English 

ข้อมูลทางเทคนิค TITAN HELIX

ข้อมูลทางเทคนิคของตัวเครื่อง TITAN Helix VR 2.3

คุณสมบัติของ TITAN Helix

 • ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้าอย่างเป็นสัดส่วน: ระบบไฟฟ้าจะเชื่อมการทำงานของปั๊มทั้ง 2 ตัวให้ทำงานได้ในค่าอัตราส่วนที่แม่นยำต่อเนื่อง

 • สายลำเลียงวัตถุดิบแบบถ่ายโอนความร้อน Surefire: ตัวเคมีที่ไหลเวียนภายในมีความร้อนสูงตลอดตั้งแต่บล็อคทำความร้อน (Block Heater) ไปจนถึงสุดสายส่งวัตถุดิบที่ทนความร้อนได้ นอกจากนี้อุณภูมิยังสามารถปรับได้ที่ปืนเพื่อให้ได้ค่าที่เหมาะสมที่สุด

 • ตัวทำความร้อน Surefire: ช่วยให้ตัวเคมีที่ไหลเวียนภายในปั๊มไฮดรอลิกได้ตลอดและไม่แข็งตัวและยังรักษาความร้อนได้ตลอดเวลาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ท่อดูดและจ่ายเคมีอเนกประสงค์: ออกแบบให้ใช้งานกับปั๊มลูกสูบถ่ายเทหรือจะนำไปดูดตรงจากถังเก็บวัตถุดิบ

 • อะแดฟเตอร์ไฟฟ้า: นำไปเสียบใช้กับตัวจ่ายไฟฟ้าได้หลายชนิด

 • น้ำหนักเบาและรูปร่างกะทัดรัด: น้ำหนักเบากว่าเครื่องพ่นโฟมแบบอื่น ๆ ถึง 30%

ชุดพ่นโฟม TITAN Helix ครบชุด

แผงควบคุมเครื่อง TITAN Helix

Helix VR 2.3 มาพร้อมกับแผงควบคุมที่ช่วยให้ปั๊มไฮดรอลิกไฟฟ้าที่ทำงานแยกกันให้มีประสิทธิภาพและช่วยปรับค่าต่าง ๆ เช่นแรงดัน อุณภูมิ ปริมาณการพ่นได้แม่นยำเพื่อช่วยลดการสิ้นเปลืองวัตถุดิบเกินความจำเป็น ออกแบบเป็นมิตรกับผู้ใช้งานดังนั้นใช้งานได้ไม่ยาก เข้าใจในเวลาไม่นานและมีค่าใช้จ่ายดูแลรักษาที่ไม่แพง ด้วยการควบคุมที่มีประสิทธิภาพแบบนี้ Helix VR 2.3 ช่วยการันตรีการสร้างกำไรให้กับผู้ใช้

ระบบเลือกควบคุมตัวแปรอัตราส่วนแบบอัจฉริยะ

(Smart Select Varaiable Ratio Controller)

 • ระบบปั๊มคู่สามารถปรับอัตราส่วน (Ratio) ได้หลายรูปแบบระหว่าง 1:1 ไปจนถึง 1:4 

 • อัตราส่วน (Ratio) ถูกควบคุมโดยเทคโนโลยี Non-Dosing

 • การควบคุมที่เหนือชั้นกว่าโดยสามารถกำหนดค่ายากเพื่อให้ได้อัตราส่วนประกอบที่ออกมาเป็นบางส่วนจากทั้งหมด

การควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรกสำหรับเครื่องพ่นโฟม

ระบบสัดส่วนคู่

 • สื่อสารข้อมูลระหว่างปั๊มได้ต่อเนื่องระหว่างใช้งาน

 • ประสานอัตราส่วนได้ถึง 64 ครั้งต่อการหมุนของมอเตอร์ 1 รอบ

แผนผังในส่วนของแผงควบคุม

1

4

2A

2B

3A

3B

5A

5B

6A

7A

8

7B

6B

คำอธิบายตำแหน่งต่าง ๆ บนแผงควบคุม

1.    แผงควบคุมอุณภูมิของตัวทำความร้อน Surefire Blockheater

2A. ตัววัดค่าและควบคุมอุณภูมิสายความร้อนของวัตถุดิบ A

2B. ตัววัดค่าและควบคุมอุณภูมิสายความร้อนของวัตถุดิบ B

3A. ตัวควบคุมอิสระเฉพาะส่วนของปั๊มจ่ายวัตถุดิบ A (กรณีปั๊มทั้ง 2 ตัวไม่ได้เชื่อมการทำงานเข้าระบบด้วยกัน)

3B. ส่วนนี้ต้องแยกเป็น 2 กรณีดังนี้

       - หากปั๊มทั้ง 2 ตัวได้เชื่อมการทำงานเข้าระบบด้วยกัน ส่วนนี้คือตัวควบคุมหลักทั้ง 2 ปั๊ม (Master Control) ให้ทำงานพร้อมกัน

       - หากปั๊มทั้ง 2 ตัวไม่ได้เชื่อมการทำงานเข้าระบบด้วยกัน ส่วนนี้จะควบคุมเฉพาะปั๊มจ่ายวัตถุดิบ B เท่านั้น

4.    ปุ่มหยุดฉุกเฉินหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน อย่างไรก็ตามการหยุดเครื่องกะทันหันทำให้ยังมีแรงดันค้างอยู่ในเครื่องดังนั้นต้องปล่อยแรงดันตามขั้นตอนหลังจากหยุดเครื่องฉุกเฉิน

5A. ตัวปรับแรงดันของปั๊มจ่ายวัตถุดิบ A
5B. ตัวปรับแรงดันของปั๊มจ่ายวัตถุดิบ B

6A. ปุ่มเปิด/ปิดการทำงานของปั๊มจ่ายวัตถุดิบ A

6B. ปุ่มเปิด/ปิดการทำงานของปั๊มจ่ายวัตถุดิบ B

7A. ปุ่มเปิด/ปิดการทำงานสายความร้อนสำหรับปั๊มจ่ายวัตถุดิบ A

7B. ปุ่มเปิด/ปิดการทำงานสายความร้อนสำหรับปั๊มจ่ายวัตถุดิบ B

8.    ปุ่มเปิด/ปิดการทำงานตัวทำความร้อน (Block Heater Surefire)

ส่วนของท่อดูดวัตถุดิบ

บริเวณท่อดูดวัตถุดิบเข้าเครื่อง

แหวนลูกสูบ (Quad + Packing)

 • แหวนลูกสูบแบบปรับตัวมันเองช่วยให้พ่นโฟมออกมาได้เต็มประสิทธิภาพทุกครั้งที่ใช้งาน

 • แหวนลูกสูบจะติดแยกกับตัวลูกสูบเพื่อให้ใช้ได้นานขึ้น

ถอดล้างส่วนลำเลียงเคมีได้สะดวก (EasyOut Fluid Section)

 • สามารถถอดประกอบได้ที่หน้างานภายในเวลาไม่กี่นาทีเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทำงานมากนัก

ตัวอย่างการถอดส่วนลำเลียงเคมี

ส่วนของอุปกรณ์ทำความร้อน

บล็อคทำความร้อน

(SureFire Heater)

บล็อคความร้อน (SureFire Block Heater)

ตัวทำความร้อนประสิทธิภาพที่ทำจากวัสดุอลูมิเนียม (จดสิทธิบัตรแล้ว)

ออกแบบให้มีลักษณะหุ้มตัวเคมีที่ช่วยให้อยู่ได้ถึง 30 วินาที

 • พื้นผิวภายในที่สัมผัสกับเคมีที่ร้อนระอุได้

 • ระยะเวลาที่เคมีถูกแช่อยู่ในตัวทำความร้อนนานกว่าเครื่องพ่นโฟมแบบอื่น ๆ ที่ออกแบบให้ตัวเคมีลำเลียงผ่านตัวทำความร้อน

 • ความแปรปรวนภายในช่วยเพิ่มการถ่ายโอนความร้อน

ท่อความร้อนถูกแยกออกจากตัวพ่นโฟมเป็นที่เรียบร้อย

 • เครื่องไม่พังจากการไปสัมผัสตัวเคมี

 • เครื่องไม่พังจากการไปสัมผัสกับลมในตอนที่เคมีเหลวมาหมุนเวียน

 • เปลี่ยนแทนหรือซ่อมแซมได้โดยไม่ต้องเปิดระบบ

 • ออกแบบให้แยกส่วนออกมาเป็น 4 บล็อค

 • ถ่ายเทความร้อนด้วยกำลังน้อย

 • ใช้ตัวจ่ายไฟฟ้าเล็กที่มีขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องยิงโฟมแบบอื่น

สายถ่ายโอนความร้อน (SureFire Hose Heater)

 • ควบคุมอุณภูมิที่ปืนพ่นโฟม

 • พลังความร้อนในสายถ่ายโอนความร้อนได้โดยตรง: เพิ่มความร้อนได้ทั้งสายตั้งแต่ต้นสายจนถึงปลายสาย

 • อุณภูมิของตัวเคมีจะถูกวัดค่าที่ปืนพ่นโฟม

สายความร้อน

(Heated Hose)

บริเวณที่ติดตั้งตัวบล็อคทำความร้อน

ส่วนของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ปั๊มถ่ายโอนเคมี TITAN TT1 (Transfer Pumps)

 • อัตรา 1:1 และ 2:1

 • 55 แกลลอน หรือ 208 ลิตร

 • ใช้ยึดกับตัวถังเก็บเคมีแบบอุดตรงรูถ่ายโอน

 • สร้างให้พอดีกับรถเทรลเลอร์ขนาด 6' 7"

 • แบบ 1:1 วัสดุสแตนเลส มีรหัสสั่งสินค้าหมายเลข 0138762

 • แบบ 2:1 วัสดุสแตนเลส มีรหัสสั่งสินค้าหมายเลข 0138762

TITAN TT1

ปืนพ่นโฟม PU PMC AP2 (Foam Spray Gun)

 • ประสิทธิภาพที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเชื่อใจได้

 • หัวพ่นครบชุดพร้อมใช้งาน

 • อัตราการพ่น 4 - 15 ลิตรต่อนาที และ 4 - 18 กก.

 • น้ำหนักเบาและรูปร่างกะทัดรัด

 • ออกแบบได้สัดส่วนเพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแลรักษา

ปืนพ่นโฟม PU

PMC AP2

กลับสู่

TITAN HELIX

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2018 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ