ไทย 

Technical Data of TITAN HELIX

TITAN Helix VR 2.3 Technical Data

Feature and Benefits of TITAN Helix

 • Integrated Electronic Proportioning: Proprietary system synchronizes both pumps to maintain a superior ratio accuracy.

 • SureFire Hose Heater: Heats the coating all the way from the block heater to the end of the hose. Additionally, the temperature can be adjusted at the gun where it matter most.

 • SureFire Block Heater: Maximizes surface surface area and dwell time for heater efficiency and maximizes the time in the heater. More time and surface area means more efficient heating.

 • Universal Siphon/Draw: Modular design allows for transfer pump or direct feed.

 • Universal Power Adapter: Plug into shore power, generator or hardwire into a system.

 • Lightweight and compact design: 30% lighter than most comparable equipment.

TITAN Helix Completed Set

Control Panel of TITAN Helix

The helix VR 2.3 provides unmatched accuracy and heating efficiency. The key features provide balanced pressure, less wasted material and direct heat from the system all the way to the gun. With a user-friendly design - allowing for simple operation and inexpensive maintenance - the VR 2.3 offers better results and increased ROI.

Smart Select Varaiable Ratio Controller

 • Dual pump system allows for dynamic rationing from 1:1 to 1:4 and any ratio in between.

 • Ratio is controlled by non-dosing technology.

 • Superior control can set hard to achieve component ratios to a fraction of whole.

First Electronically Controlled

Dual System Proportioner

 • Continual communication between pumps

 • Synchronizes ratio 64 times per motor revolution.

Control Panel Structure

1

4

2A

2B

3A

3B

5A

5B

6A

7A

8

7B

6B

Explanation of Button Position on Control Panel

1.    This panel regulates the temperature of the surefire block heater.

2A. Regulator of Material temperature heated hose for material A.

2B. Regulator of material temperature heated hose for material B.

3A. Controller for Pump A: When the component pumps are unlinked, this controls component Pump A.

3B. This panel must separate into 2 cases are following as below;

       - When 2 components pumps (A and B) are linked, this will be the master control of both component pump.

       - If 2 components pumps (A and B) are unlinked, this will be regulator for component pump B only.

4.    Emergency Stop. Pushing this button will instantly shut down the system. However, pressing this button will not depressurize the system. Must perform the pressure relief procedure.

5A. Pressure regulator for Material A.
5B. Pressure regulator for Material B.

6A. On/Off switch for component Pump A.

6B. On/Off switch for component Pump B.

7A. On/off switch for heated hose for material A.

7B. On/off switch for heated hose for material B.

8.    On/off switch for SureFire block heater.

Fluid Section

Fluid Section Position

Quad + Packing

 • Self-adjusting packings deliver the best performance every time you spray.

 • Packing isolate the piston from the atmosphere increasing life.

EasyOut Fluid Section

 • Change fluid section on-site in minutes and reduces downtime to keep you spraying.

Example of changing fluid section

Heater Section

SureFire Heater

SureFire Block Heater

Patented High efficiency aluminium mass heater

Wrap around design provides over 30 seconds of dwell time

 • Greater surface area to heat chemical

 • Longer dwell time versus competitive one pass design

 • Internal turbulence increases heat transfer

Heating rod completely isolated from the coating

 • No failure from chemical contact

 • No failure from exposure to air when run dry

 • Change power or repair without opening the system

 • Modular 4 block design

 • Heat with less power

 • Requires a smaller generator than competitors

SureFire Hose Heater

 • Actively controls temperature at the gun

 • Heating element in the hose provides direct heat: Adds heat all the way to the end of the hose

 • True chemical temperature measured at the gun

Heated Hose

Position of Block heater

Accessories Data

TITAN TT1 Transfer Pumps

 • 1:1 and 2:1

 • 55 gallon or 208 litre

 • Bung mount

 • Built to fit a 6' 7" trailer 

 • 1:1 Stainless Steel 0138762

 • 2:1 Stainless Steel 0138760

TITAN TT1

PU PMC AP2 Foam Spray Gun

 • Proven Reliability

 • Spray, blast and pour nozzles available

 • Flow Rate 4 - 15 litre/min and 4 - 18 kg

 • Lightweight and compact

 • Modular design for ease of maintenance

PMC AP2

Spray Gun

กลับสู่

TITAN HELIX

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2018 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ