ไทย

SUPER FINISH SERIES

The Diaphragm Airless Spray Pack

For General Building Coating Project

Diaphragm Spray Pack for Building Coating

The airless spray pack in diaphragm type which make feeding material to be more precisely that it maintain the quality of work throughout the project and also work in low pressure level at 25 - 40 Bar. This is 1 of advantage which is better than piston pump airless spray pack. Simply maintenance and long life use.

Super Finish is the airless spray pack. You can see more details of airless spray method in below link;

Different between spraying with diaphragm and pistion

 

 1. Simply moving and can deploy both vertical and horizontal stand following material container.

 2. Less consume material than pistion pump because the pressure are lower than pistion, material will be delivered constantly.

 3. Durable and robust more than pistion.

 4. Lower cost of maintenance

 5. Long Stroke Useful life is longer by Long Stroke Technology

 6. Simply cleaning rather than pistion.

Application of SUPER FINISH

Working Area

 • Wall

 • Roof

 • Ceiling

 • Ground

 • Window

 • Building Structure

 • Furniture

 • Large size vehicle

 • Large Container

A = Acceptable

Guideline to select diaphragm unit

 

ROM distribute 2 types of diaphragm unit which are HERO 23 and Super Finish 31. Both units have a different specification and follow different requirement are as below;

 

 

1. HERO 23 is the most efficient airless spray pack unit for architectural coating as ROM distribute in Thailand by comparing between price and performance which is the middle size level and long life unit following the WAGNER standard. Therefore contractor who need airless spray pack for small size to middle size and need to purchase a low budget unit. This is the optimal solution because the price value is lower than 45,000 Baht but this set includes VXG airless spray gun, airless paint hose 15M and diaphragm unit with a wheel for movement. Ready to use.

 

 

2. SUPER FINISH 31 is a large size spray pack unit and available to use with high viscosity material such as flame retardant coating, ceramic coating, and UV protection coating on the roof. For the contractors who need to use it through work, large area and include Vector Grip airless spray gun, material hose 15M which is larger than hose in hero 23 for high viscosity material.

HERO 23

Critical turning point of airless spray pack

The meaning of “economic and efficiency”

 

The contractors who find the spray pack following below requirement;

 

 • Price is economical which is sold at the low-budget price but this price includes airless spray gun, airless hose, and trolley in equipment.

 • But provide performance which is higher than the cost paid

 • Simply use and has a few procedures to use

 • Easy maintenance and low maintenance cost

 • Even the equipment is sold with cheap price but if it needs to be repaired, there have a service provider with expert level.

 

All above requirement is included in WAGNER Super Finish Hero 23. Technology from WAGNER Germany but it is economical when compare with performance.

HERO 23

Feature of Hero 23

 

Hero 23 does not have an advantage in low-cost price only but with a special feature on below will optimize this unit to be top spray application following as below;

 • Optimize value for money which is the ideal for all user who mostly spray-coat small to the mid-sized surface. Hero 23 has an extremely low total cost of ownership as all components are high quality and guarantee a long service life.

 • Reliable with a low after-sales cost: Hero 23 is the maintenance fee. The valve can be changed easily and directly on the construction site making hero 23 a very reliable partner.

 • Innovative, low-pressure airless technology: up to 55% less overspray. HEA stands for high efficiency airless and allows to reduce the pressure of the spray device and to work low-pressure range between 80 - 140 bar.

 • Compact and robust which is perfect mobility thanks to compact dimensions. The sturdy design makes hero 23 ideal for demanding construction site.

 • Flexible by process very small volumes from hopper or work directly from the original container with a flexible suction system.

 • Can apply with various material. For example, water-based, solvent-based, lacquers, two-component coating, emulsion, and latex. Diaphragm pumps do not cause shear forces, ensuring high-quality applications.

Structure of HERO 23

Trolley Hand for movement

Handle which make more comfortable for movement

VXG Airless Spray Pack

 

Airless spray is included in HERO 23 spray pack set. Lightweight and long life.

Convenience

 

The foldable frame allows convenient building site transport and saving storage area.

Suction Tube

For direct suction from the container. Trouble free and include with intake filter and return hose.

Pressure Regulator Valve

Can adjust 0 - 250 Bar

HEA Pressure Gague

Allows monitoring of the spray device pressure. HEA nozzles allow work in the low-pressure range between 80 - 140 Bar that is marked with green on the pressure gauge.

Valve Return

 

Adjust the direction of the material. Normal direction for spraying process and return direction for cleaning internal equipment with solvent or cleaning agent.

The large variety of materials with QLS long-stroke technology

Made possible by optimized hydraulics and special long-stroke technology.

Technical Data of HERO 23

Super Finish 31

SUPER FINISH 31

Heavyweight diaphragm airless spray pack

 

Highest performance for heavyweight work

 

For the contractor who has a non-limit project size. Especially, perform spray working with large commercial size, community hall and apply with special material such as flame retardant coating, UV protection, and high viscosity paint.

 

With the largest QLS hydraulic of super finish series for large size project, high performance and robust but low maintenance fee. 

Accessories with spray pack

 

As it has been made for robust work, the material hose 15M which include together with Vector group and SF31 unit will be larger than HERO 23 in order to use with high viscosity and special paint. A wheel is installed in a trolley for support movement.

Structure of SUPER FINISH 31

Integrated Toolbox

 

Convenient for handy tool storage

Including Practical 230V socket

 

Intended for connecting additional devices such as a tempspray.

Safety Advantage-Multifunction Switch

 

It is impossible to turn the unit on and off under pressure.

Shock-Absorbing Tires

 

For easy transportation on uneven ground, difficult construction sites and up and down steps.

High level of reliability

 

Ensures the inlet valve pushbutton: press it once with your thumb and the valve is free.

Direct Suction

 

From the container and trouble-fee working allows the special suction intake filter and its particularly fine mesh.

In a single action

 

The unit can be converted from working with a hopper to working with a rigid suction tube.

Airless Spray Gun

 

Standard Airless Spray gun with spray pack. Currently, vector pro series will be included in this pack.

Self-Cleaning in 7 minutes

 

Thanks to QuickClean, the suction tube with a gun connection. Pull off the gun, lock it and the SF31 Immediately starts to clean itself automatically.

Technical Data of Super Finish 31

Accessories with SUPER FINISH Spray Pack

VECTOR SERIES

VECTOR PRO Airless Spray Gun

 

 

If VXG airless spray gun is damaged and needs to find a new unit to replace VXG, you can buy Vector pro to replace this gun or you can buy for spare in your storage as the same quality. The Vector grip will be packed together with SF31 unit. Therefor Vector series can be applied to use with HEA nozzle series.

GM4000 AirCoat (Air assist Airless) Spray Gun

This spray gun combine 2 spray methods between air spray and airless spray. For workpiece which has requirement about quality of work and using with Super Finish. AirCoat GM4000AC provide the spray quality and quick painting in the same spray gun. However, it need to use with compressor to obtain air pressure to control airless spray flow. You may see more details in below link;

GM4000

Fieldwork Compressor C330/03

The optional item for contractor who need to use compressor in fieldwork. C330/03 is the compact compressor for fieldwork. Simply transport and low maintenance cost. You can use with AirCoat spray gun to feed air pressure and see more details in below link;

C330/03 Compressor

Product Demonstration

Video Credit:

 

Company: WAGNER Edilizia 

Territory: Italy

URL: https://www.wagner-group.com/it/edilizia/wagner-per-ledilizia/

Request

Quotation and Order

Back to

Architectural Coating

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2018 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ