ไทย 

List of Standard accessories and wear part

Thailand.png

1. Accessories of Powder Feeding Section

Powder Hose D11

 

Standard powder hose from WAGNER with an inside diameter at 11 mm. The ground cable must be attached within powder hose (black line) to prevent the static caused by friction within the powder hose so the static will be moved into the ground system.

Powder Hose D11

Trolley with fluid plate

 

Trolley with fluid bed plate will be vibrated always during operating which shake powder material to be quickly sucked by suction pipe.

Fluid Bed on Trolley of AF Version

Powder Container 60 Liter

 

For customer who needs to use with 60 liters, it will be set together with trolley for container only with economic price bust customer can buy separately.

Powder Container 60 Liter

2. Accessories and Common Spare Part

Quick release coupling

Quick-release coupling

 

Hose connector is linking between powder hose and powder spray gun which guarantee the optimal powder output. Currently, the regular powder hose is D11 so the quick release coupling must be code "2322761" which is available for powder hose with diameter D10 - D12.

Nozzle Extension

 

Too short spraying range is no problem. Nozzle extension have various length for each suitable work with size 150 mm 300 mm and 500 mm respectively.

Nozzle Extension

Corona Star

Corona Star

 

 

Orange peel issue has occurred when the head spray gun is positioned to close workpiece. The powder surface is too thick and the surface layer around workpiece is not the same thickness. This problem can be solved with corona star which partition distant between head spray gun and workpiece in order to have optimal distant.

Outer Nut for X1

Outer Nut for X1

 

This spare parts that have the opportunity to break from being dropped or accidentally flick the workpiece by spray gun head then get the mark on the surface. Due this outer nut is similar to the PEA-C4 model, so it must be replaced with code 2320464 for PEM-X1 only to be worn.

Protective Wedge X1

 

The wedge will be installed within the electrode holder. It is used to be a bypass of powder flow and protect the electrode holder to prevent damage from the fraction with powder flow. This is the wear part which is depreciated from normal operating.

Protective Wedge X1

Wedge Tool X1

 

This is equipment which is available to remove or insert wedge only. It will be packed together with a new powder manual set. However, if it is lost, it may be purchased separately later. Importantly, it is available for PEM-X1 only.

Wedge tool for X1

3. Spare Part for Flat Nozzle

Electrode holder for Flat Nozzle X1

 

The majority wear part. The powder will be wasted or not it depends on this wear part. If it is fully depreciated and unable to use, it will not release electric charge to powder so it will because that powder will not be attached and coat workpiece automatically. The electrode holder must be matched with the type of nozzle.

Electrode Holder for Flat Nozzle X1

Flat Nozzle for X1

 

When the workpiece is complex, for example, deep, niche, groove, corner. Flat nozzle support to make spray pattern similar to fan and the spray pattern cloud will attach workpiece easily.

Flat Nozzle for X1

4. Spare Part for Round Nozzle

Electrode Holder for Round Nozzle X1

The majority wear part. The powder will be wasted or not it depends on this wear part. If it is fully depreciated and unable to use, it will not release electric charge to powder so it will because that powder will not be attached and coat workpiece automatically. The electrode holder must be matched with the type of nozzle.

Electrode Holder for Round Nozzle X1

Deflector Cone Sleeve X1

 

 

Deflector cone includes 3 sizes from biggest to the smallest following by D34 (34 mm) D25 (25 mm) and D18 (18 mm) respectively. It must be selected with depending on workpiece condition.

Deflector Cone for X1

Set of round nozzle for X1

 

 

For sprayer who are willing to use round nozzle in the first time. We suggest buying a round nozzle in the set because it is included electrode holder, 3 deflector cone (every size) and deflector cone sleeve.

Set of Round Nozzle for X1

5. Spare Part for Powder Injector

Injector Nozzle

Injector Nozzle

 

This is the most quickly depreciated item from normal use. It is installed within powder injector so it will be a bypass of powder flow to a spray gun. We suggest that this part should be bought as a reserved item.

Back to

Accessories and Part for Manual Powder Set

Request

Quotation and Order

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ