top of page

ENGLISH  

PXS Powder Center

ตู้บริหารจัดการสีฝุ่น PXS

csm_PXS_Rechts_03_d8166cb7a6.jpg

ตู้ WAGNER PXS เป็นอุปกรณ์ที่กำหนดมาตรฐานงานพ่นสีฝุ่นที่มีคุณภาพสูงสุดด้วยส่วนประกอบของตู้ที่มีประสิทธิภาพสูงและการออกแบบตัวตู้ที่ประหยัดพื้นที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ตัว PXS เป็นตู้ที่แยกจากระบบทั่วไปเพื่อนำไปติดตั้งในระบบเพิ่มเติมและเป็นระบบควบคุมที่สำคัญของทั้งระบบที่ประกอบไปด้วยระบบพ่นสี ระบบการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ ระบบดูแลห้องพ่นสีและการเก็ษเศษสีฝุ่น

 • ระบบปฏิบัติการที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน

 • ทุกอย่างควบคุมที่ตู้เดียว

 • จอสัมผัสแบบสีที่ใช้งานง่ายด้วยตัวไอคอนสำหรับการใช้งานและการลงโปรแกรมได้สะดวกสบาย

 • มีการตั้งค่าอัตโนมัติที่ได้ค่าที่เหมาะสมที่สุดซึ่งเป็นการกำหนดมาตรฐานใหม่ของการเปลี่ยนสีซึ่งมีผลทำให้ใช้สีฝุ่นน้อยลง

 • ออกแบบให้ใช้งานได้ทั้งงานที่ใช้สีเดียวและใช้หลายสี

ตู้บริหารจัดการสีฝุ่น PXS

PXS Powder Center

คุณสมบัติของของตู้ PXS

PXS 2.png
PXS 1.png

จ่ายสีฝุ่นได้แม่นยำและนำส่วนที้เหลือกลับมาใช้ใหม่ได้

 • ตู้ควบคุมสีฝุ่น EPG S2 ให้ความแม่นยำด้วยเทคโนโลยี AFC Closed Loop (ลูปควบคุมแรงอัดลม)

ให้ค่าการจ่ายสีฝุ่นที่เหมาะสมกับงานพ่นสีมากที่สุด

 • ให้ขั้นตอนการจ่ายสีฝุ่นสั้นลง

 • ตัวบรรจุสีฝุ่นเป็นระบบอัตโนมัติทั้งในส่วนทำสีไหลและตัวสั่นสะเทือนที่บรรจุสีฝุ่นให้ฟุ้งกระจาย

 • ตัวบรรจุสีฝุ่นเป็นแบบครอบฝา

 • ให้ค่าแรงดันลมเป็นลบภายในถังเก็บเพื่อให้สีฝุ่นถูกบรรจุในช่วงที่ทำงานปกติช่วงดูแลรักษาตัวดูดสีฝุ่นและตัวร่อนสกัดสีฝุ่นและจะเพิ่มขึ้นอัตโนมัติระหว่างรอบการเปลี่ยนสี

ข้อมูลการใช้สีฝุ่นจะถูกบันทึกและทำเป็นรายงาน

 • สามารถโหลดตารางข้อมูลได้

 • มีช่อง USB และสายเสียบเอเทอร์เนตสำหรับการดาวน์โหลดข้อมูล

ใช้งานง่ายและสามารถเปลี่ยนสีที่ซ้ำได้

 • ด้วยการทำงานบนหน้าจอพร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

ให้ผลการพ่นสีที่ดีที่สุด

 • หน้าจอแสดงผลอุลตร้าโซนิคที่เหมาะสมที่สุดด้วยเทคโนโลยีการร่อนสีฝุ่น (Cool Sieve)

อุปกรณ์คุณภาพสูงที่ใช้งานได้นานและดูแลรักษาง่าย

 • ตัวดูดสีฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงที่สวมใส่ได้รวดเร็วเพื่อให้เปลี่ยนหัวจุกดูดสี (Injector Nozzle) ได้น้อยกว่า 5 วินาที

 • การทำแผนดูแลรักษาช่วยให้มั่นใจว่าจะพ่นสีฝุ่นที่ได้ผลลัพท์ท่ีซ้ำกันอย่างต่อเนื่องได้

ข้อมูลทางเทคนิคของ PXS Powder Center

PXS Spec Thai.png

ลิ้งค์สำหรับข้อมูลทางเทคนิคอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับ PXS

PIC_EQU_EPGS2-Modul-left.jpg

ตู้ควบคุมการทำงาน EPG S2

PIC_EQU_ProfiTechM - 005.jpg

ระบบควบคุมการทำงานของระบบพ่นสีฝุ่น

รายละเอียด

ติดต่อขอราคาและสั่งซื้อ

กลับไปที่หน้า

ระบบเตรียมและจ่ายสีฝุ่น

bottom of page