate THA.png

ติดต่อ

ขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อ

กลับไปที่

หน้าปั๊มจ่ายสีแบบลูกสูบ

bottom of page