ไทย 

Thailand.png

PXE Powder Center

Low Investment Costs

 • The PXE contains an integrated cabinet for a complete coating solution with all electrical components included

The WAGNER PXE powder center fulfills all requirements for the powder supply of an automatic coating system. The PXE comes either as a standard version or as a maximized powder center version which includes an integrated vibrating and fluidizing system to feed directly from powder box.

 

 • The 7” all-in-one color touch display allows the whole system to be operated from one central control unit

 • Powder supply directly from the powder box or WAGNER stainless steel fluidized hopper 100L, depending on customer requirements

 • Powder supply of up to 22 guns from WAGNER fluidized hopper or up to 20 guns directly from the box

Small Footprint

 • The most compact powder center on the market. Fits into almost any installation with a footprint of only 1.24 m2

No additional Space Requirements

 • Includes rack for up to 11 EPG S2 modules/22 guns

Plug and Coat Solution

 • Internal control components for application and movers are installed and pre-wired for faster installation

PXE Powder Center

Choice of Powder Collection

 • Depending on customer requirements the PXE can be connected directly to the final filter or equipped with it’s own filter module

The WAGNER PXE powder application system provides complete management and control of all powder equipment components from one central location: powder feeding, moving devices, application process, spray booth and powder recovery.

Easy Operation

 • Optimum arrangement of all WAGNER components​

Top quality coating results

 • Powder Supply

 • Direct Feeding from the powder box

 • Suction tube scrubbers for faster color changes

 • Optimal powder preparation through integrated fluidization and vibration

 • Powder center is kept clean due to the special box cover

Excellent and consistent coating results with All-in-one Touchscreen Display:

 • Easy and intuitive system control via 7” touchscreen display

 • Intuitive structure of the user interface allows fast system setup even by inexperienced users

 • Simple management of application moving devices and the rest of the system

 • Reproducible coating results due to the integrated recipe control

Technical Data of WAGNER PXE Powder Center

Link of Technical Data for related accessories with PXE

EPG S2 Control Unit

Powder Application Controlling System

Request

Quotation and Order

Back to

Preparation and Feeding

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ