top of page

หัวพ่นสีสำหรับปืนพ่นสีไร้อากาศ TRADETIP 3

STANDARD AIRLESS NOZZLE TRADETIP 3

ENGLISH  

TradeTip_3_gelb.jpg

หัวพ่นมาตรฐานของปืนพ่นสีไร้อากาศ

ถึงแม้ว่าจะมีหัวพ่นรุ่นใหม่อย่าง HEA TIP มาแล้วแต่ไม่สามารถทดแทน TRADETIP 3 ได้ทั้งหมด ยิ่งกรณีที่ใช้พ่นสีหนืดสูงจำเป็นต้องใช้หัวพ่นชนิดนี้เพราะมีขนาดรองรับมากถึง 0.067" ซึ่งหัวพ่น HEA TIP ยังไม่สามารถใช้ได้ โดยหัวพ่นอันนี้จะใช้ได้ทั้งเครื่องพ่นสีขนาดใหญ่สำหรับงานก่อสร้างและใช้กับปั๊มลูกสูบนิวเมติกในโรงงานอุตสาหกรรม

10er Filtersets.jpg

การจับคู่ระหว่างหัวพ่นและไส้กรอง

หัวพ่นจะจับคู่กับไส้กรองปืนด้วยหมายเลขหัวพ่นที่จะแสดงขนาดและองศาการพ่นโดยจะไปคู่กับไส้กรองที่มีขนาดเหมาะสม

ไส้กรองปืนพ่นสีไร้อากาศ

ไส้กรองสำหรับปืนที่จะช่วยกรองตะกอนออกจากสีให้สะอาดก่อนส่งต่อไปยังที่หัวพ่นโดยมีแบ่งระดับความละเอียดเพื่อปรับเข้ากับความหนาแน่นของสีที่ใช้งานโดยมีดังนี้

10er Filtersets_rot.jpg

ไส้กรองสีแดง

ความละเอียด 180 เมซ

10er Filtersets_gelb.jpg

ไส้กรองสีเหลือง

ความละเอียด 100 เมซ

10er_Filtersets_weiß.jpg

ไส้กรองสีขาว

ความละเอียด 50 เมซ

10er_Filtersets_grün.jpg

ไส้กรองสีเขียว

ความละเอียด 30 เมซ

PIC_ACC_Cagefilter.jpg

ไส้กรองสำหรับปืนพ่นสีไร้อากาศ PROTEC GM1

ไส้กรองรุ่นพิเศษสำหรับปืน PROTEC GM1 โดยจะแบ่งเป็น 4 สีตามความละเอียดของตัวกรอง สีแดง 200 เมซ สีฟ้า 150 เมซ เหลือง 100 เมซ ขาว 50 เมซ และเขียว 30 เมซ

โครงสร้างของหัวพ่น TRADETIP 3

TradeTip_3_gelb.jpg
817.png

ตำแหน่งที่ 1 องศาการพ่น

ตำแหน่งที่จะบอกว่าหัวพ่นนี้กี่องศาเช่น 8 คือ 80 องศา

การอ่านเลขหัวพ่น

เลขหัวพ่น: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเช่นเลข 7 คือขนาด 0.007 นิ้ว

เลของศา:  ขนาดองศาการพ่น

ดังนั้นหากเลือกหมายเลขหัวพ่น 107 คือหัวพ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.007 นิ้ว และมีกางองศาพ่นที่ 10 องศา

ตำแหน่งที่ 2 ขนาดรูหัวพ่น

ขนาดรูหัวพ่นจะใช้หน่วย "นิ้ว" เป็นหลักเช่นเลขที่ 17 คือหัวพ่นขนาด 0.017 นิ้ว (หรือ 0.43 มม.)

ลูกศรกำหนดทิศทางการพ่น

นี่คือทิศทางที่สีพ่นออกมาโดยเวลาใส่ที่ปืนพ่นสีต้องหันลูกศรไปที่หัวปืนเพื่อให้สีออกมาเป็นม่านสีที่ถูกต้องยกเว้นกรณีแก้ปัญหาหัวตันให้ลูกศรหันมาที่ทิศตรงข้ามเพื่อพ่นสีที่อุดตันออก

ตารางหัวพ่น TRADETIP 3 (แยกระหว่างปืนพ่นสีทั่วไปกับปืน PROTEC GM1)

- โปรดคลิ๊กที่ "รายละเอียด" เพื่อดูไฟล์ตารางหัวพ่น

สำหรับปืนพ่นสีทั่วไป

อ้างอิงกับไส้กรองปืนแบบธรรมดาที่ใช้กับเครื่องพ่นสีดังนี้

  • Super Finish Hero 23

  • Super Finish 33 Plus

  • PS 3.39

  • HC 750

  • HC 950

2399198_SuperFinish23 Pro_soffit_2.jpg

สำหรับปืน PROTEC GM1

เนื่องจากตัวไส้กรองไม่เหมือนกับปืนทั่วไปเลยต้องทำตารางแยกออกมาจากตารางปกติ

PIC_APP_GM1 - 004.jpg

ลิ้งค์สำหรับข้อมูลเครื่องพ่นสีที่เกี่ยวข้องกับหัวพ่น TRADETIP 3

csm_2388301_PC_HP_30_both_landscape_filt

เครื่องพ่นสีไร้อากาศสำหรับงานสกิมโค้ท

ANW_HC750_Spachtel_Wand_Detail_1.jpg

เครื่องพ่นสีไร้อากาศแบบลูกสูบสำหรับสีหนืดสูงพิเศษ

2399198_SuperFinish23 Pro_ceiling.jpg

เครื่องพ่นสีไร้อากาศแบบปั๊มไดอะแฟรม

Accessories Head.png

เครื่องพ่นสีแบบลูกสูบสำหรับสีหนืดสูงพิเศษ

ลิ้งค์สำหรับข้อมูลปืนพ่นสีไร้อากาศที่เกี่ยวข้องกับหัวพ่น TRADETIP 3

ANW_Vector_Infinity_mitFilter_2_hart.jpg

ปืนพ่นสีไร้อากาศส่วนงานก่อสร้าง

PIC_APP_GM1 - 009.jpg

ปืนพ่นสีไร้อากาศส่วนงานอุตสาหกรรม

ติดต่อ

ใบเสนอราคาและสั่งซื้อ

กลับไป

หัวพ่นสีสำหรับปืนพ่นสีไร้อากาศ

bottom of page