ไทย 

High-Speed Rotary Bell Atomiser

Another story of Electrostatic Gun

 

This is an evolution of the paint spray work to be more perfect than the ordinary spraying that usually gives the curtain an ellipse, but for a rotary spray gun, the spray pattern will come out in a circle shape. It covers more space of spraying area and also has high speed spraying and reduce material and duration of work.

 

When combined with electrostatic technology, it combines the advantages of material cost-saving and high speed spraying to help ensure quality and efficiency in operation.

 

The operating of Rotary atomizer

Rotary atomizer consist of 2 are following below;

1. Air pressure and high-speed rotation make the spray pattern more effective and cover the surface on workpiece than other type ofspray guns. For details on spray painting, see the link below.

2. Rotary bell atomizer can create the high voltage as like as other type of electrostatic gun in order to build electric filed the as the road between electrostatic spray gun and work piece. Electric field will be exist from a charged object to an oppositely charged object and a grounded object. That’s why work pieces are required to attach with ground. You may see more details of electrostatic in below link;

Example of wrap around effect by rotary bell atomizer

1. Paint Particle

2. Rotational Force at distributor

3. Workpiece with ground

Select the type of rotary bell atomizer gun

EVOBELL 3500

 

The high speed rotary atomizer Evobell 3500 crate a new standard of every spray gun type which focus on surface coating quality, material saving, consistent spray quality and simply service maintenance. 

TOP FINISH ROBOT BELL

 

Top Finish Robot Bell is the electrostatic spray gun for both water-based and solvent-based paints. Providing the best spraying performance for both small size and large size. It is versatile to apply with many type of industry.

Back to Automatic

Liquid Applying

Request

Quotation and Order

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ