top of page
Back Ground of Selleys.jpeg

ENGLISH

การใช้งานเบื้องต้นของ Selleys S21

ตอกย้ำให้เห็นการใช้งานที่สะดวก เข้าใจง่าย

สิ่งต้องเตรียมก่อนการใช้งาน

เครื่องพ่นสี Selleys S21 เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ารองรับแรงดันไฟฟ้า 220V ซึ่งเป็นมาตรฐานไฟฟ้าทั่วไปในพื้นที่ประเทศไทย ขอเพียงแค่หาปลั๊กไฟที่มีอยู่ทั่วไปได้และเสียบเข้าไปก็พร้อมใช้งานได้เลย

สำหรับสีที่นำมาใช้งานเป็นสีสำหรับทาบ้านทั่วไปเลยเช่นสีอะคริลิค สีพลาสติก สีสูตรน้ำหรือสีเคลือบเหล็กกันสนิมทั้งนี้ตัวสีที่นำมาใช้งานต้องมีระดับความหนืดไม่เกิน 20,000 mPas ซึ่งไม่เกินขนาดหัวพ่น 0.021 นิ้ว โดยไม่ว่าสีที่นำมาใช้จะผ่านกระบวนการผสมและนำมาใช้ได้เลยต้องมีความหนืดในระดับนี้เท่านั้น

ขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้นของ Selleys S21

ขั้นตอนที่ 1

เปิดสวิทที่ปุ่มสีแดงบนตัวเครื่องเพื่อเริ่มการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 2

2 - Prime Spray Valve at _Circulate_ Position.png

ปรับวาล์วปล่อยสีให้อยู่ในตำแหน่งหมุนเวียนสีเพื่อหมุนเวียนเคมีหรือสีให้ไหลย้อนกลับ (ตามภาพด้านล่าง)

ขั้นตอนที่ 3

3 - The paint flow out from return hose.png

สีจะไหลมาที่ท่อสีไหลย้อนกลับ

ขั้นตอนที่ 4

4 - Decrease the pressure to 0 bar before switching the prime spray valve.png

ก่อนที่จะเปลี่ยนวาล์วปล่อยสีไปยังตำแหน่งพ่นสี ให้ลดแรงดันให้เหลือ 0 บาร์ก่อน

ขั้นตอนที่ 5

5 - Switch the prime spray valve to _spray_ position.png

เมื่อแรงดันเหลือ 0 บาร์เรียบร้อยแล้วให้ปรับตำแหน่งวาล์วปล่อยสีมาที่ตำแหน่ง "พ่นสี" ได้ตามภาพประกอบด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 6

7 - Increase the pressure slowly to 160 bar.png

เพิ่มแรงดันอย่างช้า ๆ โดยให้เพิ่มขึ้นถึงระดับที่ 160 บาร์เป็นแรงดันสำหรับใช้งานพ่นสี

ขั้นตอนที่ 7

9 - Start to test spray.png

เมื่อแรงดันขึ้นมาที่ระดับ 160 บาร์แล้วสามารถทดสอบการพ่นสีหรือนำไปใช้พ่นสีในงานจริงได้เลย

ขั้นตอนที่ 8

10 - Decrease the pressure to be 0 bar and switch off.png

หลังจากทดสอบการพ่นสีหรือใช้งานเสร็จและต้องการจะหยุดการใช้งาน ให้ลดแรงดันลงให้เหลือ 0 บาร์อย่างช้า ๆ

ขั้นตอนที่ 9

End - Ensure that the pressure must be 0 bar before switch off.png

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าแรงดันได้ลดลงมาเหลือ 0 บาร์จริง ๆ แล้วถึงจะปิดสวิทซ์เครื่องได้

กลับสู่ Selleys S21

bottom of page