top of page

ENGLISH  

High-Speed Rotary Bell Atomiser

ปืนพ่นสีอัตโนมัติแบบหัวพ่นหมุนรอบ

อีกบทหนึ่งของปืนไฟฟ้าสถิต

 

นี่คือการยกระดับงานพ่นสีให้มีความสมบูรณ์แบบมากกว่าการพ่นสีแบบปกติที่มักจะให้ม่านสีออกมาแบบวงรีแต่สำหรับปืนพ่นแบบหัวหมุนรอบจะให้ม่านสีออกมาเป็นลักษณะวงกลม ครอบคลุมพื้นที่การพ่นได้มากกว่าและมีความเร็วในการพ่นมากกว่าจนช่วยประหยัดและลดระยะเวลาการพ่นแบบปกติได้

 

เมื่อผนวกกับพลังไฟฟ้าสถิตแล้วมันเป็นการรวมข้อดีของการประหยัดสีและความเร็วรอบจัดในการพ่นที่ช่วยให้ได้คุณภาพและประหยัดสีและเวลาในการทำงาน

ROM ขอเสนอปืนพ่นแบบหัวหมุนรอบ 2 รุ่นคือรุ่น Evobell และรุ่น Top Finish ที่มาในรูปแบบแขนกลรอบทิศ

การทำงานของปืนพ่นสีแบบหัวหมุนรอบ

การพ่นสีด้วยหัวหมุนรอบประกอบไปด้วย 2 ส่วนประกอบไปด้วยดังนี้

1. แรงอัดอากาศและแรงหมุนรอบความเร็วสูงสร้างม่านสีเป็นทรงกลมให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผิวชิ้นงานได้มากกว่าปืนพ่นสีแบบอื่น สำหรับรายละเอียดการพ่นสีด้วยหัวหมุนรอบสามารถดูได้ในลิ้งค์ด้านล่าง

2. ไฟฟ้าสถิตที่ช่วยสีเข้าหาชิ้นงานเองโดยอัตโนมัติ ปืนจะปล่อยแรงดันไฟฟ้าแรงสูง สีที่ฟุ้งกระจายจากหัวที่หมุนรอบด้วยความเร็วสูงจะถูกพลังงานจลน์ (พลังงานที่มีตัวแปรจากความเร็วของวัตถุ)และพังไฟฟ้าสถิตดูดอนุภาคสีเข้าหาชิ้นงานที่ลงสายดินแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของพลังไฟฟ้าสถิตกับการพ่นสีสามารถดูได้ในลิ้งค์ด้านหลัง

ภาพตัวอย่างการเคลือบรอบด้วยปืนพ่นสีหัวหมุนรอบ

1. อนุภาคสี

2. หัวหมุนรอบความเร็วสูง

3. ชิ้นงานที่ลงสายดินแล้ว

เลือกรูปแบบของปืนพ่นสีแบบหัวหมุนรอบ

EVOBELL 3500

 

ปืนพ่นแบบหัวหมุนรอบความเร็วสูงรุ่น Evobell 3500 สร้างมาตรฐานใหม่ในการพ่นสีทุกประเภททั้งงานพ่นที่เน้นคุณภาพ การพ่นที่ประหยัด คุณภาพที่สม่ำเสมอและการดูแลรักษาที่ง่ายดาย

TOP FINISH ROBOT BELL

 

Top Finish Robot Bell ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตแบบหัวหมุนรอบที่ใช้ได้ทั้งสีน้ำและสีน้ำมัน ให้ประสิทธิภาพการพ่นที่สูงไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานเล็กและชิ้นงานใหญ่ ครอบคลุมอุตสหกรรมหลายประเภท

กลับไปที่หน้า

ปืนพ่นสีน้ำและสีน้ำมันอัตโนมัติ

ติดต่อ

ขอราคาและสั่งซื้อ

bottom of page