top of page
speed-and-efficiency.jpg

ENGLISH

ข้อมูลทางเทคนิคของ Selleys S21

ข้อมูลแบบละเอียดและส่วนประกอบของเครื่อง

ข้อมูลของสีที่ใช้กับ S21 และประเภทงานสี

S__40067101.jpg

ผลงานเคลือบผิวจาก Selleys S21

ประเภทของสีที่เหมาะสมกับ Selleys S21

 

โดยสีที่ระบุรองรับการใช้งานกับเครื่อง S21 ต้องมีความหนืดไม่เกินหัวพ่น 0.021"

 • แลคเกอร์และสีที่ผ่านการเจือจาง

 • สีสูตรน้ำมันหรือสีที่มีส่วนผสมตัวทำละลาย

 • สีท่ีมีคุณสมบัติถูกเจือจางหรือละลายในน้ำได้ (สีสูตรน้ำ)

 • สีลาเท็กซ์ (สีน้ำยาง)

ขอบเขตของงานพ่นสีสำหรับเครื่อง Selleys S21

 

 • ที่อยู่อาศัยขนาดเล็กไปจนถึงระดับอพาร์ทเม้นท์ขนาดกลาง

 • อาคารพาณิชย์ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง

 • งานพ่นสีภายในและภายนอก

 • งานพ่นสีเฟอร์นิเจอร์แบบงานสั่งทำ

 • งานพ่นสีโครงสร้างเหล็กสำหรับสิ่งก่อสร้าง

 • งานไม้

 • ตู้คอนเทนเนอร์เหล็กขนาดใหญ่

ส่วนประกอบของเครื่องพ่นสี S21

ตำแหน่งของส่วนประกอบ Selleys S21

 

 1. ปืนพ่นสีไร้อากาศแรงดันสูง S-09

 2. สายสีไร้อากาศแรงดันสูงขนาด 6 มม. ยาว 15 ม. พร้อมข้อต่อ

 3. ท่อสีไหลย้อนกลับ

 4. ท่อดูดสี

 5. ขาตั้ง

 6. ถ้วยพักปลายท่อดูดสี

 7. สายไฟ

 8. วาล์วปล่อยสี: ดูรายละเอียดการเปิดวาล์ว 2 แบบที่ภาพด้านข้าง

 9. สวิทซ์เปิด/ปิดเครื่อง

 10. เกลียวปรับแรงดันสี

 11. ปุ่มดันน้ำมัน

 12. เกจ์วัดแรงดันแบบดิจิตัล

 13. จุดเติมน้ำมันไฮดรอลิค

 14. ตัวกรองท่อดูดสี

รูปแบบของวาล์วปล่อยสี (Relief Valve) ตำแหน่งที่ 8

ปรับวาล์วตำแหน่งหมุนเวียนสี (Prime)

สำหรับล้างภายในเครื่อง

Relief valve - Spraying.png

ปรับวาล์วตำแหน่งพ่นสี (Spray)

สำหรับพ่นสี

ข้อมูลทางเทคนิคของ Selleys S21

กลับสู่ Selleys S21

bottom of page